Skip to content

Miljøterapeut – 1 års vikariat – Rendalen kommune

  • by

Vi søker miljøterapeut i et årsvikariat for perioden 01.08.2024 – 31.07.25 som kan jobbe tett opp mot barn og ungdom.

Stillingen er organisert i virksomheten Oppvekst. Oppgavene innebærer også samarbeid med andre virksomheter som Kultur og Helse og omsorg. Fleksibel arbeidstid, noe kveldsarbeid må påregnes.

Arbeidsoppgaver
• Miljøarbeid opp mot enkeltelever og grupper
• Oppfølging og veiledning av barn/unge; sosialt og faglig
• Arbeid med livsmestring, ansvarliggjøring og motivasjon
• Forebyggende arbeid mot sårbarhet og utenforskap
• Tverrfaglig samarbeid på tvers av tjenestene
• Samarbeid med ansatte i oppvekst/kultur/helse

Kvalifikasjoner
• Relevant høyere utdanning som for eksempel barnevernspedagog, vernepleier, sosionom m.fl.
• Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge, enten i skole/barnehage eller institusjon
• Ønskelig med erfaring fra arbeid med flerspråklige

Særskilte krav til stillingen
• De som tilsettes må legge fram godkjent politiattest før tiltredelse (§10-9 i Opplæringsloven/ §30 i Barnehageloven)

Personlige egenskaper
• personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt
• være løsningsorientert og fleksibel
• ha et romslig menneskesyn og kunne se styrker og potensiale hos barn/unge
• ha interesse og engasjement for unge mennesker, samt evne til å arbeide tett og målrettet med barn/unge i ulike livssituasjoner.
• være en tydelig rollemodell og kunne sette grenser
• gode samarbeidsevner
• beherske relevant digital teknologi

Vi tilbyr
• Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk
• En av landets beste pensjonsordninger i KLP
• Dyktige medarbeidere og godt arbeidsmiljø
• Bedriftshelsetjeneste
• Behjelpelig med å skaffe bolig

Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige, jf Offentlighetslovens § 25. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes.

Kontaktperson for stillingen

Erik Olsbakk Finstad, rektor Berger skole
Tlf: +47 482 54 779 +47 62 46 85 00
E-post: erik.finstad@rendalen.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 10.06.2024

Rendalen kommune

Rendalen kommune ligger i Innlandet fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har omlag 1 800 innbyggere og er en av de største kommunene i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.