Skip to content

Avdelingsleder for institusjonstjenesten – Folldal kommune

 • by

Folldal kommune har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder for institusjonstjenesten. 

Avdelingen er en del av enheten for helse, rehabilitering og omsorg (HRO), sammen med avdelingene hjemmebaserte tjenester, miljø- og oppfølgingstjenesten, helseavdelingen og kjøkkenet ved Folldal bo- og servicesenter.  

Folldal bo- og servicesenter er inne i en spennende tid med bygging av flere omsorgsboliger, ombygging av institusjonsbygget, samt bygging av en helt ny fløy på vårt sykehjem. Som avdelingsleder vil du ha en sentral rolle i arbeidet med å legge om driften til et moderne, nytt og ombygget institusjonsbygg.  

Avdelingsleder har ansvar for fag, drift, økonomi og personal for sin avdeling. Pr i dag utgjør avdelingen omlag 28 årsverk.
Avdelingsleder sitter i enhetens ledergruppe, der vi har faste møter, og tett samarbeid på tvers av avdelingene. Nærmeste overordnede er enhetsleder. 

Avdelingsleders ansvars- og arbeidsområder: 

 • Lede den daglige driften 
 • Overordnet faglig ansvar for pasientomsorg og pårørendeoppfølging 
 • Personalledelse- og administrasjon 
 • HMS og kulturarbeid, med fokus på medarbeiderskap og medbestemmelse 
 • Budsjett- og resultatoppfølging – økonomistyring 
 • Kvalitet- og internkontroll 
 • Bidra i strategisk planarbeid, i avdelingens ledergruppe 

Helse- og omsorgstjenestene er i stadig utvikling, og vi må til enhver tid måtte tilpasse oss de krav som forventes til tjenesteutøvelse. Det vil derfor kunne medføre endringer ansvarsområdene. 

Krav til kompetanse: 

 • Høyere helsefaglig utdanning som er relevant for stillingen 
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse i helse- og omsorgstjenester i kommune eller sykehus. 
 • Videreutdanning i ledelsesfag/administrasjon. Dersom du ikke har videreutdanning i ledelse, vil arbeidsgiver legge til rette for at du kan ta videreutdanning 
 • Gode digitale ferdigheter 
 • Kunnskap og forståelse for kommunalt lovverk for helse og omsorgstjenester, samt offentlig forvaltning 
 • God økonomiforståelse- og kunnskap 
 • God norsk språkkompetanse, med evne til å formidle både muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper
Vi legger stor vekt på personlig egnethet, der vi søker ledere som har en inkluderende og tydelig lederstil, med særlig fokus på; 

 • Å kunne myndiggjøre og motivere sine medarbeidere, med både tydelighet og omsorg 
 • Faglig engasjement i pasient- og pårørendeomsorgen 
 • Evne til å jobbe strukturert og systematisk 
 • Evne til samhandling 
 • Evne til omstilling og endring 
 • Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester i samarbeid med kollegaer 

Vi tilbyr: 

 • Hyggelige, kompetente og engasjerte kollegaer 
 • En ledergruppe som samarbeider, støtter og utfordrer hverandre 
 • Erfarne og dyktige medarbeidere i enhetens støttefunksjoner 
 • Mulighet for kompetanseutvikling
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger 

Folldal kommune er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse våre samfunnsoppdrag. 

For stillingen gjelder: 
Til stillingen ligger det 6 måneder prøvetid. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler. 

Søknad sendes 
Folldal kommune bruker elektronisk søknadsprosess. Søknader sendes via vårt elektroniske søknadssystem.  

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlig søkerliste må grunngi dette særskilt i et eget felt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten, jmf. offentleglova § 25, annet ledd. Kommunens vedtak om at en søker blir unntatt offentlighet kan påklages til Statsforvalteren og de kan komme til en annen konklusjon.   

NB! Søkere må aldri oppgi Bank ID- informasjon i søknadsprosessen. Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk. 

Kontaktpersoner:
Gro Eli Slemmen Tørhaug, personalsjef tlf: +47 40040338
Malin Wassdahl, kommunedirektør tlf: 99702594

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 20.06.2024

Nasjonalparkkommunen Folldal ligger nord i Østerdalen og grenser mot Gudbrandsdalen og Trøndelag. Kommunen har om lag 1550 innbyggere. Vi har landets høyestliggende kommunesenter 713 moh., her finnes butikker, næringsliv og turisme. For øvrig går Nasjonal Turistveg Rondane gjennom bygda. Mulighetene for friluftsliv er tilnærmet ubegrenset. Her varierer det fra snilt hverdagsterreng nær sentrum til topper på over 2000 meter. Vi har et godt tilrettelagt sti- og løypetilbud sommer som vinter. Folldal kommune har et trygt og godt oppvekstmiljø, med full barnehagedekning, en nyere skole/flerbrukshus og mange aktiviteter både innen idrett, kultur og musikk.