Skip to content

Eiendom – Rådgiver eiendomsforvaltning – Innlandet fylkeskommune

 • by

Beskrivelse

Avdeling eiendom har ledig 100 % fast stilling som rådgiver eiendomsforvaltning fra 1. august 2024.

Om enheten

Innlandet fylkeskommune har en sentralisert eiendomsforvaltning. Eiendomsavdelingen ivaretar eieransvaret, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunens eide bygningsmasse på ca. 430.000 m2, der hovedvekten av bygningsmassen er videregående skoler. I tillegg leier fylkeskommunen inn mye areal og har ca. 200 kontrakter på inn- og utleie.

Stillingen er organisert i seksjon forvaltning. Seksjonen har 11 ansatte og dekker mange ulike oppgaver som tegninger, dokumentasjon, saksforberedelse, kontrakt, økonomi samt servicefunksjonen kantine i fylkeshuset på Hamar.

Seksjon forvaltning har blant annet ansvaret for: 

 • forvalter eieransvaret for eiendom, bygg og anlegg 
 • tegninger og dokumentasjon
 • servituttavtaler 
 • leie av eiendom, bygg og anlegg 
 • kjøp og salg av eiendom, bygg og anlegg 
 • øvrig forvaltning av eiendomsporteføljen 
 • kantinedrift i fylkeshuset på Hamar
 • andre ansvar kan tilkomme

Vi søker deg som er

 • ansvarsbevisst og engasjert
 • opptatt av kvalitet i leveranser
 • proaktiv og tar initiativ
 • selvstendig, strukturert og positiv
 • god til å formulere deg på norsk, både muntlig og skriftlig
 • glad i arbeidsoppgaver med høy faglig kompleksitet
 • har god økonomisk forståelse

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • fleksibel arbeidshverdag
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • et godt arbeidsmiljø
 • treningsrom og mulighet for trening i arbeidstiden

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • stilling ledig fra 1. august 2024
 • arbeidssted Hamar eller Lillehammer, med muligheter for ulike former for fleksibilitet
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk

Arbeidsoppgaver

 • inn og utleie av lokaler
 • saksbehandling knyttet til kjøp og salg av fast eiendom
 • forvaltning av eiendommer
 • generell saksbehandling, slik som skriving av saksutredninger og notater
 • det må påregnes noe reisevirksomhet i stillingen, og sertifikat klasse B er ønskelig
 • støtte seksjon forvaltning med andre relevante oppgaver og prosjekter etter behov
 • nye og andre oppgaver kan tilkomme

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning (minimum bachelor) innen relevante fagområder
 • relevant erfaring kan kompensere for utdanning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • evne til å jobbe selvstendig og strukturert med høy grad av nøyaktighet

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning innen eiendomsfag, økonomiske fag eller jordskiftefag
 • god økonomisk- og juridisk forståelse
 • kunnskap om bygge- og eiendomsforvaltning
 • sterke kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • gode analytiske ferdigheter og evne til problemløsning
 • en aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.
Link til søknadsskjema: Søk her

Kontaktperson for stillingen

Seksjonssjef Forvaltning Anna Myrmoen
Mob: 97 00 35 22
E-post: anamyr@innlandetfylke.no

Søknadsfrist: 06.08.2024

Søk stillingen her!

Innlandet fylkeskommune ble opprettet 1. januar 2020. Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ. Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget! Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit: https://uustatus.no/nb/erklaringer/publisert/f9747c75-22c2-4118-972a-c13193edfc8a