Skip to content

Fellesfaglærer matematikk og naturfag – yrkesfaglige programområder – Meldal videregående skole

  • by

Meldal videregående skole søker etter lærer med undervisningskompetanse i matematikk og naturfag 100% fast stilling fra 01.08. 2024.

Skolen ligger på Løkken Verk  i Orkland kommune og har 240 elever fordelt på 4 programområder; bygg – og anleggsteknikk, elektro – og datateknologi, helse – og oppvekstfag og teknologi -og industrifag.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagleder Audun Bjørnås, tlf nr 977 99 712 og mail audbjor@trondelagfylke.no, eller rektor Anne Lise Kirkholt, tlf  nr 976 17 039 og mail anner@trondelagfylke.no

Arbeidsoppgaver

Stillingen er en undervisningsstilling i 100%.

Det innebærer undervisning, veiledning, og oppfølging av elever i tett samarbeid med resten av klasseteamet for de ulike gruppene. All undervisning foregår på yrkesfaglige programområder og skolen arbeider etter prinsippet om yrkesretting av fellesfag med fokus på relevans for eleven. 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter personer med godkjent undervisningskompetanse på minimum 60 stp i matematikk og/eller naturfag . Det er krav om godkjent pedagogisk utdanning for undervisningsstillinger i videregående skole. 

Personlige egenskaper

Du har gode kommunikasjonsferdigheter med mennesker i alle aldre. 
Du har gode samarbeidsevner, og du evner å motivere og inspirere både elever og kolleger.
Du anerkjenner elevens valg av programområde som styrende for din undervisning  (FYR).

Vi tilbyr

Meldal videregående skole har lange tradisjoner innen fagutdanning og kan tilby et meget stabilt og godt arbeidsmiljø med gode kolleger.

Vi utdanner morgendagens fagarbeidere og tar elevenes programfagvalg på alvor.

Lønn og godgjøring etter lov – og avtaleverk.

Kontaktinformasjon

Anne Lise Kirkholt

Søknadsfrist 02.07.2024

Søk stillingen her!

Om Trøndelag fylkeskommune

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.