Skip to content

Samlingsutlysning – Røyrvik kommune

  • by

Røyrvik kommune søker:

– Økonomisjef

– Personalsjef

– Svangerskapsvikariat Pedagogisk leder i samisk barnehage

– Ledig vikariat og prosjektstilling

– Helsefagarbeidere

– Sykepleiere

– Tilkallingsvikarer

– Ferievikar på Røyrvik omsorgssenter

– 14,08 % fast assistent/helsefagarbeiderstilling

– 60 % kommunelege i Røyrvik kommune, og inntil 40 % legevakt i Grong kommune

– ei levende fjellbygd –

Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, jakt og fiske. Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret

Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstvilkår.

Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg

Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale med 2 % innskudd i KLP. Røyrvik kommune har personalpolitiske mål om å gjenspeile sammensetningen i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og vi ønsker søkere fra alle samfunnslag. Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. off.loven § 25.