Skip to content

100 % svangerskapsvikariat Pedagogisk leder i samisk barnehage i perioden 01.08.24 – 08.08.25

  • by

Røyrvik kommune søker etter pedagogisk leder i et svangerskapsvikariat i
samisk barnehage. 
Samisk barnehage er en avdeling med ca. 6 barn fra alderen 0 – 6 år. 
Barnehagen tilhører Røyrvik oppvekstsenter som har en grunnskole fra 1. klasse til 10. klasse med ca. 45 barn, samt den norske barnehage avdelingen med ca. 8 barn. 
 

Samisk barnehage forvalter et godt barnehagetilbud, der barn og ansatte bruker samisk språk i det daglige barnehagemiljøet og i lek. 
Røyrvik kommune er sørsamisk forvaltningskommune og bygger på de pedagogiske 
prinsippene som SAMOS sterke språkmodeller.

Søkere må ha grunnleggende og god kompetanse i samisk språk og kultur.  Språket må kunne praktiseres som daglig språk i barnehagen. Den ansatte må ha erfaring fra barnehage.
Det er ønskelig at du har utdanning som barnehagelærer.

Å jobbe i Røyrvik kan gi deg balanse mellom jobb og fritid. Du kan utforske den vakre
fjellbygda og bruke tida slik du selv ønsker. Det er korte avstander fra oppvekstsenteret og til de fleste fritidsaktiviteter, og rushtid eksisterer ikke. Du kan leve i ditt eget tempo. 
Hvis du ønsker det, kan du engasjere deg i Røyrviks mange foreninger og organisasjoner.


Personlige egenskaper: 
Vi søker medarbeidere som trives med å jobbe med barn, har vilje til faglig utvikling og 
nytenkning, og har evne til samarbeid innenfor et arbeidsfellesskap.
Bidrar positivt for å opprettholde et godt arbeidsmiljø, har fokus på det beste i barnet og ser barnets behov og utviklingspotensialet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved utvelgelse

Du får lønn etter tariff, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP. 
Kommunen tilbyr gratis barnehage med kontinuerlig opptak.
Boligprisene er lave, og vi har fritidsaktiviteter som passer hele familien.

Som en tospråklig forvaltningskommune står utvikling av sørsamisk språk og kultur sentralt. Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggskvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.
Organisasjonen er i stadig endring, og det kan bli endringer i arbeidsoppgaver,
samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Kjenner du deg igjen? Da må du ta kontakt!

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, må det fremlegges politiattest før tiltredelse.

Nærmere spørsmål om stillingen fås ved henvendelse til: 
Milda Svestad, kommunalsjef oppvekst og helse, tlf.: 454 56 217
epost: milda.svestad@royrvik.kommune.no

Lars Erichsen, Enhetsleder Røyrvik oppvekstsenter, tlf.: 950 47 306
epost: lars.erichsen@royrvik.kommune.no

Tiltredelse: 01.08.24

Søknaden sendes:
Søknad om stillingen sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.Royrvik.kommune.no


Søknadsfrist: 30.06.2024

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker om unntak jf. offentlighetsloven 25.