Skip to content

14,08 % fast assistent/helsefagarbeiderstilling med arbeid hver tredje helg ved Røyrvik omsorgssenter

 • by

Røyrvik omsorgssenter har 17 institusjonsplasser, i tillegg til 9 omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester.

I tilknytning til omsorgssenteret har vi et institusjonskjøkken, helsestasjon og legekontor.
Røyrvik omsorgssenter er en arbeidsplass som tilbyr et godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver. Vi legger stor vekt på samarbeid tverrfaglig og vi jobber sammen til det beste for folk i Røyrvik.

Vi søker deg som:

 • Behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.
 • Er strukturert, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere, og som ser fordelene med å arbeide i team for å nå felles mål.
 • Er i stand til å arbeide selvstendig, men samtidig søke råd.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Har brukere og livsglede i fokus.
 • Har evne til samarbeid og samspill.
 • Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking

Arbeidsområder:

 • Planlegge og gjennomføre grunnleggende pasientrettet arbeid for akutt eller kronisk
  syke og mennesker med sammensatte og komplekse behov.
 • Sette i gang forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.
 • Administrere medisiner m/kursbevis og opplæring
 • Miljørettede tiltak og aktiviteter
 • Dokumentere i elektronisk pasientjournal i henhold til gjelde lovverk
 • Bruke tilgjengelig velferdsteknologi som for eksempel trygghetsalarmer,
  pasientvarsling, lokaliseringsteknologi og elektroniske medisin dispensere.
 • Det må regnes med å måtte utføre oppgaver ved i institusjon og hjemmebaserte tjenester
 • Oppfølging og samarbeid med pårørende.

Kompetanse og erfaring:

 • Gjerne erfaring fra institusjon og hjemmebaserte tjenester eller Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Gjerne videreutdanningen innen eldreomsorg og demensomsorg.
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode norsk kunnskaper.
 • Gjerne med førerkort klasse B.

Før tiltredelse må gyldig politiattest foreligge.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gratis barnehagetilbud med kontinuerlig inntak, foreløpig i perioden 01.08.23 – 31.12.23
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju.


Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Er du interessert i stilling, ikke nøl med å ta kontakt med:

Kommunalsjef Milda Svestad tlf. 454 56 217 eller epost milda.svestad@royrvik.kommune.no

Tiltredelse: etter avtale
 

Søknaden sendes:

Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside
 

Søknadsskjema

Søknadsfrist: søknadene behandles fortløpende

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25