Skip to content

60 % kommunelege i Røyrvik kommune, og inntil 40 % legevakt i Grong kommune

  • by

Røyrvik kommune søker etter 60 % kommunelege. 
Indre Namdal legevakt søker etter 40 % legevakt

Røyrvik kommune søker etter 60 % kommunelege. Det er en spennende stilling der du får jobbe som fastlege, ansvarlig lege for helsestasjon og skolehelsetjenesten og sykehjemslege. Legekontoret er samlokalisert med Røyrvik omsorgssenter med sykehjem, helsestasjon,  
jordmor, fysioterapi, ergoterapi, hjemmetjenesten, tjeneste for psykisk helse og rus, kjøkken, samt administrasjonen. 
Vi benytter pr. d.d. CGM, og går i uke 36 over til å benytte Pridok som journalsystem.
Omsorgssenteret har 11 institusjonsplasser og 9 omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester.  
Indre Namdal legevakt søker etter 40 % legevakt. Legevakten er et interkommunalt samarbeid for kommunene Lierne, Namsskogan, Røyrvik og Grong. Legevakten er 
organisert og lokalisert i Grong kommune v/deres legekontor.  Disse to stillingene vil kunne kombineres. 

Å jobbe i Røyrvik kan gi deg balanse mellom jobb og fritid. Du har muligheten til å utforske den vakre fjellbygda og bruke tida slik du selv ønsker. Det er korte avstander fra omsorgssenteret og til de fleste fritidsaktiviteter, og rushtid eksisterer ikke. Du kan leve i ditt eget tempo. 
Hvis du ønsker det, kan du engasjere deg i Røyrviks mange foreninger og organisasjoner.

Du får lønn etter avtale, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP. 
Røyrvik kommune tilbyr gratis barnehage med kontinuerlig opptak.
Boligprisene er lave, og vi har fritidsaktiviteter som passer hele familien.

Hovedarbeidsoppgaver: 
•    Fastlegeansvar for kommunens fastlegeliste
•    Helsestasjon og skolehelsetjenesten 
•    Sykehjemslege
•    Deltakelse i interkommunal legevakt for 4 kommuner med totalt ca. 4800 innbyggere, 
     administrert av Grong kommune
•    Samarbeid med helseforetaket og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.


Kvalifikasjoner:
•    Norsk godkjent autorisasjon som lege med refusjonsrett.
•    Allmennmedisinsk erfaring. Ev. ønsker å ta allmennspesialisering. 
•    Krav om kurs i akuttmedisin, samt nettkurset volds- og overgrepshåndtering for
     legevaktpersonell, og vold i nære relasjoner (jfr. Akuttforskriften).
•    Ønskelig med erfaring fra arbeid med samarbeidspartnere som NAV og HELFO, 
      samt norske systemer
      for refusjoner, forsikringssaker, sykemeldinger m.m.
•    Personlig egnethet vil bli vektlagt
•    Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Vi ønsker deg som har:

•    Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
•    Positiv og sosial i samarbeid med kollegaer 
•    Er tydelig og trygg i rollen som fagperson. 
•    Selvstendig, strukturert og løsningsorientert.
•    Evne til å håndtere et høyt arbeidstempo
•    Interesse og forståelse for bruk av digitale løsninger.

Som en tospråklig forvaltningskommune står utvikling av sørsamisk språk og kultur sentralt. Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggskvalifikasjon når kandidatene ellers står likt. Organisasjonen er i stadig endring, og det kan bli endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Kjenner du deg igjen? Da må du ta kontakt!

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, må det fremlegges politiattest før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Milda Svestad 
tlf.: 454 56 217, epost: Milds.Svestad@Røyrvik.kommune.no

Tiltredelse: etter avtale

Søknaden sendes: 
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no

https://skjema.royrvik.kommune.no/skjema/RKO016/ekstern

Søknadsfrist: 26.06.2024

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jf. offentlighetsloven § 25.