Skip to content

Helsefagarbeider inntil 800 % fast stilling med arbeid dag, aften og tredje hver helg

  • by

Som helsefagarbeider i Røyrvik får du planlegge og gjennomføre grunnleggende sykepleie for akutt eller kronisk syke, og mennesker med sammensatte og komplekse behov.

Røyrvik omsorgssenter har 11 institusjonsplasser og 9 omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester.  
I tilknytning til omsorgssenteret har vi et institusjonskjøkken, helsestasjon og legekontor.

Som helsefagarbeider i Røyrvik får du planlegge og gjennomføre grunnleggende sykepleie for akutt eller kronisk syke, og mennesker med sammensatte og komplekse behov.
Sette i gang forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.
Bruke tilgjengelig velferdsteknologi som for eksempel trygghetsalarmer, lokaliseringsteknologi (GPS) og elektroniske medisindispensere.

Du får ha brukere og livsglede i fokus, og utføre grunnleggende førstehjelp ved behov.
Assistere med personlig hygiene, kartlegge ernæringssituasjonen, påkledning, forflytning, og trening for å opprettholde brukerens funksjonsnivå.

Du får utføre oppgaver ved alle av avdelingens tjenester, administrere medisiner, miljørettede tiltak og aktiviteter, dokumentere i elektronisk pasientjournal i henhold til gjeldende lovverk og ha oppfølging og samarbeid med de pårørende.

Å jobbe i Røyrvik kan gi deg balanse mellom jobb og fritid. Du har fleksibel arbeidstid som gir deg muligheten til å utforske den vakre fjellbygda og bruke tida slik du selv ønsker. Det er korte avstander fra omsorgssenteret og til de fleste fritidsaktiviteter, og rushtid eksisterer ikke. Du kan leve i ditt eget tempo. 
Hvis du ønsker det, kan du engasjere deg i Røyrviks mange foreninger og organisasjoner.

Du får lønn etter tariff, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
Kommunen tilbyr gratis barnehage med kontinuerlig opptak. Boligprisene er lave, og vi har fritidsaktiviteter som passer hele familien.

Kvalifikasjoner:

•    Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier
•    Erfaring fra eldre- og demensomsorg vil bli vektlagt
•    Behersker norsk skriftlig og muntlig
•    Krav om førerkort klasse B
•    Grunnleggende datakunnskaper

Eldreomsorgen i dag har et stort spenn av arbeidsområder, både faglige og praktiske. Sykdomsbilde til våre beboere er komplekst, og det er stort fokus på kvalitet og læring.
Høy arbeidsmoral kreves av deg, og du forventer også dette av andre.

Som en tospråklig forvaltningskommune står utvikling av sørsamisk språk og kultur sentralt. Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggskvalifikasjon når kandidatene ellers står likt. Organisasjonen er i stadig endring, og det kan bli endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Kjenner du deg igjen? Da må du ta kontakt!

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, må det fremlegges politiattest før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Maren Wik Aspnes
tlf.: 979 84 662, epost: Maren.Wik.Aspnes@Røyrvik.kommune.no

Tiltredelse: etter avtale

Søknaden sendes: 
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.Royrvik.kommune.no 

https://skjema.royrvik.kommune.no/skjema/RKO016/ekstern

Søknadsfrist: 26.06.2024

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jf. offentlighetsloven § 25.