Skip to content

Ledig vikariat og prosjektstilling – Røyrvik kommune

  • by

60% vikariatstilling som sykepleier innen rus og psykiatri, foreløpig t.o.m. 31.12.24, med mulighet for forlengelse.
40% prosjektstilling innen styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten t.o.m. 31.12.24

Helse – og omsorgstjenestene i Røyrvik er samlokalisert på Røyrvik Omsorgssenter. 
Her er legekontor, sykehjem, helsestasjon, jordmor, fysioterapi, ergoterapi, administrasjon, hjemmetjenesten og tjenesten for psykisk helse og rus samlet.

Kommunen samarbeider tett med familiebasen i Grong kommune. Innenfor tjenester for barn og unge, psykisk helse og rus, samt kommunepsykolog. 
I dette samarbeide er det mulig å delta i fagmøter og nettverksmøter. Vi søker en engasjert person som er god på å lede i team, og samtidig liker å jobbe selvstendig og målrettet.

I begge stillingene vil du få arbeidsoppgaver som er knyttet til oppfølging av barn og unge i helsestasjon og skolehelsetjenesten, personer med rusavhengighet eller annen psykisk
lidelse, oppfølging i flyktningehelsetjenesten herunder også oppfølging av pårørende.

Du får delta i individuelle samtaler og oppfølging av nødvendig helsehjelp. Bidra med
kartlegging, evaluering og dokumentasjon, veiledning og individuelt planarbeid.
Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og andre fagtjenester innen kommunen. 
Koordinere og/eller delta i nettverksmøter/team. Delta i det forebyggende arbeidet og bidra i planarbeid.

Stillingen ligger under kommunalsjef oppvekst og helse, og du vil få jobbe tett med de andre tjenestene i enheten oppvekst og helse. 

Å jobbe i Røyrvik kan gi deg balanse mellom jobb og fritid. Du har muligheten til å utforske den vakre fjellbygda og bruke tida slik du selv ønsker. Det er korte avstander fra omsorgssenteret og til de fleste fritidsaktiviteter, og rushtid eksisterer ikke. Du kan leve i ditt eget tempo.

Hvis du ønsker det, kan du engasjere deg i Røyrviks mange foreninger og organisasjoner. 

Du får lønn etter avtale, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen tilbyr gratis barnehage med kontinuerlig opptak. Boligprisene er lave, og vi har fritidsaktiviteter som passer hele familien. 

Vi trenger deg som har:

· Treårig høgskole/universitetsutdanning innen helse/sosialfaglig område
·  Videreutdanning eller realkompetanse innen dagens rusomsorg/psykisk 
   helsearbeid
·  Gode evner til kommunikasjon og samarbeid, arbeider målrettet og strukturert
·  Norsk skriftlig- og muntlig egenskaper
·  Har evne til å arbeide i travle perioder med utfordrende og varierte
   arbeidsoppgaver
·  Førerkort klasse B 

Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor ved ansettelse. 

Som en tospråklig forvaltningskommune står utvikling av sørsamisk språk og kultur sentralt. Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggskvalifikasjon når kandidatene ellers står likt. 
Organisasjonen er i stadig endring, og det kan bli endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. 

Kjenner du deg igjen? Da må du ta kontakt! 

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, må det fremlegges politiattest før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Milda Svestad, 
tlf.: 454 56 217, epost: Milda.Svestad@Røyrvik.kommune.no
https://skjema.royrvik.kommune.no/skjema/RKO016/ 

Tiltredelse: etter avtale 

Søknaden sendes:
Elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no 

Søknadsfrist: 30.06.2024 

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jf. offentlighetsloven § 25.