Skip to content

Økonomisjef 100 % fast stilling i Røyrvik kommune

  • by

Som økonomisjef i Røyrvik får du ansvar for et bredt spekter av oppgaver som gir deg en faglig utvikling og en solid og allsidig kompetanse innen økonomistyring. Du får en variert arbeidshverdag og unik erfaring i en liten kommuneadministrasjon som kjenner hverandre godt. Du blir en del av et nettverk og et fagmiljø med gode samarbeidspartnere på tvers av kommunegrensene.

Å jobbe i Røyrvik kan gi deg balanse mellom jobb og fritid. Du har fleksibel arbeidstid som gir deg muligheten til å utforske den vakre fjellbygda og bruke tida slik du selv ønsker. Det er korte avstander fra kommunehuset og til de fleste fritidsaktiviteter, og rushtid eksisterer ikke. Du kan leve i ditt eget tempo.

Som økonomisjef vil du ha en sentral rolle i kommunens økonomistyring og være med på å forme og utvikle lokalsamfunnet. Hvis du ønsker det, kan du engasjere deg i Røyrviks mange foreninger og organisasjoner.

Du får lønn etter avtale, lederavtale og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen tilbyr gratis barnehage med kontinuerlig opptak. Boligprisene er lave og vi har fritidsaktiviteter som passer hele familien.Røyrvik kommune

For å trives hos oss må du ha lyst til å:

•    være løsningsorientert og opptatt av å skape trivsel i arbeidshverdagen
•    være en lagspiller som kan å samarbeide og som liker en utfordring
•    være en del av kommunedirektørens ledergruppe
•    ha ansvar for kommunens regnskap, økonomistyring, rapportering, kontrolloppgaver, eiendomsskatt, budsjett og økonomiplan
•    være rådgiver for andre avdelinger i kommunen

Vi trenger en som:
•    er engasjert og faglig sterk
•    har relevant utdanning og/eller erfaring
•    har erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling

Røyrvik kommunen bruker Visma som økonomi- og saksbehandlingssystem. 
Som en tospråklig forvaltningskommune står utvikling av sørsamisk språk og kultur sentralt. Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggskvalifikasjon når kandidatene ellers står likt. Organisasjonen er i stadig endring, og det kan bli endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.


Kjenner du deg igjen? Da må du ta kontakt!
 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til personalsjef June Dahlen Hansson tlf.: 924 72 960, epost: June.Hansson@Royrvik.kommune.no    


Tiltredelse: etter avtale

Søknaden sendes:  
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no

Søknadsskjema
 
Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til eventuelt jobbintervju. 
Søknadsfrist:  26.06.2024

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jf. offentlighetsloven § 25.