Skip to content

Personalsjef, 100 % fast stilling i Røyrvik kommune

  • by

Som personalsjef i Røyrvik får du ansvar for et bredt spekter av oppgaver, også merkantile oppgaver som ikke nødvendigvis ligger naturlig til en 
personalsjef.
Det vil gi deg en spennende, og faglig utvikling, i tillegg til en solid og allsidig kompetanse. 
Du får en variert arbeidshverdag og unik erfaring i en liten
kommuneadministrasjon som kjenner hverandre godt. 
Du blir en del av et personalnettverk og et fagmiljø med gode
samarbeidspartnere på tvers av kommunegrensene. 
 

Å jobbe i Røyrvik kan gi deg balanse mellom jobb og fritid. Du har fleksibel arbeidstid som gir deg muligheten til å utforske den
vakre fjellbygda og bruke tida slik du selv ønsker.
Det er korte avstander fra kommunehuset og til de fleste fritidsaktiviteter, og rushtid eksisterer ikke. Du kan leve i ditt eget tempo.
 

Sentrale arbeidsoppgaver:

Være ansvarlig for kommunens personalpolitikk, og retningslinjer, samt utvikling av disse. 
Du må være godt kjent med de til enhver tid gjeldende lover og regler. 
Ivareta det overordnede personalansvaret i kommunen på vegne av kommunedirektøren, og en viktig støtte for ledere.
Ansvarlig for å administrere lønn for ansatte, inkludert forsikring og pensjon.
Overordnet ansvarlig for kommunens HMS-virksomhet og oppfølging av sykefravær.
Ansvarlig for ledelse og rekruttering.


Vi ser etter deg som har:
•    Fortrinnsvis høyere relevant utdanning.
•    Solid ledererfaring fra stillinger hvor HR har vært en sentral rolle av ditt ansvarsområde.
•    God kunnskap og erfaring med tariff og relevant lov- og avtaleverk.
•    Evne til å være strukturert, selvstendig og kan håndtere mange saker av forskjellig karakter.
•    Ønske om nye utfordringer, og liker å ta ansvar.
•    Er en motiverende menneskekjenner med god omsorgsfølelse.
•    Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Du får lønn etter avtale, lederavtale og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. 
Kommunen tilbyr gratis barnehage med kontinuerlig opptak.
Boligprisene er lave, og vi har fritidsaktiviteter som passer hele familien. 
Hvis du ønsker det, kan du engasjere deg i Røyrviks mange foreninger og organisasjoner.


For å trives hos oss må du ha lyst til å:

•    Være løsningsorientert og opptatt av å skape trivsel i arbeidshverdagen
•    Være en tydelig leder, med en motiverende og tillitsbasert lederstil
•    Lytte og raskt sette deg inn i nye problemstillinger 
•    Være en del av kommunens ledergruppe
•    Være rådgiver for andre ledere i kommunen

Som personalsjef er det ønskelig at du har kjennskap til bl.a. Visma, Elements, SharePoint og Compilo.  
Som en tospråklig forvaltningskommune står utvikling av sørsamisk språk og kultur sentralt. Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv
vil bli vektlagt som en tilleggskvalifikasjon når kandidatene ellers står likt. Organisasjonen er i stadig endring, og det kan bli endringer
i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Kjenner du deg igjen? Da må du ta kontakt!

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til personalsjef June Dahlen Hansson tlf.: 924 72 960, epost: June.Hansson@Royrvik.kommune.no

Tiltredelse: etter avtale

Søknaden sendes: 
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no 

https://skjema.royrvik.kommune.no/skjema/RKO016/ekstern

Søknadsfrist: 26.06.2024

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jf. offentlighetsloven § 25.