Skip to content

Sykepleier inntil 200 % fast stilling med arbeid dag, aften og tredje hver helg i Røyrvik kommune

  • by

Som sykepleier i Røyrvik har du det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren i institusjon og hjemmesykepleie.
 

Røyrvik omsorgssenter har 11 institusjonsplasser og 9 omsorgsboliger og hjemmebaserte
tjenester.  
I tilknytning til omsorgssenteret har vi et institusjonskjøkken, helsestasjon og legekontor.

Som sykepleier i Røyrvik har du det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren i 
institusjon og hjemmesykepleie.
Så som dokumentasjon, kartlegging, vurdering, igangsetting av sykepleiefaglige tiltak,
pleie og omsorg, praktisk bistand og koordinering av tjenester.  

Du får holde deg oppdatert innenfor eget fagområde og deltar i utviklingsarbeidet.
Du veileder, underviser og informerer brukere og deres pårørende, samt studenter og
kollegaer ved behov.  
Vi har et tverrfaglig samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

I dette ligger helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom undervisning, 
råd og veiledning.  Behandle sykdom, lindre plager, 
administrere medikamenter, observere mestring og rehabilitering.
Utføre helsekontroller, delta i fagutvikling, forbedring og endringsarbeid, bruke teknologi og
digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter
og medvirkning.

Du vil få et spennende tilbud om å bli en del av kommunens styrkende akuttmedisinske
beredskap.  Følgende kurs inngår som en del av dette:
         o    AMLS MLS (Advanced Medical Life Support)
         o    PHTLS (Prehospital Trauma Life Support)

Å jobbe i Røyrvik kan gi deg balanse mellom jobb og fritid. Du har fleksibel arbeidstid som gir deg muligheten til å utforske den vakre fjellbygda og bruke tida slik du selv ønsker. Det er korte avstander fra omsorgssenteret og til de fleste
fritidsaktiviteter, og rushtid eksisterer ikke. Du kan leve i ditt eget tempo. 
Hvis du ønsker det, kan du engasjere deg i Røyrviks mange foreninger og organisasjoner.

Kvalifikasjoner:

•    3-årig høyskoleutdanning/offentlig godkjent sykepleier
•    Geriatri- og palliativ erfaring vil bli vektlagt
•    Videreutdanning i kreftsykepleie er ønskelig
•    Beherske norsk muntlig og skriftlig
•    Grunnleggende datakunnskaper

Du får lønn etter tariff, og svært gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP. 
Kommunen tilbyr gratis barnehage med kontinuerlig opptak. Boligprisene er lave, og vi har
fritidsaktiviteter som passer hele familien.

Som en tospråklig forvaltningskommune står utvikling av sørsamisk språk og kultur sentralt. Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggskvalifikasjon når kandidatene ellers står likt. Organisasjonen er i stadig endring, og det kan bli endringer i
arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Kjenner du deg igjen? Da må du ta kontakt!

Jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, må det fremlegges politiattest før tiltredelse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Maren Wik Aspnes
tlf.: 979 84 662, epost: Maren.Wik.Aspnes@Røyrvik.kommune.no

Tiltredelse: etter avtale

Søknaden sendes: 
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.Royrvik.kommune.no 

https://skjema.royrvik.kommune.no/skjema/RKO016/ekstern

Søknadsfrist: 26.06.2024

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jf. offentlighetsloven § 25.