Skip to content

Rektor ved Tvedestrand barneskole – Tvedestrand kommune

 • by

Er du utviklingsorientert og ute etter nye, spennende oppgaver? Er du en tydelig leder med god gjennomføringskraft, godt elevsyn og hjerte for de ansatte?  Da er dette kanskje lederjobben for deg.

I Tvedestrand kommune lyses det nå ut stilling som rektor ved vår nye barneskole, da rektor går over i annen stilling. Skolen startet opp i august 2023, og har vært i drift i et skoleår. Skolen er en tre-parallell skole med ca. 430 elever. Elevene er fordelt på 7. trinn, inkludert en mestringsbase. I tillegg ligger Vestre Sandøya skole med sine 16 elever som en egen avdeling ved skolen.  SFO blir benyttet av mange elever, fra høsten 2024 vil det være ca. 140 elever som benytter seg av dette tilbudet.

I administrasjonen er det to inspektører som til sammen besitter 150 % administrativ stilling, en SFO-leder i 100 % og en merkantil stilling som har daglig tilstedeværelse ved skolen. Skolen har også spes.ped koordinator og sosiallærer. Det er flotte og høyt kvalifisert både lærere og fagarbeidere ved skolen som gjør en god jobb for elevene. Skolen jobber med inkluderende praksis og har fokus på to-lærermetodikk. 

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser, tett på skog og i nærhet til sjøen. Det er lagt stor vekt på å utvikle et uteområde for aktivitet og lek. Vi lurer på om skolen vår har ett av de fineste uteområdene i landet? 

Ønsker du å flytte til Sørlandet, er Tvedestrand Sørlandets smilehull! 

Arbeidsoppgaver

Rektor er skolens øverste leder og har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse av skolen.

Den vi søker:

 • Er en mestringsorientert leder som viser vei og får medarbeiderne med seg
 • Er tydelig og har lett for å engasjere seg
 • Evner å lede og utvikle det pedagogiske arbeidet slik at det bidrar til å øke læringsutbytte for hver enkelt elev
 • Har det overordnede ansvaret for læringsresultater og læringsmiljø
 • Videreutvikler skolens profesjonsfellesskap
 • Sikrer et godt samhold i personalgruppa og et velfungerende samarbeid med foresatte
Kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig med skolelederutdanning, men erfaring som skoleleder kan sidestilles med dette
 • Erfaring fra ledelse av utviklingsarbeid i skolen og teamsamarbeid
 • God forståelse for skoledrift, både pedagogisk, økonomisk og personalmessig
 • Grunnskolelærerutdanning
 • Erfaring fra å være lærer både i team med andre lærere og som kontaktlærer
 • Erfaring fra, og kunnskap om inkluderende praksis og to-lærermetodikk
 • Gode ferdigheter i og bruk av IKT- verktøy
Personlige egenskaper
 • Tydelig, målrettet og utviklingsorientert
 • Gjennomføringsevne og stort fokus på elevens trivsel og læringsutbytte
 • Skaper tillit, engasjement, fremmer samarbeid og ser løsninger
 • Sterke relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Engasjert med evne til å skape et godt samhold og oppslutning om felles mål
 • Synlig og inkluderende i møte med elever og foresatte
Vi tilbyr

Et fantastisk utemiljø og nærmiljø

En ny, flott skole

En inkluderende arbeidsplass

Et godt ledernettverk

Lønn etter avtale og i henhold til vår lønnspolitikk

Det kreves politiattest før tiltredelse til stillingen

På grunn av ferieavvikling kan søknadsfristen bli noe utvidet, dette blir søkere i så fall informert om.

Kontaktinformasjon

Esther Kristine Hoel, Sektorleder for læring og oppvekst, +4745035139

Arbeidssted

Ramsdalsveien 8
4900 Tvedestrand

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tvedestrand kommune

Referansenr.: 4831789975
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 17.07.2024

Kontaktperson for stillingen

Esther Kristine Hoel – Sektorleder for læring og oppvekst
Tlf: +4745035139

Søk stillingen her!

Trives du med utfordringer og fornyelse, og har du lyst til å jobbe med varierte og meningsfylte oppgaver? I Tvedestrand kommune vil du møte dyktige kolleger, en løsningsorientert kultur, et trivelig arbeidsmiljø og muligheter for faglig og personlig utvikling.

Vi ser etter engasjerte, energiske og kreative medarbeidere som hjelper oss med å utvikle og forbedre både tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon. Har du lyst til å være vår nye kollega? Søk på våre ledige stillinger.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.  Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.