Skip to content

Avdelingsleder til Randaberg sykehjem – Randaberg kommune

 • by

Heldøgnstjenesten i Randaberg består av Randaberg sykehjem, Solbakken sykehjem, Landsbyhjemmet og Vardheim bofellesskap. Randaberg sykehjem åpnet for drift i nye, flotte lokaler mars 2021. Sykehjemmet har plass til 34 pasienter, og tjenestene gis som langtidsopphold, korttidsopphold, avlastningsopphold og KAD (kommunal akutt døgnplass). Det er god dekning av sykepleiere og øvrig helsepersonell i avdelingen. Nå har vi ledig stilling som avdelingsleder, og søker en ny kjekk kollega til vårt gode fagmiljø, både ved Randaberg sykehjem og i lederteamet i Heldøgnstjenesten. 

I Randaberg kommune er vi opptatt av livet mellom husene, gode møteplasser og om det å møte fremtiden på en bærekraftig måte. Den grønne landsbyen skal være et aldersvennlig samfunn – for alle. Allerede i 2015 signerte vi en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å være et mer demensvennlig samfunn. Dette har forpliktet oss til å jobbe på en slik måte at vi i 2018 ble nominert til nasjonal pris som den mest demensvennlige kommunen å bo i.  For å møte fremtidens helsepersonellutfordringer har vi deltatt i TØRN-prosjektet, og i forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i kommunens helse- og omsorgstjenester har vi  gått fra prosjekt til strategi!

Som avdelingsleder ved Randaberg sykehjem blir du en del av et lederteam sammen med virksomhetlseder og tre andre avdelingsledere. Vi har tett samarbeid og faglig utvikling med andre avdelinger. Randaberg kommune har et kommunevåpen som er formet med hvite ringer som et kjede av kommunale oppgaver og folk – som et perlekjede. Dersom vi mangler én perle i kjedet, så mangler vi helheten. Vi søker deg som ønsker å bli medarbeider i den grønne landsbyen og være en del av et perlekjede for fremtiden.

Arbeidsoppgaver

Fast 100 % stilling som avdelingsleder ledig fra 1. september
Avdelingsleder er en del av ledergruppa i virksomhetsområdet Heldøgnstjenester.  

Leders ansvar er bl.a. å være tett på driften gjennom: 

 • Daglig ansvar for fagutvikling, bl.a. ansvar for kvalitetskontroll av dokumentasjon.
 • Daglig ansvar for personal, bl.a. ansvar for ansettelser, medarbeidersamtaler og oppfølging av sykemeldte. 
 • Daglig ansvar for drift, bl.a. turnus, daglig ressursbruk, attestering av regninger.
 • Ansvar for utviklings- og endringsprosesser i avdelingen.
 • Rapporterer til virksomhetsleder. 
 • Deltar i lederteam med virksomhetsleder og øvrige ledere.
 • Deltar i innovasjon- og utviklingsarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier, gjerne med videreutdanning innen ledelse og/eller personaloppfølging.  
 • Erfaring som leder i fra tidligere, helst innenfor samme helsetjeneste i kommunal sektor.  

Krav til språk 
Det stilles krav om gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig 

Vi benytter DNV sertifisert MAP test i denne rekrutteringen. 

Personlige egenskaper
 • Du er tydelig som leder og du både støtter, utfordrer og stiller forventninger til dine medarbeidere. 
 • Du er opptatt av kommunikasjon og har evne til å inspirere og motivere dine medarbeidere. 
 • Du er selvstendig i ditt arbeid, har god arbeidskapasitet og evner å prioritere blant mange oppgaver. 
 • Du er en synlig leder med gode relasjonelle ferdigheter og evne til å utvikle fellesskap og gode team. 
 • Du er strukturert, har god systemforståelse, samt ferdigheter innenfor data- og fagprogrammer. 
 • Du er fleksibel og løsningsorientert. 
 • Du kan inspirere til endringer som fører til forbedring av tjenesten
 • Du evner å se på tjenesteområdet i et helhetlig perspektiv, og er med å sette målene for tjenesten ut i praksis. 
Vi tilbyr
 • Mulighet for videreutdannelse i ledelse.  
 • Godt og nært tverrfaglig samarbeid. 
 • Gode muligheter for påvirkning. 
 • Gode velferdsordninger. 
 • Vi er en HjemJobbHjem-bedrift og har tilbud om el-bysykkel. 
 • Gratis parkering.
 • Nærhet til Randaberg sentrum med alt det har å tilby. 
 • Randaberg kommune er IA-bedrift. 
 • Seniorpolitiske tiltak. 

Lønn/pensjon 
Lønns- og arbeidsvilkår iht. lokale og sentrale avtaler 
Pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse KLP 

Generell informasjon/søknadsprosess 
I samsvar med offentlighetslovens bestemmelser gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om unntak. Vi tar kontakt i forkant med søkere som har bedt om dette.

Kontaktinformasjon

Ann Kristin Schmidt Thomson, Virksomhetsleder heldøgn, 90540557, ann.thomson@randaberg.kommune.no

Arbeidssted

Torvmyrveien 4
4070 Randaberg

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Randaberg kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 07.08.2024

Søk stillingen her!

Randaberg kommune
Randaberg kommune
Randaberg kommune
Randaberg kommune

Randaberg kommune ligger på Nord-Jæren med Stavanger som nærmeste nabo, og som et grønt pusterom like inntil storbyen. Randaberg kommune har rundt 11.600 innbyggere som er sammen om visjonen «Sammen skaper vi den grønne landsbyen”.

* Randaberg kommune ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Randaberg kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Det betyr at vi kun tar imot søknader gjennom Webcruiter. I samsvar med offentlighetslovens bestemmelser gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om unntak. Vi tar kontakt i forkant med søkere som har bedt om dette. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.