Skip to content

Økonomisjef til Ørland kommune

 • by

Ørland kommune har ledig stilling som økonomisjef.

Vi søker deg som er motivert, analytisk og faglig interessert i å lede fagområdet økonomi og finans i Ørland kommunen. Økonomisjefen skal være enhetsleder for fagområdet, samt være kommunedirektørens forlengede arm innen økonomi og finans. Økonomisjef for Ørland kommune er en av to enhetsledere innenfor Økonomi og Virksomhetsstyring.

Økonomisjefen har hovedansvaret for utvikling og planlegging innenfor områdene ledelse, personal, økonomi og fagansvar på sitt fagområde.

Økonomisjefen vil være ansvarlig for å lede i tråd med nasjonale føringer, overordnede målsettinger og styringsdokumenter i kommunen. Økonomisjefen skal etablere felles praksis og bygge en positiv organisasjonskultur som er i samsvar med vår lederplakat og organisasjonens verdier.
Økonomisjefen får alle sine fullmakter i delegeringsreglementet

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte ass kommunedirektør / kommunalsjef Arild Risvik på telefon 918 36 350.

Arbeidsoppgaver

Økonomisjefens ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Medvirke i kommunens strategiske ledelse på overordnet nivå og innenfor sitt ansvarsområde
 • Saksbehandling og saksforberedelse i henhold til delegering og politiske utvalg
 • Ansvar for intern organisering og kulturbygging i sin enhet
 • Totalansvar for ledelse, personal, økonomi og faglig utvikling for enheten
 • Ansvar for oppgaver knyttet til interkommunale oppgaver
 • Lede, støtte og veilede avdelingsledergruppen/ansatte som profesjonelt lederfellesskap, samt følge opp den enkelte avdelingsleder og ansatte i avdeling
 • Det overordnede ansvaret for å utarbeide kommunens budsjett og økonomiplan
 • Det langsiktige (strategiske) økonomiplanlegging
 • Bruke resultat og måleindikatorer i analyse og utvikling av området i tråd med satsningsområdene i kommuneplan
 • Månedlig budsjett- og regnskapsoppfølging med ledere i kommunen
 • Ansvar for beregning og informasjon om eiendomsskatt
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdannelse på universitet eller høgskole i relevant fag, gjerne på masternivå
 • Relevant yrkeserfaring og ledererfaring og/eller lederutdanning
 • Evne å skape gode resultater og team ved å involvere, motivere, ansvarliggjøre og støtte
 • God økonomiforståelse og erfaring fra både strategisk og tiltaksbasert endringsarbeid
 • God faglig kunnskap om finansforvaltning
 • Gode samarbeidsevner og er løsningsorientert
 • God digital kompetanse.
 • God innsikt i offentlige beslutningsprosesser
 • Ønskelig med erfaring eller kunnskap om prosjektledelse
Personlige egenskaper
 • Utviklingsorientert
 • Positiv og serviceinnstilt
 • Fleksibel og selvstendig
 • Evne å bygge relasjoner og ha gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Evne til å takle høyt aktivitetsnivå og løse oppgaver med korte tidsfrister
Vi tilbyr
 • Spennende og utfordrende topplederstilling i Ørland kommune
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter til å påvirke organisasjonens utvikling og lokalsamfunnet
 • Lederavtale
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning i KLP
 • Fleksibel arbeidstidsordning
Kontaktinformasjon

Arild Risvik, Ass kommunedirektør / Kommunalsjef, 918 36 350

Arbeidssted

Alf Nebbs gate 2
7160 Bjugn

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ørland kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.07.2024

Søk stillingen her!

Ørland kommune – kystens midtpunkt!

Ørland kommune finner du på Fosen i Trøndelag. Kommunen har omlag 10 450 innbyggere. Administrasjonssentrum finner du i tettstedet Bjugn. Kystbyen Brekstad er regionalt sentrum for handel og samferdsel. 
Fra Ørland kommune er det en times reisetid med hurtigbåt til Trondheim. Vi har også flere daglige flyavganger mellom Ørland lufthavn og Oslo lufthavn Gardermoen.

Ørland kommune har fokus på bolyst for alle. Vi satser på gode oppvekstvilkår og gode helse- og omsorgstjenester. Kommunen kan by på et svært rikt kultur- og idrettstilbud. Naturen i Ørland spenner fra ramsalt sjø og hav, via et rikt og historisk kulturlandskap til skog og fjell. Sjømerket Torra i Ørland markerer midtpunktet av norskekysten.

Verdigrunnlaget vårt uttrykker den organisasjonskulturen og de prinsipper vi legger til grunn når vi samhandler internt og hvordan vi ønsker at brukere, innbyggere og samarbeidspartnere skal oppleve møtet med oss fra Ørland kommune. Båre verdier er bærekraftig og tillitsskapende.

Velkommen til Ørland – mulighetens kommune!