Skip to content

Rektor til Malmheim skole – Sandnes kommune

 • by

Spennende stilling som rektor ved en trivelig liten skole

Malmheim skole er en ny, flott skole som ligger ca. 8 minutter kjøretur fra Sandnes sentrum. Skolen er den minste barneskolen i Sandnes med ca. 100 elever og 25 ansatte fordelt på skole og SFO. Skolen har et trivelig arbeidsmiljø. Du vil bli godt kjent med alle elever og ansatte. Vi arbeider i et inkluderende profesjonsfellesskap på tvers av klassetrinn.
Skolens visjon er “På lag for livslang lærelyst”. Verdiene er “modig, trygg og aktiv”. Sammen skal vi bygge videre på fellesskapet der elevene opplever inkludering, livsglede og mestring, slik at de blir best mulig rustet for framtiden.

Vår gode rektor har fått nye utfordringer et annet sted i kommunen og vi søker derfor etter en som kan overta denne kjekke skolen og bli vår nye rektor!

Her hos oss har vi samarbeid med UIS og lesesenteret. Vi arbeider med og har fokus på inkluderende og dialogisk undervisning med bruk av samtaletrekk.
Som vår rektor jobber du ikke alene: Du har et lederteam og en administrasjon som støtter og er opptatt av å gjøre deg og hverandre gode. Hos oss ser vi viktigheten av å utnytte kompetansen til hverandre
Videre har vi også ulike profesjonelle læringsfelleskap som jobber målrettet for å gi elevene best mulig læringsutbytte. Vi har et tett samarbeid med ressurspersonene i personalet og en høy grad av medvirkning.
Vi har selvsagt et godt arbeidsmiljø, med et personale som er opptatt av å dele og ta vare på hverandre (med humor og godt humør)!

Som rektor i Sandnesskolen vil du få tett oppfølging fra skolesjef med virksomhetsoppfølgingsteamet, i tillegg til at du vil bli en del av et profesjonelt læringsfellesskap med andre rektorer.

Malmheim skole har utarbeidet gode rutiner og systemer over tid, samtidig søker skolen videre forbedring og nyskaping. Høres dette ut som jobben for deg? 

Rektoren vår jobber både strategisk og i drift med typiske oppgaver som dette: 
 • Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for elevenes læringsutbytte 
 • Drive skoleutvikling, samt lede og utvikle skolens strategi og faglige profil
 • Sikre god elevmedvirkning, samt et godt samarbeid med foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Videreutvikle systemer for skolebasert vurdering
 • Videreutvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Lede og videreutvikle skolens profesjonsfellesskap
 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet
 • Økonomistyring og resultatkontroll og strategisk bruk av skolens ressurser
Vi ønsker en rektor med disse kvalifikasjonene:
 • Du har godkjent lærerutdanning samt relevant skolelederutdanning og skoleledererfaring
 • Du kan vise til gode resultater knyttet til utvikling av profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling
 • Du har god relasjonskompetanse
 • Du har digital kompetanse til å møte fremtiden og nysgjerrig på pedagogisk bruk av digital læringsteknologi
 • Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse
 • I denne stillingen kreves det at du leverer egenerklæring for tuberkulose før tiltredelse

Vi benytter DNV-sertifisert testverktøy i denne rekrutteringen.

For å lykkes og trives hos oss vil vi gjerne at ny rektor er slik som dette:

Du har et stort engasjement og glød for skole 
Du er samlende, trygg og tålmodig
Du er tydelig og synlig som rektor og motiverer til felles innsats for læring og utvikling i alle ledd
Du involverer og har god gjennomføringsevne
Du er modig og har en verdsettende lederstil overfor både interne og eksterne samarbeidspartnere
Du bør også bygge videre på det arbeidet som er gjort innenfor skoleutvikling og systemer som er bygd opp over tid
Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Elevene ønsker en rektor som lytter og som kan finne på kjekke ting – tar du utfordringen?

I tillegg til dyktige kollegaer og kjekke elever så kan vi tilby dette:
 • En spennende og utfordrende jobb
 • Faglig påfyll gjennom målrettede kompetanseutviklingstiltak
 • Coaching for nye rektorer
 • Lederutvikling i etablerte nettverk med dyktige skoleledere
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Kontaktinformasjon

Hans Skjæveland, Stedfortredende skolesjef/rådgiver, 98612343, Hans.Skjaveland@sandnes.kommune.no
Hege Egaas Røen, Skolesjef , 41293581, Hege.Egaas.Roen@sandnes.kommune.no

Arbeidssted

Killinglandveien 24
4312 Sandnes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sandnes kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 05.08.2024

Søk stillingen her!

Sandnes kommune er kåret til Norges mest attraktive by i 2022. Visjonen vår er: “Sandnes – i sentrum for framtiden” og verdiene våre er “modig, romslig og sunn”. Verdiene våre skal vise igjen hos den enkelte medarbeider og måten vi jobber på. 

Sandnes ligger sentralt på Nord-Jæren, og er blant Norges mest folkerike kommuner. Den består av etablerte storby- og tettstedsområder, og er en av fylkets største landbrukskommuner. Vi har idrettsmiljø i norgestoppen, et yrende kulturliv og vakre friluftsområder på rekke og rad. Kommunen kjennetegnes dessuten av et aktivt næringsliv og en sterk kulturhistorie. Sandnes er alt dette og mye mer!

Vi ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet eller hull i CV-en.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort, selv om en har bedt om å bli unntatt offentlighet.