Skip to content

Undervisningsstilling Fagertun skole – 100% fast – Rendalen kommune

  • by

Oppvekst:
Skoler og barnehage er organisert i en felles sektor, Oppvekst. Det innebærer helhetlig tenkning på tvers av aldersgruppene, felles satsningsområder, tidlig innsats og fornuftig ressursforvaltning.
Vi deltar i interkommunalt samarbeid i Nord-Østerdal.
Ansatte får gode muligheter til faglig utvikling og videreutdanning.
De ansatte på Oppvekst tar ansvar for et godt arbeidsmiljø, er nytenkende, engasjerte og har godt humør.

Fagertun skole:
Fagertun skole er en fådelt grunnskole, 1. – 10. trinn, 110 elever. Skolen har SFO-ordning, og Rendalen Voksenopplæring er lagt inn under virksomheten. Det er om lag 20 ansatte ved skolen. Våren 2024 starter vi opp med kompetanseheving rundt “relasjonsbasert klasseledelse”.

Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver:
Undervisning i aldersblandede grupper.

Krav til kvalifikasjoner:
Søkere må ha godkjent lærerutdanning. Annen relevant høyskoleutdanning kan godtas, avhengig av erfaring og egnethet. Vi ønsker nye medarbeidere som er fleksible, løsningsorienterte og har gode samarbeidsevner.
Det er ønskelig med undervisningskompetanse i norsk for ungdomstrinnet og spesialpedagogikk.

Særskilte krav til stillingene:
De som tilsettes må legge fram godkjent politiattest før tiltredelse (§ 10-9 i opplæringsloven)

Personlige egenskaper for stillingene:
• Setter elevene i sentrum
• God relasjonskompetanse
• Gode samarbeidsevner
• Viser initiativ, humor og arbeidsglede
• Er faglig nysgjerrig og selvstendig
• Løsningsorientert
• Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt ved ansettelsen

Vi tilbyr:
• Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver på et viktig område for kommunen
• Et godt oppvekstmiljø med god kapasitet og kvalitet
• Et arbeidsmiljø som er preget av samarbeid, utvikling og glede
• Lønn etter avtale
• Behjelpelig med å skaffe bolig
• Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige, jf Offentlighetslovens § 25. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes.

Kontaktperson for stillingen

Rita Halvorsen, rektor Fagertun skole
+47 406 51 902 +47 62 46 85 00
E-post: rita.halvorsen@rendalen.kommune.no

Søknadsfrist: 21.07.2024

Søk stillingen her!

Rendalen kommune ligger i Innlandet fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har omlag 1 800 innbyggere og er en av de største kommunene i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.