Skip to content

Driftsingeniør for trafikk og park – Tvedestrand kommune

 • by

Ingeniør 100 % stilling ved Kommunalteknikk.

Kommunalteknikk er en avdeling som har ansvar for vann, avløp, veier, parkering, skjærgårdstjeneste og grøntområder/parker. Vi har nå ledig en 100% stilling som driftsingeniør med ansvar for vei, parkering, park m.m. Stillingen kan tiltres 1.september 2024. I avdelingen for kommunalteknikk skal det ansettes ny avdelingsleder for kommunalteknikk i 2025. Kommunen er i en omstillingsprosess, og stillingen kan bli utvidet til en avdelingslederstilling for søkere med rett kompetanse.

Arbeidsoppgaver
 • Oppfølging av ansatte på vei, parkering og parker.
 • Saksbehandling for vei, parkering, park og grønt inkl. politiske saker.
 • Prosjektoppfølging i saker som omhandler veier, trafikksikkerhetstiltak, park- og grøntanlegg, inkludert badepark (sommersesong).
 • Deltakelse i planarbeid for vei- og trafikkanlegg, samt annet planarbeid i enheten.
 • Gjennomgang og uttalelser i private og offentlige byggeplaner, avkjørselssaker.
 • Prosjektarbeid i samarbeid med andre enheter innenfor utviklingsprosjekter i kommunen.
 • Oppfølging av utbyggingsprosjekter og arbeid med utbyggingsavtaler i planer og prosjekter.
 • Oppfølging av gravetillatelser og arbeidsvarslingsplaner.
 • Oppfølging og vedlikehold av anlegg for vei, veilys, parkering og park/grøntområder.
 • Delta i andre arbeidsoppgaver i enheten. 
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyskoleutdanning med teknisk fagretning innenfor vei / veibelysning, eller anlegg. Annen utdanning kan bli vurdert på bakgrunn av arbeidserfaring.
 • Praksis fra planlegging og prosjektering vil bli tillagt vekt, men nyutdannede kan også søke.
 • Erfaring / kunnskaper om Plan- og Bygningsloven.
 • God kjennskap til relevante dataverktøy.
 • Bakgrunn fra kommunal saksbehandling er en fordel.
 • Gode samarbeidsevner og kunne delta i et team.
 • Ha evne til å arbeide selvstendig og målrettet.
 • Førerkort kl. B.

Lederegenskaper tillegges vekt. Avdelingsleder for kommunalteknikk kan tillegges stillingen  innen sommer 2025. 

Personlige egenskaper
 • Vi søker en person som er utadvendt, serviceinnstilt, med gode samarbeidsevner og godt humør.
 • Du er serviceinnstilt og tar din del av ansvaret for at etaten gjør en god jobb for kommunens innbyggere.
 • Du har god formuleringsevne, og presenterer gjerne muntlig for andre det du har skrevet.
 • Du tar initiativ og leder an når oppgaver skal løses, men samarbeider gjerne for å få jobben gjort.
 • Du fokuserer ikke på problemer, men løsninger.
 • Du klarer å holde oversikt uten å miste detaljene av syne.
Vi tilbyr

Kommunen har 65 km. spredt veinett hvorav 30 km er asfaltert. Så har vi ca. 650 parkeringsplasser som er avgiftsbelagt, samt noen gratisplasser. Vi har også vedlikeholdsansvaret for mange grøntanlegg og parkeringsplasser. Ulike utbyggingsplaner vil kreve noen som kan holde oversikten og være kontaktpersonen mellom utbyggere og kommunen. Vi kan tilby spennende og varierende oppgaver.

Kontaktinformasjon

Anton Thomas Thomassen, Avdelingsleder, +4795197065

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tvedestrand kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 05.08.2024

Søk stillingen her!

Trives du med utfordringer og fornyelse, og har du lyst til å jobbe med varierte og meningsfylte oppgaver? I Tvedestrand kommune vil du møte dyktige kolleger, en løsningsorientert kultur, et trivelig arbeidsmiljø og muligheter for faglig og personlig utvikling.

Vi ser etter engasjerte, energiske og kreative medarbeidere som hjelper oss med å utvikle og forbedre både tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon. Har du lyst til å være vår nye kollega? Søk på våre ledige stillinger.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingene.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.  Søkeren varsles dersom ønske om reservasjon ikke tas til følge.