Skip to content

Grunnskolelærere – Hovedtilsetting – Brønnøy kommune

 • by
Ønsker du å være med på å forme fremtidens Brønnøyskole?

Har du lyst til å være med å forme fremtidens Brønnøyskole?

Skolene i Brønnøy er midt i en spennende endringsprosess. Fra høsten 2024 blir tre barneskoler samlet i én enhet med omtrent 500 elever, mens to ungdomsskoler slås sammen til én ungdomsskole med rundt 300 elever.

Vi søker lærere både på barneskolen (primært 5.-7. trinn) og ungdomsskolen.

Brønnøyskolen er midt i endring, og vi ønsker en tydelig lærer som kan bidra til:

 • en skole med inkluderende og støttende læringsmiljø som setter elevens trivsel og læring i sentrum
 • en systematisk begynneropplæring for alle elever
 • tidlig innsats.
 • å ruste elevene sosialt og faglig for fremtidens samfunn og arbeidsliv.
 • godt arbeidsmiljø og velfungerende profesjonsfaglige fellesskap.
 • variert undervisning og fysisk aktiv læring.
 • balanse mellom digitale og analoge læringsmetoder

Vil du være med på denne spennende reisen inn i fremtidens Brønnøyskole?

For å bli en del av vårt lærerteam, ber vi deg sende inn en søknad. Dersom du har spesielle ønsker mht fag og undervisningssted, ber vi deg spesifisere dette. Vi ser frem til å motta din søknad og bli kjent med deg.

Dersom det ikke er kvalifiserte søkere, kan det bli aktuelt å tilby midlertidig undervisningsstilling uten godkjent utdanning etter opplæringsloven § 10-6 for personer som ikke fyller kompetansekravene for fast tilsetting. 

Om stillingene

Brønnøy kommune mangler til tross for gjentatte utlysinger flere kvalifiserte lærere kommende skoleår. Er du lærer og fortsatt mangler jobb, eller ønsker nye utfordringer, ta kontakt snarest. 

Vårt mål er at elever i Brønnøyskolen til enhver tid får en så forutsigbar og god skolehverdag som mulig. Vi har stort fokus på klasseledelse og tydelig strukturerte undervisningstimer. 

Vi søker derfor også etter deg som mener at du har kvalifikasjoner som kan bidra til å fylle undervisningstimer hos oss, til tross for manglende formell lærerkompetanse. 

Brønnøy kommune har en mentorordning for nyutdannede lærere som vi også vil tilby lærere uten godkjent utdanning som blir tilsatt for et helt skoleår.

Kandidater uten godkjent utdanning vil kunne tilbys midlertidig stilling kommende skoleår 01.08.2024 – 31.07.2025.

Vi kommer også til å bruke søkerlisten til inntak av tilkallingsvikarer gjennom skoleåret.

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i faggrupper
 • Skape gode relasjoner som fører til et trygt og godt læringsmiljø
 • Kontinuerlig oppfølging av elevenes læringsutbytte
 • Planlegge og gjennomføre spesialpedagogiske tiltak i tråd med sakkyndig vurdering
 • Formidle gode tilbake- og framovermeldinger som fører til mestring og motivasjon
 • Aktiv deltakelse i skolens pedagogiske utviklingsarbeid
 • Bidra til et godt skole-/hjemsamarbeid
 • Tett samarbeid med resten av personalet
 • Mulig kontaktlæreransvar
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Du har undervisningskompetanse for grunnskolen, fortrinnsvis grunnskolelærerutdanning eller allmennlærerutdanning. Studenter som avslutter utdanningen våren 2024 kan få tilbud om fast stilling betinget av at fullstendig vitnemål framlegges før tiltredelse.
 • Du må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig – minimum B2. 
 • Det er ønskelig at du har kunnskap om og erfaring med god klasseledelse.

Vi har spesielt behov for undervisningskompetanse i fagene engelsk, norsk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, kunst og håndverk, spesialundervisning og fremmedspråk (tysk og spansk). 

Personlige egenskaper

 • Du er en god relasjonsbygger.
 • Du er en tydelig klasseleder.
 • Du er inkluderende og har et positivt elevsyn
 • Du er opptatt av pedagogisk utvikling.
 • Du er positiv, omgjengelig og en god lagspiller.
 • Du er strukturert, selvstendig, fleksibel og løsningsorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Har du spørsmål om stillingene? 

Ta gjerne kontakt med skolefaglig ansvarlig Christina Berg Orvik på tlf. 473 98 784

Vi tilbyr
 • veiledning av nyutdannede
 • tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold med dyktige, rause og engasjerte kolleger
 • meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldende avtaler
 • gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Les mer om sletting av studielån for nyutdannede lærere her

Vi har et rekrutteringssamarbeid med Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet. Har du en partner som har behov for jobb kan vi formidle kontakt med disse, samt opplyse om relevante ledige stillinger hos oss. Skriv gjerne i din søknad om dette er ønskelig.  

Søknadsfrist: 16.07.2024

Søk her!

Generell info

Det er viktig at du legger ved attester fra tidligere arbeid og vitnemål i søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon dersom du blir innkalt. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  

Dersom du får tilbud om stillingen, må gyldig politiattest fremvises til leder/tjenestested før tiltredelse. jf. Opplæringsloven § 10-9. Legges ikke ved i søknaden.

Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og gjeldende tariffavtale. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen.

Vi mener mangfold er en styrke og ønsker medarbeidere med ulik livserfaring og perspektiv for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste jf. Offentlighetsloven § 25 selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dette blir du i så fall varslet om.

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland i vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet –  med ca. 7800 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr et unikt friluftsliv med verdensarvøya Vega kun en liten båttur unna og lange fjellturer i nasjonalparkene Lomsdal-Visten eller Børgefjell. Brønnøy og omegn kan for øvrig by på et godt havfiske, unike fiskevann og lakseførende elver. I regionsentret Brønnøysund kan du nyte mat i verdensklasse på flere av byens etter hvert godt utbygde restauranttilbud.

Vi har et rikt kulturliv – enten du er aktiv utøver selv eller bare ønsker å nyte sådan. Et godt lag- og foreningsliv og fritidsaktiviteter finnes i rikt monn for både ung og voksen. Vi har videregående skole, desentralisert grunnskole og flere barnehager. Et næringsliv som blomstrer og som har spennende planer for fremtiden.

Velkommen som søker på jobb hos oss!