Skip to content

Miljøveileder til Meldal videregående skole – Trøndelag fylkeskommune

  • by

Meldal videregående skole søker etter miljøveileder i 89% midlertidig stilling fra 12. august 2024. Du arbeider i et komprimert år og følger elevenes skoleår med 35 timer pr uke i 39 uker. 

Skolen ligger på Løkken Verk  i Orkland kommune og har 240 elever fordelt på 4 programområder; bygg – og anleggsteknikk, elektro – og datateknologi, helse – og oppvekstfag og teknologi -og industrifag.  

Spørsmål om stillingen kan rettes til fagleder Anne Sølberg Engstrøm, tlf nr 928 06 935 og mail annen@trondelagfylke.no, eller rektor Anne Lise Kirkholt, tlf  nr 976 17 039 og mail anner@trondelagfylke.no

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer å:

-arbeide med og følge opp enkeltelever med ulike behov
-motivere, engasjere og skape mestring i elevenes opplæringssituasjon
-samarbeide tett med lærerteam og foresatte

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en miljøveileder med bred faglig kompetanse. Det er ønskelig med minimum 3-årig relevant høyere utdanning. 
Du har relevant arbeidserfaring og god digital kompetanse. 

Personlige egenskaper

Du har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å skape gode relasjoner til ungdom. 

Du evner å samarbeide tett og tverrfaglig med skolen og andre relevante aktører. 

Du er tydelig, omsorgsfull og har evne og vilje til å sette klare rammer for elevene.

Du er fleksibel og er i stand til å omstilling deg raskt. 

Du arbeider selvstendig, strukturert og systematisk. 

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt og trygt arbeidsmiljø – både for lærere og elever. 

Vi arbeider etter prinsippene om at all opplæring ved skolen skal være relevant og yrkesrettet og vi tar elevenes valg av programområde på alvor. 

Lønn og pensjon etter gjeldende lover og regler.

Søknadsfrist: 14.07.2024

Søk her!

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.