Skip to content

Prosjektleder avvikssystem og internkontroll 2. gangs utlysning – Nesseby kommune

 • by

Vil du jobbe med utvikling og innføring av internkontroll- og avvikssystem Nesseby kommune?

Vi ser etter en hyggelig kollega og dyktig prosjektleder som kan innføre nytt avvikssystem og utvikle vår internkontroll. Prosjektstillingen er en 100% prosjekt stilling i inntil 3 år.

Du forstår deg på kommunale prosedyrer og system. Du er systematisk, analytisk og gir gode råd. Du er en drivkraft i implementering av nytt avvikssystem. Du får en sentral rolle i opplæring av kommunens ledere i nytt avvikssystem- og internkontrollarbeid. I tillegg skal du sammen med dine kollegaer gi råd, veiledning, utrede og saksbehandle.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikling av kommunens system for internkontroll
 • Innføring av nytt avvikssystem i kommunen
 • Utvikle gode prosedyrer, opplæring og veiledning av lederne i nytt avvikssystem
 • Bidra til å utvikle en lærende organisasjon og sikre god ledelsesforankring
 • Andre utviklingsoppgaver vil også kunne bli lagt til stillingen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innenfor samfunnsvitenskap, økonomi eller helse- og sosialfag

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tjenesteutvikling og/eller prosjektledelse er en fordel
 • Kompetanse eller erfaring fra internkontroll- og avvikssystem
 • Har god rolle-, system- og organisasjonsforståelse
 • Erfaring med lederopplæring.
 • Erfaring fra prosessfasilitering
 • Har god kommunikasjons- og formidlingsevne muntlig og skriftlig
 • Kunnskaper i samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Du ser helhet og sammenhenger, har blikk for de store linjene og de viktige detaljene
 • Du er strukturert, ryddig og analytisk
 • Du jobber selvstendig, setter klare mål og har fremdrifts- og gjennomføringsevne
 • Trygg, skaper tillit, gode relasjoner og gode prosesser

Vi tilbyr

 • Du vil bli involvert i mange ulike tjenester og får både bredde- og dybdeinnsikt i kommunen
 • Du får muligheten til å påvirke og være med i utviklingen av disse tjenestene.

Nesseby kommune er en del av tiltakssonen hvor du kan få:

 • Nedskrevet studielånet med inntil 10 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til 30.000 kr. per år.
 • Fritak for el-avgift på forbruk
 • Reduksjon i personbeskatningen

Kontaktperson:

Kommunedirektør Charles Petterson 41 41 95 56

Søknadsfrist: 21.07.2024

Søk stillingen her!

Unjárga/Nesseby er en tospråklig sjøsamisk kommune som ligger innerst i i Norges eneste østvendte fjord, Varangerfjorden i Øst-Finnmark.

Unjárga/Nesseby byr på: 

 • barnehageplasser til sterkt reduserte priser
 • todelt skoleløp samisk/norsk i nytt oppvekstsenter
 • gratis boligtomter
 • levende musikk- og revymiljø
 • levende duodjimiljø
 • stort engasjement i idrettslag og andre frivillige organisasjoner
 • enorme multemyrer
 • gode jakt- og fiskemuligheter
 • godt utbygd skuter- og skiløypenett
 • mange flotte perleturmål.
 • moderne museums siida
 • rikt fugle- og dyreliv og mye mer

https://www.nesseby.kommune.no