Skip to content

Fagansvarlig eiendomsforvaltning – Engerdal kommune

 • by

Engerdal kommune har ledig 100% fast stilling som fagansvarlig for eiendomsforvaltning. Stillingen inngår i sektor for plan, teknikk og miljø. Som fagansvarlig vil du få ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse og eiendom.  

Sentrale arbeidsoppgaver
 • Økonomi- og budsjettansvar innenfor avdelingens ansvarsområde 
 • Utarbeidelse og oppfølging av vedlikeholdsplaner for kommunale bygg 
 • Systemansvar for KOMTEK (fagsystem for kommunalteknisk forvaltning) 
 • Administrasjon av kommunale utleieboliger og anlegg 
 • Saksbehandling og forberedelse av saker til politisk behandling 
 • Overordnet koordinering av vaktmester- og renholdstjenesten 

Andre oppgaver innen sektoren må påberegnes. Arbeidsoppgavene kan endre seg etter behov i sektoren. 

Ønskede kvalifikasjoner
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, med god fremstillingsevne 
 • God teknisk forståelse 
 • Høyere relevant utdanning innen eiendomsforvaltning, bygg- og anleggsteknikk eller lignende 
 • Erfaring med forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom.  
 • God kjennskap til lovverk og forskrifter knyttet til eiendomsforvaltning 
 • Kompetanse innen prosjektledelse 
Personlige egenskaper
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å holde oversikt  
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ 
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter 
 • Personlig egnethet tillegges vekt 
Vi tilbyr
 • Utfordrende og allsidige arbeidsoppgaver 
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Lønn etter avtale (stillingen plasseres i stillingskode 7451 Fagleder eller 8451 Leder, avhengig av kompetanse og utdanningsnivå) 
 • Gode pensjon- og forsikringsvilkår 
 • Moderne IKT-løsninger og faglige nettverk med nabokommuner 
Kontaktinformasjon

Odd Magnar Opgård, Sektorleder, 40024906, odd.magnar.opgard@engerdal.kommune.no

Arbeidssted

Engerdalsveien 1794
2440 Drevsjø

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Engerdal kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.08.2024

Søk stillingen her!

 Søknader skal leveres via vår stillingsportal i Webcruiter. Husk å ta med alt som kan være relevant, både arbeidserfaringer og utdanninger. Last opp vedlegg direkte i søknaden.

Kommunikasjonen i ansettelsesprosessen vil som hovedregel skje via epost til/fra Webcruiter-løsningen. Det er viktig at du oppgir en epostadresse du følger jevnlig med på. Du kan også logge deg på løsningen og se status på søknaden din. 

Engerdal kommune ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Nåværende og tidligere ansatte kan ha fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. 

Offentlig søkerliste

Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. 

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Nettsted http://www.engerdal.kommune.no