Fagansvarlig arkiv – Balsfjord kommune

  • by

Om stillingen Fagansvarlig for arkiv er en spennende og innholdsrik stilling som har et overordnet faglig ansvar for kommunens samlede arkivtjeneste. Fagansvarlig har hovedansvaret for Websak som er kommunens elektroniske saks- og arkivsystem. Dette innebærer systemadministrasjon, opplæring og daglig support. I tillegg har stillingen systemansvar for VSArkiv (arkivkjerne til visma fagsystemer), KS Fiks og KS Svarut. Fagansvarlig arkiv deltar i flere ulike prosjekter og utvalg som innbefatter arkiv, blant annet digitalisering av eiendomsinfo og ordning av… Read More »Fagansvarlig arkiv – Balsfjord kommune

Kommunalsjef HR, organisasjon og innovasjon – Krødsherad kommune

  • by

Krødsherad er en offensiv distriktskommune med en omfattende satsing på vekst og utvikling. Vår satsing er godt forankret i kommunens planverk og fundert på posisjonen «Vertskap i Verdensklasse». Kombinasjonen av ambisjonsrike innbyggere med stort engasjement for bygda samt et innovativt næringsliv, skaper god dynamikk i lokalsamfunnet. Krødsherad har i overkant av 2.200 innbyggere, og et stort antall fritidsinnbyggere og besøkende fordelt på om lag 2.500 fritidsboliger. I Krødsherad kommune ligger… Read More »Kommunalsjef HR, organisasjon og innovasjon – Krødsherad kommune

Fastlege – Ulstein kommune

  • by

Mellom storhavet og Sunnmørsalpane ligg Ulstein kommune med kommunesenteret Ulsteinvik. Hos oss står nyskaping og bulyst i høgsetet. Folketalet stig og nye utbyggingsprosjekt har blitt prisløna dei siste åra. Vi driv godt, har stram men ordna økonomi, gode tenester og høg fagleg kompetanse. Vi huser store maritime verksemder med global marknad og hjarte for lokalsamfunnet. Saman med engasjerte innbyggarar, ein blømande frivillig sektor og eit allsidig næringsliv skaper vi framtida. … Read More »Fastlege – Ulstein kommune

Fastlege – Vestre Slidre kommune

  • by

Glad i fjell og friluftliv? Kom til Vestre Slidre! Vestre Slidre kommune har ledig fastlegestilling med fastlønn frå 01.06.22 ved Slidre legesenter.  Har du lyst til å bu nær fjellet, men samstundes ha kort veg til bynære strøk?Vestre Slidre har flotte naturområder for fjellturar, sykling og ski og ligg nære Jotunheimens mange turmoglegheiter.   Slidre legesenter er lokalisert på Slidretun som er eit 3-legesenter og har i tillegg LIS 1. Kontorlokala… Read More »Fastlege – Vestre Slidre kommune

Økonomisjef til Bø kommune

  • by

Om stillingen Vår dyktige økonomisjef går over til stilling i det private næringsliv, og vi søker hans erstatter. Vi ser etter en dyktig og innovativ økonom som kan være med å utvikle kommunen fremover. Stillingen som økonomisjef er en interessant og utfordrende nøkkelstilling som inngår i kommunens toppledelse som en del av rådmannens lederteam. Økonomiområdet er en del av kommunens stabs- og støttefunksjon med ansvar for budsjett og økonomiplan, regnskap, finans, rapportering og… Read More »Økonomisjef til Bø kommune

Helse- og omsorgssjef til Bø kommune

  • by

Om stillingen Bø kommune er en forholdsvis liten men spenstig og handlekraftig kommune, hvor helse- og omsorgstjenester, herunder institusjonstjenester, storkjøkkendrift, legetjeneste, helsestasjon og NAV er samlokalisert i et bygg. Vi søker en dyktig leder av helse- og omsorgssektoren som omfatter ca. 132 årsverk organisert i ulike avdelinger. Etatens drift utgjør ca. 50 % av kommunens totale økonomiske ramme. Sentrale ansvarsområder/arbeidsoppgaver: Ledelse og utvikling av kommunens tjenester innenfor helse- og omsorgssektoren Faglig… Read More »Helse- og omsorgssjef til Bø kommune

Sykepleierstillinger med bonuslønn – Nordkapp kommune

  • by

2. gangs utlysning Om stillingene Nordkapp kommune har ledig flere, og minst tre, 100 % stillinger som sykepleier. Stillingene er faste og det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Din kompetanse er etterspurt hos oss uansett om du er nyutdannet eller om du har mange års erfaring som sykepleier.  Vi tilbyr en bonuslønn på kr. 60 000,-. Bonuslønnen er en engangsutbetaling og gjelder kun for søkere som blir ansatt etter denne utlysningen. Du vil også få en minimumsavlønning med 10 års ansiennitet… Read More »Sykepleierstillinger med bonuslønn – Nordkapp kommune