Skip to content

Prosjektleder – Prosjektavdelingen, Hamar kommune

  • by

Hamar er innlandets største by og et vitalt sentrum for Hamrregionens 90.000 innbyggere. Med sentral beliggenhet en time fra Oslo, mangfoldig kultur- og idrettsliv og gode oppveksvilkår, er Hamar en attraktiv by i vekst. Hamar kommunes overordnede mål er å skape en god og attraktiv kommune, for både innbyggere og næringsliv.
 
Vil du ta del i et spennende og variert arbeid med å utvikle Hamar videre?
 
Vi søker en strukturert og kompetent prosjektleder til Prosjektavdelingen i Hamar kommune. Avdelingen er direkte underlagt Kommunalsjef By, miljø og arbeid, og vil etter denne ansettelsen bestå av 5 prosjektledere og en avdelingsleder.
 
Avdelingen har ansvar for prosjekter innenfor bygg og eiendom, VA-infrastruktur, kommunalt vegnett, park og grøntanlegg, samt diverse utvikling- og utredningsprosjekter. Stillingen vil ha variasjon i type prosjekter og samtidig ha hvert sitt hovedfelt.
 
 Arbeidsted Hamar Rådhus

Arbeidsoppgaver

–       Prosjektledelse/byggeledelse med helhetlig ansvar for kvalitet, økonomi, fremdrift, HMS og dokumentasjon
–       Planlegging og bemanning av prosjektene med nødvendig ressurser og riktig kompetanse
–       Koordinering av prosjekter og utredningsarbeider på tvers av ulike avdelinger i organisasjonen
–       Rapporterering til avdelingssjef/prosjekteier

Kvalifikasjoner

–       Teknisk utdanning fra universiteter, høyskole eller fagskolen innenfor minst ett av fagområdene VA, VVS, bygg og anlegg, maskin, elektro, automatisering, økonomi og ledelse. Lang relevant erfaring kan kompenserer for krav om høyere utdanning.
–       Kompetanse innenfor prosjektledelse/byggeledelse
–       God i norsk språk muntlig og skriftlig, samt beherske engelsk muntlig og skriftlig
–       Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

–       Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
–       Strukturert og ryddig
–       Nytenkende og utviklingsorientert, både på fagområder og det personlige plan
–       Engasjert, selvstendig og løsningsorientert
–       Positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet
–       God gjennomføringsevne

Vi tilbyr

–       En meningsfylt jobb som bidrar til å utvikle samfunnet rundt deg
–       Et godt arbeidsmiljø med dyktige og samfunnsengasjerte kolleger
–       Gode muligheter for faglig utvikling
–       Konkurransedyktig lønn og ryddige arbeidsforhold
–       Fleksiordning og stor grad av styring over egen arbeidshverdag
–       Gode pensjonsvilkår og arbeidsbetingelse

Kontaktinformasjon:
Helle Løkken Smedstuen – leder prosjektavdelingen
Telefon:90802355
E-post:Helle.lokken.smedstuen@hamar.kommune.no

Søknadsfrist: 11.03.2024.

Søk stillingen her!

Hamar er innlandets største by og et vitalt sentrum for Hamarregionens 90.000 innbyggere. Med sentral beliggenhet vel en time fra Oslo, mangfoldig kultur- og idrettsliv og gode oppvekstsvilkår, er Hamar en attraktiv by i vekst.

Hamar kommune tar en aktiv rolle i utvikling av innlandsregionen, posisjonerer seg for ytterligere vekst og satser sterkt på byutvikling. Kommunen er en av regionens største arbeidsplasser. Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Les mer på www.hamar.kommune.no

Med over 2500 ansatte, er Hamar kommune den største arbeidsplassen i Hamar. Medarbeiderne har bakgrunn fra mange ulike yrker og har svært allsidig kompetanse. Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Les mer om Hamar kommune