admin

Psykolog 100% fast stilling – Farsund kommune

  • by

Forebygging og koordinering, Farsund kommune Farsund kommune har i sin Folkehelse og likestillingsplan som målsetting at tjenestene våre skal jobbe forebyggende, målrettet, tverrsektorielt og koordinert til det beste for våre innbyggere. For ytterligere å styrke det tverrfaglige arbeidet innen områdene tidlig innsats, forebygging og lavterskel/ frisklivstilbud er vi nå på jakt etter deg som er psykolog og som kan tenke deg å bli vår nye kollega. Målgruppene vil være: Utsatte… Read More »Psykolog 100% fast stilling – Farsund kommune

Psykolog – Suldal heimeteneste

  • by

Suldal heimeteneste, Sand Me har ledig stilling som psykolog i fast stilling. Stillinga er  lagt til dagtid, og er organisert under Suldal Heimetenester, avdeling psykisk helse. Stillingsstorleik: 100 % Stillingstype: Fast Stilling ledig frå: Snarast Ansvar og arbeidsoppgåver Lågterskel klinisk arbeid med born, ungdom og familiar, med psykiske problem og/eller rusmiddelproblem foreldre- og/ eller familierettleiing utgreiing av psykiske lidingar og vurdering av behov for tilvising til spesialisthelsetenesta rettleiing av andre… Read More »Psykolog – Suldal heimeteneste

Sykepleiere og vernepleiere til Leka kommune

  • by

Det er ledige stillinger for sykepleiere og vernepleiere ved Leka sykestue og i kommunens hjemmetjeneste. Fortløpende tilsetting og snarlig tiltredelse. Om tjenesteområdet: Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken.… Read More »Sykepleiere og vernepleiere til Leka kommune

Byggesaksbehandler til Kragerø kommune

  • by

Byggesaksbehandler ved virksomheten Bygg og Areal – Kragerø kommune Vil du bidra til å videreutvikle vår byggesaksavdeling? Vi søker fortrinnsvis etter fagressurs innen, kulturminneforvaltning, ingeniør, juss, arkitekt etc. Ved virksomheten bygg og areal er det ledig en 100% fast stilling med hovedoppgaver innen bygge- og delesaksbehandling og tilsyn. På byggesaksavdelingen hos oss jobber ingeniører, jordskiftekandidat og flere jurister. Kragerø har mange interessante faglige temaer knyttet til forvaltning av eldre bygningsmasse… Read More »Byggesaksbehandler til Kragerø kommune

100% fast stilling som Miljøterapeut – Tingvoll kommune

  • by

Kort om stillingen: Det er ledig 100% fast stilling som miljøterapeut/vernepleier ved Habiliteringstjenesten m/Trøa bofellesskap. Tjenenesten er et tilbud til personer over 18 år med utviklingshemming og/eller psykiske lidelser. Stillingen er 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg. Arbeidsoppgaver: Bidra til at brukerne får oppfylt sine rettigheter i hht. vedtak. Utarbeide tiltaksplaner. Veilede kollegaer – internundervisning Bidra til å utarbeide prosedyrer og retningslinjer. Samarbeid med pårørende, verger og andre interne… Read More »100% fast stilling som Miljøterapeut – Tingvoll kommune

100% fast stilling som Miljøarbeider – Tingvoll kommune

  • by

Kort om stillingen: Det er ledig 100% fast stilling som miljøarbeider ved Habiliteringstjenesten m/Trøa bofellesskap. Tjenenesten er et tilbud til personer over 18 år med utviklingshemming og/eller psykiske lidelser. Stillingen er 2 delt turnus med arbeid hver 3. helg. Arbeidsoppgaver: Gi tjenester til brukere etter vedtak Samarbeide med brukere, deres pårørende/verger og andre aktuelle samarbeidsparter Veiledning og opplæring Bidra til utvikling av tjenesten Kvalifikasjonskrav:  Helsefagarbeider Erfaring innenfor lignende type arbeid… Read More »100% fast stilling som Miljøarbeider – Tingvoll kommune

Sykepleier – 100 % fast hjemmetjenesten sone Orkanger

  • by

Hjemmetjenesten i Orkland har ledig stilling ved sone Orkanger. Vi skal tilsette dedikert medarbeider med framoverlent holdning og arbeidslyst. Enheten er stor og vi har sterkt fokus på faglig utvikling for å møte utfordringene i årene framover. Et eksempel på dette er satsning på tidlig oppdagelse av forverret tilstand, som er en spennende arbeidsmetode, der vi systematisk gjør målinger og observasjoner som leder til tiltak.   Hjemmetjenesten består av om lag 300 ansatte, med tjenester fra livets… Read More »Sykepleier – 100 % fast hjemmetjenesten sone Orkanger

Arkivleder til Nesodden kommune

  • by

Vil du jobbe som Nesodden kommunes nye arkivleder? Digitalisering, utvikling og administrasjon, Nesodden kommune Brenner du for å utvikle og drifte et moderne arkiv?Vil du være en pådriver i Nesodden kommunes satsningsområde på digitalisering, hvor økt bruk av digitale prosesser og automatisering skal bidra til en effektivisering av arbeidsprosessene? Som fagleder vil du bidra aktivt i dette arbeidet framover og sikre at dokumentasjonskravene ivaretas i henhold til rammene og mulighetene… Read More »Arkivleder til Nesodden kommune

Leder budsjettavdelingen – Nittedal kommune

  • by

Økonomienheten i Nittedal kommune inngår i kommunens sentrale stab og støttefunksjon og har ansvar for budsjett og rapporteringsprosessene, finansforvaltning, eiendomsskattekontoret, regnskap og innkjøp. Stillingen som leder for budsjettavdelingen inngår i økonomiavdelingens ledergruppe og rapporterer til økonomisjef. Leder for budsjettavdelingen har også et godt og nært samarbeid med rådmannens lederteam og enhetslederne. Kommunen bruker økonomisystemet Visma. Fra 2021 har kommunen også tatt i bruk Framsikt til budsjettering og rapportering. Økonomiavdelingen har… Read More »Leder budsjettavdelingen – Nittedal kommune

Prosjektledere VVA – Sarpsborg kommune

  • by

Prosjektledere VVA (vei,vann,avløp) Virksomhet utbygging Beskrivelse av arbeidssted Kommuneområde teknisk består av virksomhetene: Utbygging, Eiendom, Kommunalteknikk, VA og Brann/feievesen.Virksomhet utbygging består av to team: Team VVA og team bygg. Virksomheten er p.t.lokalisert i Tune administrasjonsbygg på Grålum. Virksomheten er ansvarlig for alle bygg og VVA relaterte prosjekter og ivaretar byggherre / tiltakshaveransvaret i forhold til offentlige myndigheter, og lov og forskriftsverk generelt. Virksomheten styrer prosjekter med hensyn til overordnede rammer… Read More »Prosjektledere VVA – Sarpsborg kommune