admin

Næringssjef til Trysil kommune

  • by

Har du lyst til å være med å utvikle næringslivet i Trysil? Er du en ivrig skiløper, syklist, friluftslivsentusiast eller glad i det gode liv i distriktet – kombinert med relevant utdanning og erfaring? Da ønsker vi at du tar kontakt Trysil kommune har de siste årene hatt vekst i både folketall og antall arbeidsplasser. Vi har ambisiøse mål om ytterligere vekst og utvikling, i tillegg til å være en… Read More »Næringssjef til Trysil kommune

Sjukepleiarar til Ølen Omsorgssenter

  • by

Ølen omsorgssenter er plassert i Ølen. Omsorgssenteret har ansvar for drift av produksjonskjøkken, dagsenter, somatisk langtidsavdeling, korttid/rehabiliteringsavdeling, inkludert palliativ seng med totalt 30 institusjonsplasser. Heimetenesta for heile kommunen delt på indre og ytre sone, indre sone har kontor ved Ølen omsorgssenter og ytresone har kontor ved Vindafjordtunet. Kvar avdeling/ sone vert administrert av kvar sin avdelingssjukepleiar. Sonene har teamsjukepleiar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og assistentar. Fysio/ergo har og sine kontor/treningssenter på omsorgssenteret.… Read More »Sjukepleiarar til Ølen Omsorgssenter

Ingeniør infrastruktur – Kongsvinger kommune

  • by

Har du kompetanse og lyst å jobbe som fagkyndig ingeniør med oppgaver innen infrastruktur i Kongsvinger? En av våre ingeniører slutter og vi søker nå hans etterfølger. Du vil bli en av fjorten dyktige medarbeidere som jobber i et tverrfaglig miljø i enheten Næring og miljø. Enhetens fire hovedområder er kommunalteknikk, landbruk, kart- og oppmåling og eiendomsutvikling. Stillingen inngår i fagområdet kommunalteknikk og vil ha rådhuset i Kongsvinger som kontorsted.… Read More »Ingeniør infrastruktur – Kongsvinger kommune

Enhetsleder, Areal og byutvikling – Kongsvinger kommune

  • by

Vil du være med å bidra til vekst og utvikling i Kongsvinger kommune?Kommunens samfunnsoppdrag er å tilby velferdstjenester og fellesgoder på en effektiv måte, sørge for at det er trygt og godt å vokse opp og bo i Kongsvinger og få innbyggernes tillit og støtte gjennom tjenesteleveransene. Vi søker en inspirerende og utviklingsorientert enhetsleder med god kompetanse innen areal- og byutvikling. Vår nye enhetsleder skal bidra til at kommunen legger… Read More »Enhetsleder, Areal og byutvikling – Kongsvinger kommune

Enhetsleder, Næring og miljø – Kongsvinger kommune

  • by

Vil du være med å bidra til vekst og utvikling i Kongsvinger kommune? Kommunens samfunnsoppdrag er å tilby velferdstjenester og fellesgoder på en effektiv måte, sørge for at det er trygt og godt å vokse opp og bo i Kongsvinger og få innbyggernes tillit og støtte gjennom tjenesteleveransene.  Vi søker en inspirerende og utviklingsorientert enhetsleder med god kompetanse innen næring, miljø, landbruk og tekniske tjenester. Vår nye enhetsleder skal bidra… Read More »Enhetsleder, Næring og miljø – Kongsvinger kommune

Sykepleier til Nes kommune – Hjemmetjenesten

  • by

Hjemmetjenesten har ledig 100% fast stilling som sykepleier. Stillingen er i turnus dag/kveld, med arbeid hver 3. helg. Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg og kvalitet i tjenestene. Du bør like å jobbe selvstendig, samtidig som du bidrar til at hjelp og tjenester til brukerne er koordinert og helhetlig. Vi er midt i en spennende og hektisk utviklingsperiode for å tilpasse våre tjenester… Read More »Sykepleier til Nes kommune – Hjemmetjenesten

Sykepleiere til Nes kommune – Hjemmetjenesten

  • by

Hjemmetjenesten avdeling 1 og 4 har ledige stillinger som sykepleier i henholdsvis 3×100% og 80% fast stilling. Stillingene er i turnus dag/kveld, med arbeid hver 3. helg. Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg og kvalitet i tjenestene. Du bør like åjobbe selvstendig, samtidig som du bidrar til at hjelp og tjenester til brukerne er koordinert og helhetlig.Vi er midt i en spennende og… Read More »Sykepleiere til Nes kommune – Hjemmetjenesten

Sykepleier/vernepleier – Omsorgstjenester Valaskjold

  • by

Beskrivelse av arbeidssted: Virksomheten består av Valaskjold bofellesskap med 48 plasser for eldre, Valaskjold sykehjem med 32langtidsplasser, Tuneveien bofellesskap med 20 plasser med hovedvekt på rus og psykiatri og Prestekragen bo – ogaktivitetstilbud for barn og unge med funksjonshemninger. Til sykehjemmet søker vi sykepleier/vernepleier i 100 % fast stilling, eventuelt deltid hvis ønskelig.Vi holder til i Sarpsborgs nyeste omsorgssenter, der to sykehjemsavdelinger og bofellesskap for eldre ligger undersamme tak. På… Read More »Sykepleier/vernepleier – Omsorgstjenester Valaskjold

Avdelingsingeniør veg – vikariat

  • by

Informasjon om arbeidssted og stilling: Skien kommune har en egen enhet med ansvar for drift av veg, park og parkering. Totalt er det30 stillinger i denne enheten. Drift av veg har 11 ansatte fagarbeidere, 1 driftsansvarlig og 3 administrativt ansatte. Da en av våre ansatte går ut i fødselspermisjon er det ledig et 100 % vikariat som avdelingsingeniør fram til april 2022.Avdelingsingeniør rapporterer direkte til enhetsleder. Avdelingsingeniør har ansvar for… Read More »Avdelingsingeniør veg – vikariat

Geodatamedarbeider/landmåler – 100 % fast stilling

  • by

Gran på Hadeland har ca.13800 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen er i vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et… Read More »Geodatamedarbeider/landmåler – 100 % fast stilling