admin

Regnskapssjef til Nittedal kommune

  • by

Nittedal kommune søker deg som ønsker en faglig spennende stilling som regnskapssjef. Vi søker etter en strukturert, nøyaktig og selvstendig regnskapssjefsom ønsker å være leder og har gode samarbeidsevner. Du har solid kunnskap om fagområdet og  ønsker å utvikle regnskapsfunksjonen i kommunen. Som regnskapssjef jobber du i spennet mellom drift og utvikling og vil dermed bidra i den videre utviklingen av organisasjonen og vår tjenesteproduksjon. Nittedal kommune har en omsetning på nærmerer… Read More »Regnskapssjef til Nittedal kommune

Spesialkonsulent – rådgiver regnskap, Nittedal kommune

  • by

Til økonomienheten søker vi etter en dyktig regnskapskonsulent med god regnskapskompetanse. Økonomienheten holder til i trivelige lokaler i Nittedal Rådhus. Enheten yter tjenester innen regnskap, økonomi, finans og innkjøp. Regnskapskonsulent rapportere til regnskapssjefen. Kommunen benytter Visma Enterprise som økonomisystem.  Regnskapsavdelingen har ansvar for regnskapet til Nittedal kommune og i tillegg ansvar for regnskapene til Nittedal eiendom KF og Nittedal kirkelige fellesråd. Vi er på jakt etter regnskapskonsulent  med erfaring og utdanning innen regnskap og… Read More »Spesialkonsulent – rådgiver regnskap, Nittedal kommune

Enhetsleder Forsterket hjemmetjeneste – Skien kommune

  • by

Koordinerende og hjemmebaserte tjenester, Skien kommune Org. nr: – Stillingsident: 4473194088 Presentasjon av stillingen: Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling med ansvar og handlingsrom til å utvikle gode tjenester for hjemmeboende. Vi søker en tydelig leder med engasjement til å lede helsetjenester, der samarbeid og kvalitet står i fokus. Hjemmetjenesten jobber for at brukere skal ha et godt og selvstendig liv i sitt hjem. Helsetjenesten for hjemmeboende er flerfaglig… Read More »Enhetsleder Forsterket hjemmetjeneste – Skien kommune

Enhetsleder Hjemmetjenesten – Skien kommune

  • by

Koordinerende og hjemmebaserte tjenester, Skien kommune Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling med ansvar og handlingsrom til å utvikle gode tjenester for hjemmeboende. Vi søker en tydelig leder med engasjement til å lede helsetjenester, der samarbeid og kvalitet står i fokus. Hjemmetjenesten jobber for at brukere skal ha et godt og selvstendig liv i sitt hjem. Helsetjenesten for hjemmeboende er flerfaglig sammensatt av assistenter, fagarbeidere, sykepleiere og spesialsykepleiere. Enhetsleder… Read More »Enhetsleder Hjemmetjenesten – Skien kommune

Kvalitets- og internkontrolleder – Nittedal kommune

  • by

Vil du være med å videreutvikle kommunens overordnede kvalitets- og internkontrollsystem i vår nyopprettede stilling i enhet HR? Enhet HR består av 8,5 årsverk inkludert enhetsleder. Enhetsleder HR sitter i rådmannens strategiske ledergruppe og rapporterer direkte til rådmannen. Du vil rapportere til enhetsleder HR. Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Rådmannen er overordnet ansvarlig for internkontrollen, men den som tilsettes vil på… Read More »Kvalitets- og internkontrolleder – Nittedal kommune

Kommuneoverlege – Vefsn kommune

  • by

Vefsn kommune har ledig stilling som kommuneoverlege. Stillingen er organisatorisk plassert under kommunalsjef for Helse og omsorg. Vi søker en medarbeider som har relevant fagkompetanse og stort engasjement for faget. Du må ha evne til å håndtere nye utfordringer, samt å bidra til utvikling etter blant annet samhandlingsreformens intensjoner. Som kommuneoverlege er du kommunens medisinskfaglige rådgiver og har en overordnet og strategisk rolle innenforfolkehelsearbeid, miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap.… Read More »Kommuneoverlege – Vefsn kommune

Barnevernkonsulenter til Orkland kommune

  • by

Orkland barneverntjenesten har ledig en 50 % og en 100 % fast stilling Orkland barneverntjeneste er en del av Barne- og familietjenesten som består av Familiesenteret, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), helsestasjon- og skolehelsetjenesten.Orkland barneverntjeneste har til sammen 12,7 stillinger, og tilbyr tjenester til 18 000 innbyggere. Vi har nye kontorlokaler i Folkehelsesenteret på Orkanger. Orkland barneverntjenesten har ledig en 50 % fast og en 100 % fast stilling. I tillegg kan vikariat… Read More »Barnevernkonsulenter til Orkland kommune

Næringssjef i Noregs friluftshovudstad – Ullensvang kommune

  • by

Ullensvang er Noregs Friluftshovudstad! Her er alt lagt til rette for både det nære og det spektakulære friluftslivet, og vegen til dei minneverdige naturopplevingane er kort. Uansett om du går til dei høgaste toppane eller sitt på ein benk ved fjorden, kjem du tett på naturen og opplevingar som blir med deg vidare i livet. Friluftshovudstaden har eit næringsliv i særs spanande utvikling. Turisme, landbruk og industri har stor vekst.… Read More »Næringssjef i Noregs friluftshovudstad – Ullensvang kommune

Skogbruksrådgiver til Øvre Eiker kommune

  • by

Øvre Eiker kommune trenger en skogbruksrådgiver med på laget som kan være med å utvikle skogbruket og utmarksressursene våre. Vi mener et aktivt og bærekraftig skogbruk er en del av klimaløsningen. I kommunen er det store skogressurser og et engasjert skog- og utmarksmiljø. Om arbeidsgiver: Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring… Read More »Skogbruksrådgiver til Øvre Eiker kommune

Fagarbeider, Teknisk Drift Svømmehall – Ullensaker kommune

  • by

Kommunale eiendommer har ansvar for bygg og eiendomsforvaltning av kommunens bygningsmasse, grøntområder, skiløyper og kommunale idrettsanlegg. Enhetens ansvarsområde omfatter alle aktiviteter knyttet til forvaltning av kommunens bygninger og eiendommer over hele livssyklusen. Kommunale eiendommer er i dag en organisasjon bestående av 130 dyktige medarbeidere. Avdeling Teknisk FDV består av 5 spesialiserte fagområder med 29 dyktige medarbeidere som innehar en betydningsfull rolle i kommunen.Vi søker nå etter en fagarbeider i fast… Read More »Fagarbeider, Teknisk Drift Svømmehall – Ullensaker kommune