admin

Assisterende resultatområdeleder til Vestby kommune

  • by

Assisterende resultatområdeleder Helse og livsmestring, 100% fast, Vestby kommune Vestby kommune/ resultatområde Helse og livsmestring søker assisterende resultatområdeleder i 100% fast stilling. Vil du jobbe i en av landets mest offensive næringskommuner i sterk vekst? Kommunen har en flat organisasjonsstruktur med ti resultatområder og en sentraladministrasjon. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø preget av høyt faglig nivå og et uformelt samhandlingsklima. Resultatområde Helse og livsmestring leverer habiliterende og rehabiliterende tjenester,… Read More »Assisterende resultatområdeleder til Vestby kommune

Økonomirådgiver til Trondheim kommune

  • by

Økonomirådgiver Org. nr: 988388602 Stillingsident: 4187156563 Presentasjon av stillingen: Ved Økonomitjenesten er det ledig en fast​ ​100 prosent ​stilling som økonomirådgiver. Vi søker deg som har gjennomføringskaft, tar ansvar, tenker innovativt og finner løsninger! Økonomitjenesten er en intern enhet, som blant annet støtter tjenesteproduserende enheter og kommunedirektøren i Trondheim kommune. Enheten består av enhetsleder, økonomirådgivere, lønnsmedarbeidere, medarbeidere innenfor turnusplanlegging og merkantilt personale. Vi er ​ca 30 ansatte og lokalisert sentralt… Read More »Økonomirådgiver til Trondheim kommune

Barnevernkurator i barneverntjenesten 3×100% faste – Kristiansand kommune

  • by

Org. nr: – Stillingsident: 4191763402 Presentasjon av stillingen: Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er en tjeneste i Oppvekstsektoren. Kristiansand kommune er vertskommune for barneverntjenesten i Lillesand og Birkenes. Barneverntjenesten har også akuttberedskap for Midt-Agder barnevern, Barnevern Sør, Lister barnevern, Grimstad kommune og Setesdal barnevern. Barnevernvakta drifter den nasjonale alarmtelefonen for barn og unge 116 111. Barneverntjenesten har 162 årsverk. Tjenesten består av 6 barne- og familieavdelinger som er lokalisert i henholdsvis Lillesand,… Read More »Barnevernkurator i barneverntjenesten 3×100% faste – Kristiansand kommune

Sykepleier til Ankeret boligtjeneste, Tromsø kommune

  • by

Org. nr: – Stillingsident: 4191666650 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på en spennende jobb i et kreativt miljø med faglige utfordringer, og å videreutvikle deg innenfor fagfeltet rus- og psykiatri? Ankeret boligtjenester har ledig stilling for deg som er sykepleier! Vil du bidra til økt livskvalitet, verdighet og mestring for ei brukergruppe som har livserfaringer på godt og vondt?Er du glad i mennesker, tar utfordringer på strak arm, tør å… Read More »Sykepleier til Ankeret boligtjeneste, Tromsø kommune

Pedagogiske ledere til Slåtthaug barnehage – Stavanger kommune

  • by

Pedagogiske ledere Org. nr: – Stillingsident: 4195895457 Presentasjon av stillingen:Slåtthaug barnehage søker etter to livlige, engasjerte og positive pedagogisk ledere .Madla-barnehagene består av Molkeholen, Bråde, Sandal og Slåtthaug barnehage. I tillegg har vi to åpne barnehager, Hafrsfjord og Smiodden. Slåtthaug er en 5 avdelings barnehage som holder til på Madla med nærhet til Store Stokkavann og golfbanen. Barnehagen ble rehabilitert i 2011 og vi har lyse og trivelige lokaler. Slåtthaug barnehage… Read More »Pedagogiske ledere til Slåtthaug barnehage – Stavanger kommune

Helsefagarbeider/hjelpepleier – Nordre Follo kommune

  • by

Helsefagarbeider/hjelpepleier Org. nr: – Stillingsident: 4189874030 Presentasjon av stillingen: Vil du være med i vårt team med engasjerte og dyktige medarbeidere i Hjemmesykepleien i Nordre Follo kommune?Hver eneste dag bidrar våre flotte ansatte til å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjon. Vi jobber for å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og vi tilrettelegger tjenestetilbudet med respekt… Read More »Helsefagarbeider/hjelpepleier – Nordre Follo kommune

Kommunedirektør til Sykkylven kommune

  • by

Kommunedirektør Vil du vere med og utvikle eit framtidsretta lokalsamfunn? Vi søkjer ein samlande og løysningsorientert toppleiar som kan kombinere eit tydeleg og strategisk leiarskap med handlekraft og evne til å prioritere og gjennomføre vedtak. Du evner å byggja tillit, viser god rolleforståing og trivst i skjeringspunktet mellom politikk og administrasjon. Du har relevant leiarerfaring, god innsikt i kommunal forvaltning og økonomi, og er oppteken av kommunen si rolle som samfunnsutviklar.… Read More »Kommunedirektør til Sykkylven kommune

Kommunedirektør til Ringebu kommune

  • by

Kommunedirektør ArbeidsgiverRingebu kommuneStillingstittelKommunedirektørFrist29.03.2020AnsettelsesformFast Stillingen som kommunedirektør i Ringebu er en av Gudbrandsdalens mest spennende lederstillinger. Her får du arbeide i en kompetent organisasjon som løser samfunnsoppgaver for kommunen og regionen. Vi søker drivende, utviklingsorientert og tydelig leder. Ditt lederskap er bygget på verdier som synligjøres i holdninger og kloke vurderinger, og du brenner for samfunnsoppdraget. Du har god rolleforståelse og samhandler godt med både politisk ledelse, kommunens øvrige ledelse, de… Read More »Kommunedirektør til Ringebu kommune