admin

Digital arkivar til Øvre Eiker kommune

​Vil du skape en god arkivopplevelse?Vi leter etter vår nye kollega! Liker du å jobbe med elektronisk arkiv, digitalisering og integrasjoner? Gir begrepet innovasjon mening for deg? Har du lyst til å være aktivt med i arbeidet med å implementere nytt saks-arkivsystem? Om arbeidsgiver: Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos… Read More »Digital arkivar til Øvre Eiker kommune

Ped.psyk.rådgjevarar til Ålesund kommune (PPT)

2×100 % faste stillingar og 100 % stilling årsvikariat på barnehage- og grunnskuleområdet i PPT ledig for tiltreding snarast eller etter avtale. PPT i Ålesund kommune er ei av dei store PP-tenestene i Noreg. Kontoret har allereie meir enn 40 høgt kompetente medarbeidarar med master eller høgare grad innan pedagogikk, psykologi, spesialpedagogikk og andre relevante fagområde. Ålesund PPT har to kontorstaderog skal dekkje eit stort geografisk område med 66 barnehagar,… Read More »Ped.psyk.rådgjevarar til Ålesund kommune (PPT)

Økonomisjef til Flakstad kommune

Flakstad kommune i Lofoten har ca. 1.355 innbyggere. Hovednæringen er fiskerier og turisme. Vi er den 3 største kommunen i Lofoten, og har gode kommunikasjonsforhold med resten av Lofoten. 30 minutter til nærmeste flyplass. En særegen natur og fine muligheter for friluftsaktiviteter. Her er gode oppvekstvilkår for barn, og barnehagetilbudet er bra. Vi er kjent som en aktiv og inkluderende kommune, med et rikt og aktivt kulturliv, både innen musikk,… Read More »Økonomisjef til Flakstad kommune

Næringsrådgiver til Østre Toten kommune

Vi søker en engasjert næringsrådgiver som ønsker å utløse Østre Totens potensiale for næringsutvikling, og som skal arbeide med tilrettelegging for, og i samarbeid med næringslivet. Det er mål å skape flere arbeidsplasser, både gjennom nyetableringer og videreutvikling i eksisterende næringsliv. Stillingen som næringsrådgiver er en stilling for deg som gløder for å videreutvikle et levende lokalsamfunn i kommunen. Stillingen er organisert i sektorområde samfunnsutvikling og rapporterer til kommunalsjef for… Read More »Næringsrådgiver til Østre Toten kommune

Rådgiver miljørettet helsevern – Sarpsborg kommune

Rådgiver miljørettet helsevern, fast, 80 % stilling- Virksomhet helse Arbeider du målrettet og ønsker å bidra til en bærekraftig samfunnshelse? Da er dette stillingen for deg. Virksomhet helse er organisert under Kommuneområde helse og velferd. Virksomheten består av tre team; team samfunnshelse, team legevakt og team kommunale legetjenester. Virksomheten har også samfunnsmedisinske ressurser og har ansvar for fastlegeordningen, smittevern og enkelte helsefremmende og forebyggende tiltak. Kommunen har to rådgiverstillinger innen… Read More »Rådgiver miljørettet helsevern – Sarpsborg kommune

Fastlege ved Inderøy Legesenter (2.gangs utlysning)

Ledig stilling som fastlege ved Inderøy Legesenter fra 01.10.2020. Inderøy Legesenter har i dag 8 fastleger og turnuslege. Fastlegelisten har nå 700 pasienter og skal bygges opp til et listetak på 920 innbyggere med 4 kurative dager. I tillegg har stillingen 7,5 timer/uke som helsestasjonslege. Arbeidsoppgaver Allmennmedisin/fastlegeHelsestasjonslegeFastlegen tilpliktes deltakelse i legevakt. I Inderøy kommune er legevakt på kveld, natt og helger og høytidsdager organisert i et eget interkommunalt selskap sammen… Read More »Fastlege ved Inderøy Legesenter (2.gangs utlysning)

Kommunepsykolog til Brønnøy kommune

Brønnøykommune har ledig en 100 % fast stilling som kommunepsykolog med tiltredelse så snart som mulig. Kommunepsykologen vil fungere på tvers av tjenestene i Brønnøy og vil ha tilholdsstedsammen med interkommunal kommunepsykolog. Kommunepsykologen vil kunne knytte seg til det faglige miljøet for psykologer hos psykiatrisk senter Ytre-Helgeland, her arbeider det syv psykologer knyttet til både barne- og voksenpsykiatrisk behandling. I tillegg er det også et nettverk for kommunepsykologer i Nordland.… Read More »Kommunepsykolog til Brønnøy kommune

Kulturminnerådgiver – seksjon for samfunnsutvikling

Kort om stillingen Vi søker en medarbeider i fast 100% stilling som kulturminnerådgiver. Kongsberg har en rekke eldre bygningsmiljøer, enkeltbygg og andre kulturminner blant annet knyttet til Kongsberg sølvverk, som vi har fokus på å ivareta, formidle og vitalisere. Vi ønsker deg med på laget, for å møte utviklingen med høy kompetanse og kvalitet. Stillingen er knyttet til seksjon Samfunnsutvikling hvor du vil bidra til bred og mangfoldig kompetanse innenfor… Read More »Kulturminnerådgiver – seksjon for samfunnsutvikling

Enhetsleder – Seksjon Bydrift, enhet drift

I Seksjon Bydrift, enhet drift, er det ledig stilling som Enhetsleder.Virksomheten har ansvaret for all drift av vei, vann, avløp og grønt i Sandefjord kommune. I tillegg til dette er Sandefjord kommune sitt verksted en del av enheten.Enheten er organisert med 5 avdelingsledere og 2 driftingeniører og flere av avdelingene har vaktordninger.Personal og budsjettansvar ligger innunder ansvarsområdet. Enhet drift har ca. 85 ansatte. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: fast Tiltredelse: etter… Read More »Enhetsleder – Seksjon Bydrift, enhet drift

Avdelingsleiar for heimetenester på Sundheim

Vi søkjer avdelingsleiar for heimetenester på Sundheim Nord-Fron kommune har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar for tida for heimetenester, herunder heimehjelp, heimesjukepleia og korttid/rehabilitering. Stillinga er ny og ein del av ein omstillingsprosess der fleire avdelingar skal sjås i samanheng, samtidig som arbeidsoppgåver blir fordelt på ein ny måte der bl.a. fagsjukepleiarar blir underlagt avdelingsleiar. Omstillingsprosessen er ikkje ferdig og ny leiar vil få moglegheit til å delta… Read More »Avdelingsleiar for heimetenester på Sundheim