Skip to content

admin

Prosjektutvikler – Drammen Eiendom KF

  • by

Vi søker etter en prosjektutvikler som skal styrke vår virksomhet Prosjekt. Virksomheten har ansvaret for utvikling og gjennomføring av bygging av formålsbygg i Drammen Eiendom KF. Stillingen er en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke og utvikle din kompetanse i et godt tverrfaglig og motivert miljø. Stillingen rapporterer til virksomhetsleder for Prosjekt. Arbeidsoppgaver Hovedoppgavene omfatter utredningsarbeid i tidligfasene som idefase, konseptfase og kvalitetsarbeid på portefølgenivå både i tidligfasene… Read More »Prosjektutvikler – Drammen Eiendom KF

Assisterande rektor ved Hyllestad skule og sfo – Hyllestad kommune

  • by

Hyllestad skule og sfo er ein 1-10 skule, den einaste skulen i Hyllestad kommune.  Skulen ligg fint til i Hyllestad sentrum, idrettshallen er i nabobygget og idrettsbana rett ved sida.  Det er kort veg til fine turområder, Kvernsteinsparken og fjorden.  Skulen har ca 125 elevar og ca 21 årsverk.  Elevane våre kjem frå ulike land i tillegg til Noreg, vi har mellom anna elevar både frå Ukraina, Polen og Syria. … Read More »Assisterande rektor ved Hyllestad skule og sfo – Hyllestad kommune

ENØK-rådgiver ved Eiendomsforvaltningen – Eidsvoll kommune

  • by

Eiendomsforvaltning har ca. 80 stillingshjemler og er organisert i fire egne avdelinger (drift, vedlikehold, renhold og prosjekt), samt fire personer i stab.Virksomheten har for tiden mange store prosjekter i gang eller under planlegging; skoler, barnehage og omsorgsboliger. Vårt arbeid er å sørge for optimal forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendommer. Totalt ca.100 000 m2 enøkrådgiver er underlagt avdelingsleder drift. Vi søker deg som har faglig engasjement. Arbeidsoppgaver Kvalifikasjoner Personlige egenskaper… Read More »ENØK-rådgiver ved Eiendomsforvaltningen – Eidsvoll kommune

Avdelingsleder Hjemmetjenesten Sentrum i Verdal kommune

  • by

Virksomhetsområde Hjemmetjenesten skal ansette avdelingsleder. Avdelingsleder er for tiden leder i avdeling Hjemmetjenesten Sentrum. Tjenesten yter pleie og omsorgsoppgaver til hjemmeboende brukere. Avdelingen består av 43 årsverk fordelt på 63 ansatte, som ledes av to avdelingsledere. Hjemmetjenesten Sentrum er organisert i tre team med teamansvarlig sykepleier på hvert team. Vi jobber sammen for å gi en helhetlig og sammenhengende tjeneste, hvor innovasjon, digital utvikling og bruk av velferdsteknologiske løsninger er en del av… Read More »Avdelingsleder Hjemmetjenesten Sentrum i Verdal kommune

Virksomhetsleder – Eiendom – Nesodden kommune

  • by

Nesodden kommune er i vekst, passerte 20.000 innbyggere i 2022, og har vedtatt en ambisiøs plan for utbygging av skoler, flerbrukshall og annet i sentrumsområdene Tangen og Fagerstrand. Virksomhet Eiendom har ansvaret for de store investeringsprosjektene, i tillegg til å ivareta kommunens interesser som grunneier, og forvalter ca 100.000 kvadratmeter med eksisterende formålsbygg og andre bygg. Nå er stillingen som virksomhetsleder ledig og vi ønsker oss en operativ leder som… Read More »Virksomhetsleder – Eiendom – Nesodden kommune

Vann- og avløpssjef til Lillehammer kommune

  • by

Brenner du for samhandling og samfunnsutvikling? Har du i tillegg ledererfaring og et nært forhold til forvaltning, drift og utvikling av vann- og avløpstjenester? Kanskje er du vår nye vann- og avløpssjef?Tjenesteområdet Vann og avløp har et helhetlig ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens vann- og avløpstjenester. Som vann- og avløpssjef vil du i samhandling med dyktige medarbeidere og kollegaer lede og videreutvikle tjenesteområdet som ett av seks tjenesteområder i… Read More »Vann- og avløpssjef til Lillehammer kommune

Enhetsleder ved Sandefjord Medisinske Senter – Sandefjord kommune

  • by

Enhetsleder lindrende enhet/korttid Sandefjord medisinske senter Er du opptatt av god ledelse, kvalitet og videreutvikle gode pasientforløp? Da bør du søke denne stilligen og bli leder for denne flotte gjengen! Sandefjord kommune Sandefjord er en kommune med nesten 65 000 innbyggere og stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Byen ligger sentralt i Vestfold. Vi har Torp flyplass med avganger til europeiske storbyer, fergeforbindelse til Sverige og kun en drøy times… Read More »Enhetsleder ved Sandefjord Medisinske Senter – Sandefjord kommune

Personalrådgjevar 100 % fast stilling – Vestnes kommune

  • by

Vestnes kommune – Sentraladministrasjon Ledig stilling for deg som ønsker å arbeide med personalutvikling og personalsaker. Stillinga er plassert i staben hos kommunedirektøren. Arbeidsoppgåver– Saksbehandling– Arbeidsmiljø, verneoppgåver og HMS– Oppfølging av IA-avtale– Omdømmebygging– Utviklingsarbeid, rettleiing– Rekruttering og tilsettingssaker– Rådgjeving i personalspørsmål og konflikthandtering– Organisasjonsendringar– Kompetanseutvikling, rettleiing– Delta i lokale forhandlingar– Ansiennitetsfastsetjing / lønsfastsetjing– Kontakt med tillitsvalde og verneombod Det kan bli endringar i oppgåveportefølje Kvalifikasjonar– Høgskule- eller universitetsutdanning innanfor relevante område–… Read More »Personalrådgjevar 100 % fast stilling – Vestnes kommune

Arealplanlegger til Smøla kommune

  • by

Lyst på en spennende jobb på Smøla? Om stillingen Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som arealplanlegger. Stillingen er organisert i enhet Bygg og forvaltning og har arbeidssted Smøla rådhus. Arbeidsoppgaver tillagt stillingen: Kompetansekrav Vi tilbyr Generelt Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.… Read More »Arealplanlegger til Smøla kommune

Tjenesteleder sykehjem – Gjøvik kommune

  • by

Blir du med på laget vårt, så er både du og vi heldige! Beskrivelse av arbeidsstedet: Sektor Helse- og omsorg skal gi alle mulighet for et selvstendig og verdig liv. Innbyggerne skal samtidig bevisstgjøres om sitt eget ansvar for tilrettelegging for egenomsorg, ved å sørge for å ha hensiktsmessig bolig, benytte hjelpemidler, teknologiske muligheter og frivillige omsorgsressurser. De som gir kommunale tjenester og tilbud skal ha den kompetanse som er… Read More »Tjenesteleder sykehjem – Gjøvik kommune