Skip to content

Avdelingssykepleier og sykepleier – Nesseby kommune

  • by

Avdelingssykepleier og sykepleier stilling ledig med kr 60 000,- i bonuslønn Ledige faste stillinger i Pleie- og omsorg i Nesseby kommune Sykeavdelingen har 12 faste sykehjemsplasser, derav 4 i egen skjermet avdeling. I tillegg er det 1 akutt/ KAD plass og 2 rehabilitering/ korttidsplasser. Institusjonen har også eget kjøkken og egne renholdere. Hjemmesykepleien består av hjemmesykepleie og praktisk bistand. Hjemmesykepleien har også ansvar for beboere i omsorgsboliger. Vi er opptatt… Read More »Avdelingssykepleier og sykepleier – Nesseby kommune

Rektor ved Loar barneskule – Lom kommune

  • by

Vil du bli rektor i ein gjestfri og nyskapande nasjonalparkkommune? Loar skule har ledig ei 100% rektorstilling frå 01.10.2022. Skulen husar elevar frå 1.-7. klasse og er plassert midt i nasjonalparklandsbyen Lom. Loar skule er aktiv i skuleutvikling. Hausten 2021 starta vi opplæring kring bruk av læringsbrett i form av iPad i skulekvardagen. Vidare utvikling kring det digitale vil vere viktig også i tida som kjem. Alle elevar og tilsette… Read More »Rektor ved Loar barneskule – Lom kommune

Tjenesteleder for oppvekst i Lom kommune

  • by

Vil du bli tenesteleiar/oppvekstsjef i ein gjestfri og nyskapande nasjonalparkkommune? Lom kommune har to kommunale barnehagar, ein barneskule og ein ungdomsskule. Gjennom ny organisering med felles leiing av barnehagar og skular, ynskjer vi å oppnå ei meir heilskapleg tilnærming til barn og unge sitt oppvekst- og læringsmiljø. Til dette treng vi ein dyktig tenesteleiar for oppvekst. Lom kommune har ein styringsmodell der tenesteleiar rapporterer til administrasjonssjefen ved kommunalsjef. Tenesteleiar vil… Read More »Tjenesteleder for oppvekst i Lom kommune

Arkivleiar til Tokke kommune

  • by

100% fast stilling som arkivleiar for tida ved sentraladministrasjonen Forlenga søknadsfrist: 1. juli 2022 Vil du vera med å utvikle sentraladministrasjonen i Tokke kommune med å jobbe med dokumentforvalting og prosjekt med digitalisering. Vi arbeider aktivt med å utvikle kommunen til det beste for innbyggjarane, tilsette, politikarane, næringsliv og våre tilreisande, og søkjer deg som vil ha ei leiande rolle innan digitalisering og arkivarbeid. Arkivtenesta har det overordna faglege arkivansvaret for… Read More »Arkivleiar til Tokke kommune

Rådgiver strategisk analyse – Aurskog-Høland kommune

  • by

Vi søker rådgiver strategisk analyse Aurskog-Høland kommune kan by på et rikt kulturliv, godt service- og tjenestetilbud og gode oppvekst- og levevilkår. Frodige skogsområder, innsjøer, vassdrag og småvann innbyr til rikt friluftsliv, jakt og fiske i “edelkrepsens rike”. Kommunens tettsted og rådhus ligger 30 minutter fra Lillestrøm og innen 45 minutter fra landets hovedflyplass og Oslos urbane storbyliv. Hos oss finnes muligheter for å leve “det gode liv” sammen med… Read More »Rådgiver strategisk analyse – Aurskog-Høland kommune

Sykepleierstillinger – Loppa kommune

  • by

Om stillingene Vi søker 3 sykepleiere i turnus ved Øksfjord alders og sykehjem.  Vi ser etter deg som har erfaring fra eller interesse innenfor velferdsteknologi, kreftomsorg, klinisk sykepleie eller distriktssykepleie.  Du må kunne jobbe i team samtidig som du må være selvstendig, og trygg i rollen som sykepleier. Du må kunne håndtere både akutte situasjoner, planlegging og langsiktig behandling.  Vi er opptatt av kompetanseheving og har flere pågående prosjekter i tråd med… Read More »Sykepleierstillinger – Loppa kommune

Prosjektleiar vatn og avløp – Volda kommune

  • by

Vatn og avløp står ovanfor store investeringar i åra som kjem. Stillinga som prosjektleiar inngår i eit team av prosjektleiarar på 4 stk. Som prosjektleiar på vatn og avløp vil du få ansvar for framdrift, økonomi og tekniske løysingar i investeringsprosjekt. Du vil kunne støtte deg på kolleger internt, og vi har ein åpen og god dialog mellom prosjektleiarane og resten av driftsavdelinga.  Vi skal bygge nye vassverk, avløpsanlegg og… Read More »Prosjektleiar vatn og avløp – Volda kommune

Kommunepsykolog – Marker kommune

  • by

Kommunepsykolog –fast 50 % stilling Marker kommune søker etter kommunepsykolog i 50% stilling. Stillingen som psykolog er en nyopprettet stilling, og vedkommende som får stillingen vil ha stor mulighet til å være med å utforme den. Marker kommune har fokus på tidlig innsats, forebygging og tverrfaglig samarbeid. Stillingen vil i første omgang ligge til virksomhet familie og helse, i avdeling psykisk helse/rus. Det vil være et tett samarbeid med alle… Read More »Kommunepsykolog – Marker kommune

Vernepleier til Løkkjbakkveien Bofellesskap, Rennebu kommune

  • by

82 % fast stilling som vernepleier ledig fra d.d Vi søker 82 % fast stilling i turnus med dag/ kveld/ hvilende natt og helgefrekvens på hver 3. helg innen bo og mestring.Vi trenger en engasjert, stabil og initiativrik kollega. Er det deg? Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted p.t Løkkjbakkveien Hovedarbeidsområder – Tilrettelegging og oppfølging av brukere i bolig og for hjemmeboende.– Bidra til daglig omsorg, gi sosial støtte og veiledning.– Målrettet… Read More »Vernepleier til Løkkjbakkveien Bofellesskap, Rennebu kommune

Spesialpedagog for barn i barnehagealder – 100% fast stilling – Kviteseid kommune

  • by

Ved Kviteseid barnehage er fylgjande stilling ledig: Spesialpedagog for barn i barnehagealder 100 % fast stilling, tilsetjing frå 15.08.2022 Vi har ledig stilling som spesialpedagog knytt til barn med særskilte behov. Arbeidsstad vil vera Kviteseid barnehage og spesialavdelinga på Kviteseid skule. Du vil arbeide i eit tverrfagleg team med tilsette frå eining for funksjonshemma og Kviteseid skule. 37,5 t/v Kvalifikasjonar: Utdanning som spesialpedagog Ynskje om erfaring frå arbeid med born med særskilde behov Personlege… Read More »Spesialpedagog for barn i barnehagealder – 100% fast stilling – Kviteseid kommune