Adjunkt/ lektor – Gratangen kommune

  • by

Kort om stillingen For tiden har vi ledig to faste stillinger en på 50% og en på 100%. Gratangsbotn skole er en fådelt 1-10 skole med ca. 50 elever. Gratangsbotn skole har fokus på faglig utvikling, lærings-og klassemiljø, trivsel og lokalmiljø. Som lærer sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Planlegger og leder elevenes læring. Bidrar til godt samarbeide med foreldre. Deltar og bidrar i et lærende fellesskap… Read More »Adjunkt/ lektor – Gratangen kommune

Virksomhetsleder Helse – Kautokeino kommune

  • by

Virksomhetsleder Helse – fast 100% stilling Guovdageainnu suohkan – Kautokeino kommune Om stillingen Lederteamet i enhet for helse og omsorg består av kommunalleder og 4 virksomhetsledere. Fast 100% stilling som virksomhetsleder helse er ledig fra snarest. Virksomhet helse består av legetjeneste, legevakt, helsestasjon, jordmor, psykolog, psykiatri, fysioterapi og ergoterapi. Virksomhetsleder er direkte underlagt kommunalleder. Virksomhetsleder har økonomi- og personalansvar for egen virksomhet. Arbeidsoppgaver –          Fag-, økonomi- og personalansvar–          HMS-ansvar, internkontroll… Read More »Virksomhetsleder Helse – Kautokeino kommune

Ingeniør – avløp – Enebakk kommune

  • by

Ved Enhet for eiendom og kommunalteknikk søker vi etter Ingeniør avløp – 100% stilling, fast Stillingen som ingeniør avløp er organisert i Enhet for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk, og har ansvar for drift, vedlikehold og forvaltning av de kommunale avløpsanleggene. Enebakk kommune har to renseanlegg, 34 pumpestasjoner og 150 km ledningsnett. Flateby renseanlegg står foran en oppgradering til sekundærrensing og en dobling i kapasitet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være: Prioritere, tilrettelegge og… Read More »Ingeniør – avløp – Enebakk kommune

​Digitaliseringsrådgiver / digitaliseringspådriver – Øvre Eiker kommune

  • by

​Digitaliseringsrådgiver eller digitaliseringspådriver? Ja takk, begge deler. Vi trenger deg som både kan være pådriver og som kan rådgi kommunen i arbeidet med å bygge bro mellom teknologi , fagområder og folk.  Du kan være ung med fersk utdanning innen teknologi  eller en erfaren medarbeider innen fagområdet. Du må uansett være oppdatert på teknologi. Dessuten må du ha fokus på å skape resultater. Kommunens mål er at flest mulig av… Read More »​Digitaliseringsrådgiver / digitaliseringspådriver – Øvre Eiker kommune

Sjukepleiar, 2 gongs utlysing – Knutsaåsen omsorgssenter

  • by

Me har ledig stilling i 100 % i turnus, med arbeid kvar 3. helg. Stillinga er ledig frå snarast. På Knutsaåsen omsorgssenter er det 46 rom, organisert som omsorgsbustader. Vår visjon er kultur, trivsel og omsorg i kvardagen Har du lyst å jobba på Knutsaåsen omsorgssenter som sjukepleiar i 100% fast stilling? Kvalifikasjonskrav: Vi ynskjer oss ein sjukepleiar som har relevant arbeidserfaring. Det vil verte lagt vekt på evne til… Read More »Sjukepleiar, 2 gongs utlysing – Knutsaåsen omsorgssenter

Sykepleiere natt – Døli pleie- og omsorgssenter

  • by

Er du sykepleier og liker å jobbe natt? Enhet for institusjon, Nittedal kommune, Hakadal Døli pleie- og omsorgssenter ligger idyllisk til rett ved Varingskollen alpinsenter i Nittedal kommune. Sykehjemmet ligger rett ved Varingskollen togstasjon og bussen stopper 3 minutter unna sykehjemmet. Kjøretid fra Oslo er beregnet til ca. 30 minutter. Vår visjon er Omsorg møter livshistorie og vi har fokus på fagutvikling, et positiv arbeidsmiljø og trygge og kvalitetssikre tjenester for våre… Read More »Sykepleiere natt – Døli pleie- og omsorgssenter

Bibliotekleiar – 2. gongs utlysing, Ulstein kommune

  • by

Oppvekst og kulturetaten, Kulturavdelinga, Ulsteinvik Vil du bli vår nye bibliotekleiar? Vi søkjer deg som aktivt vil bidra til å vidareutvikle Ulstein bibliotek. Vi søkjer ein leiar med hjarte for biblioteket som ein inkluderande møteplass, ein arena for læring, nettverksbygging og kulturelle opplevingar. Arbeidsoppgåver Fagleg og administrativ leiar for Ulstein bibliotek Økonomi- og personaloppgåver for biblioteket Hovudansvar for drift og vidareutvikling av biblioteket itråd med samfunnet og brukarane sine behov… Read More »Bibliotekleiar – 2. gongs utlysing, Ulstein kommune

Spesialpedagogisk koordinator – Kvæfjord kommune

  • by

Om stillingen I Kvæfjord kommune med tjenestested Borkenes skole er det ledig fast stilling som spesialpedagog/koordinator. Ønsket tiltredelsestidspunkt er 01.01.22. Vi søker en lærer med godkjent lærerutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk. Spesialpedagogisk koordinator arbeider tett sammen med rektor og vil på dennes vegne bli tillagt ansvar for faglig oppfølging og koordinering av særskilt tilpassede opplæringstiltak over et bredt spekter. Gjennomføring av kartlegging og spesialpedagogiske tiltak må påregnes. En del av… Read More »Spesialpedagogisk koordinator – Kvæfjord kommune

Lærer til Borkenes skole, Kvæfjord kommune

  • by

Om stillingen Borkenes skole har rundt 60 ansatte, i hel- og deltidsstillinger, og omlag 300 elever på 1.-10. klassetrinn. Det satses mye på utviklingsarbeid i oppvekstkommune Kvæfjord, hvor tidlig innsats er et viktig innsatsområde. Skolene i Kvæfjord arbeider for å skape skolehverdager og læringsmiljøer der elevene opplever mestring og lærelyst. Dersom du er opptatt av å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge kan en undervisningsstilling i Kvæfjordskolen være noe… Read More »Lærer til Borkenes skole, Kvæfjord kommune

Sektorleder samfunn og infrastruktur – Tvedestrand kommune

  • by

Vi søker leder til sektor for samfunn og infrastruktur. Sektor for samfunn og infrastruktur er en av fire sektorer i Tvedestrand kommune, og som leder av sektoren er du en del av kommunedirektørens toppledergruppe. Sektoren vil ha ansvar for drift og utvikling av tjenester med et stort faglig spenn. I tillegg til de tradisjonelle tekniske tjenestene som arealplanlegging, byggesak, GIS og infrastruktur, er også teknisk tjenester, kommunale eiendommer, landbruk, miljø,… Read More »Sektorleder samfunn og infrastruktur – Tvedestrand kommune