Ledige sykepleierstillinger – Birkenes kommune

  • by

Sørlandskommunen Birkenes (www.birkenes.kommune.no) har 5200 innbyggere og er 675 km2 stor. Birkenes kommune er sentralt beliggende med kort veg til flyplass og jernbane, og er nabokommune til bl.a. Kristiansand og Lillesand. Kommunen er tilsluttet et interkommunalt samarbeid (www.rkrs.no) som omfatter Kristiansand og fem nabokommuner. Vi har et allsidig næringsliv med blant annet 430 industriarbeidsplasser. Kommunen har flotte naturområder og kort vei ut til Sørlandets fineste skjærgård. Tovdalselva med økende laksebestand… Read More »Ledige sykepleierstillinger – Birkenes kommune

En faglig dyktig revisor

  • by

Innlandet Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av 18 kommuner og Innlandetfylkeskommune. Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for eierne.Selskapet har 14 ansatte innenfor regnskapsrevisjon og 9 ansatte innenfor forvaltningsrevisjon. Vi harhovedkontor på Lillehammer og kontorer på Gjøvik og Otta. Vi søker en faglig dyktig person med revisjons-, økonomi- og IT-kompetanse. Vi ønsker at du harmaster- eller bachelorgrad innenfor revisjon. Vi bruker revisjonsverktøyet Visma Descartes og harfjerntilgang til… Read More »En faglig dyktig revisor

Avdelingsleder – Hjemmetjenesten Stokmarknes

  • by

Vi har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder i hjemmetjenesten sone Stokmarknes. Om tjenesten Hjemmetjenesten sone Stokmarknes omfatter Stokmarknes med nærliggende områder, Langøya og Thodebo heldøgnsbemannede omsorgsboliger med 20 leiligheter. Base for tjenesten er på Stokmarknes.Avdelingen har pr. i dag 35 årsverk og 43 ansatte og gir tjenester til hjemmeboende innen områdene hjemmesykepleie, trygghetsalarmer, hjemmehjelp og hverdagsrehabilitering.Da vår nåværende avdelingsleder har valgt å gå over i annen stilling, søker… Read More »Avdelingsleder – Hjemmetjenesten Stokmarknes

Kommunegartner 100 % fast stilling – Namsos kommune

  • by

Namsos kommune søker etter kommunegartner i Parkvesenet. Avdelingen har ansvar for alt av drift og vedlikehold innenfor park-, idrett- og friluftsområder i kommunen. Avdelingen er bemannet med tre faste stillinger, og ekstrahjelp/vikarer ved behov. Følgende arbeidsoppgaver blir tillagt stillingen: Planlegging og oppfølging av vedlikehold i parker, idretts- og friluftsområder i Namsos kommune Beskjæring av busker, trær og delta aktivt i vedlikehold av grøntareal Planlegging og utførelse av sesongbeplantninger og vedlikehold… Read More »Kommunegartner 100 % fast stilling – Namsos kommune

Sykepleiere søkes til Nes kommune (Hjemmetjenesten)

  • by

Vil du jobbe i en hjemmetjeneste i utvikling?Vi jobber for at brukeren skal ha det bra hjemme. Det satses på nye arbeidsmetoder og faglig dyktighet.Vi søker deg som har faglig engasjement og er opptatt av god omsorg og kvalitet i tjenestene. Du bør like å jobbe selvstendig, samtidig som du bidrar til at hjelp og tjenester til brukerne er koordinert og helhetlig. Du blir del av et team hvor samarbeid,… Read More »Sykepleiere søkes til Nes kommune (Hjemmetjenesten)

HR-leder til Indre Østfold brann og redning IKS

  • by

IØBR er en levende og offensiv organisasjon i vekst, med et viktig samfunnsoppdrag. Vi søker en tydelig HR-leder som skal bidra i utviklingen av organisasjonen i tråd med IØBRs ambisjoner. Denne nyopprettede og spennende stillingen vil ha et overordnet ansvar for å forme og utvikle organisasjon, ledere og medarbeidere til det beste for brannvesenets fremtid. Som HR-leder vil du ha lederansvar for administrasjonsavdelingen og inngå i selskapets ledergruppe Arbeidsoppgaver Være… Read More »HR-leder til Indre Østfold brann og redning IKS

2. gangs utlysning – Kommunalsjef samfunn og utvikling

  • by

Om stillingen Vi søker en utviklingsorientert kommunalsjef med bred samfunnsinnsikt og erfaring fra offentlig virksomhet, som mestrer både operative og strategiske utfordringer. Kjennskap til aktuelt lovverk samt erfaring fra overordnende planprosesser og tyngre prosjektledelse vil være en styrke i stillingen. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og er tillagt et overordnet sektoransvar som omfatter blant annet brann, beredskap, plan- og byggesak, samt teknisk sektor. Kommunalsjefen møter som kommunedirektør i kommunens hovedutvalg… Read More »2. gangs utlysning – Kommunalsjef samfunn og utvikling

Avdelingsleder elektro og datateknologi

  • by

100 % fast stilling med tiltredelse 1. januar 2021, evt tidligere om mulig Kuben videregående skole er en del av Kuben yrkesarena og er Osloskolens største skole med over 1800 elever og nær 300 ansatte. Vi skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere og være en spydspiss innen skoleutvikling og faglig samarbeid med næringslivet. Vi arbeider helhetlig for å gi elevene våre et bredt grunnlag for å stå yrkesforberedt og studieforberedt etter… Read More »Avdelingsleder elektro og datateknologi

Sykepleierstillinger ved Tingvoll sykehjem

  • by

Kort om stillingene: Vi har ledig to faste stillinger på 90% og 100% som sykepleiere ved Tingvoll sykehjem. Stillingene er ledige fra dd.mm.åå. Stillingene er i 3.delt turnus (8 nattevakter på 12 uker). Heldøgns tjeneste består av avdelingene Tingvoll sykehjem og Vonheim. Vonheim er avdeling for demens og psykogeriatriske lidelser, hvor vi har fokus på miljøarbeid og individuell pleie. Vonheim har 16 plasser med enerom og bad. Tingvoll sykehjem består av… Read More »Sykepleierstillinger ved Tingvoll sykehjem

100% fast stilling som miljøingeniør

  • by

Kort om stillingen Tingvoll er i en aktiv utbyggingsperiode og økokommunen har flere bygge- og kommunaltekniske prosjekter under planlegging. Det er også stor aktivitet blant mange private aktører. Vi søker derfor etter en ny ingeniør til virksomheten Næring, plan og teknisk for å styrke kommunens miljøfokus og gjennomføringskapasitet. Kort om virksomheten Som miljøingeniør ved virksomheten Næring, plan og tekniske tjenester (NPT), vil du komme inn i et godt arbeidsmiljø og… Read More »100% fast stilling som miljøingeniør