Skip to content

Midt-Finnmark plankontor søker: Planfaglig leder

  • by

Om stillingen:  Midt-Finnmark samarbeidet som består av kommunene Porsanger, Nordkapp, Lebesby og Gamvik og utgjør en fast kommuneregion for utvikling av samarbeid om samfunnsutvikling og kommunal tjenesteproduksjon.  Kommunene i Midt-Finnmark samarbeidet har i denne forbindelse vedtatt å opprette et langsiktig samarbeid innenfor plan, bygg og eiendom og det jobbes nå med å rekruttere til stillinger innenfor dette feltet. I første omgang søkes det etter en faglig leder av Midt- Finnmark… Read More »Midt-Finnmark plankontor søker: Planfaglig leder

Økonomisjef til Lurøy kommune

  • by

Du har nå mulighet til å bli en nøkkelspiller i Lurøy kommune. Vi søker en engasjert og faglig dyktig økonomisjef.   I Lurøy er vi en ledergruppe på 6 og vi leter nå etter vår nye økonomisjef, som vil være en del av laget vårt framover. Dette er muligheten for deg som vil brette opp ermene, har pågangsmot, klokskap og bred økonomisk forståelse.  Økonomisjefen jobber tett med kommunedirektørens ledergruppe, kollegaer i… Read More »Økonomisjef til Lurøy kommune

Strategisk digitaliseringsrådgiver – Lurøy kommune

  • by

Bli med på vår reise mot en smartere Lurøy kommune!Vi er i en banebrytende periode med høye ambisjoner om omfattende digital transformasjon, og søker derfor en strategisk digitaliseringsrådgiver. I denne nøkkelrollen vil du lede utviklingen og implementeringen av digitale strategier som ikke bare moderniserer tjenestene våre, men også fremmer bærekraft og samfunnsdeltagelse.Vi søker en dyktig og erfaren rådgiver som kan lede og koordinere arbeidet vårt med digitalisering, og som vil… Read More »Strategisk digitaliseringsrådgiver – Lurøy kommune

Controller til Lurøy kommune

  • by

Ny stilling som CONTROLLER – ØKONOMIKONSULENT – ØKONOMIRÅDGIVER.Vi styrker økonomifunksjonene i Lurøy kommune med en ny stilling: Vil du være med og sikre god økonomi- og ressursstyring i Lurøy kommune?Lurøy kommune søker controller i fast stilling. Vi er på jakt etter deg som er sterk i økonomifaget, har gode analytiske evner og som samtidig liker å arbeide tverrfaglig. Du får en spennende jobb med stor samfunnsnyttig verdi. Som controller i… Read More »Controller til Lurøy kommune

Helsefagarbeidar – Fjaler sjukeheim 100 % fast stilling

  • by

Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av teamet vårt? Då er det kanskje deg vi ser etter. Våre tenester er i endring for å møte framtidas behov, og vi har spanande oppgåver til både nyutdanna og dei med lang erfaring.  Vi har for tida ledig ei 100 % fast stilling som helsefagarbeidar ved… Read More »Helsefagarbeidar – Fjaler sjukeheim 100 % fast stilling

Ledige lærarvikariat for skuleåret 2024/25 på Våge skule – Fjaler kommune

  • by

Vi har ledig to 100 % vikariat som lærar for skuleåret 2024/25 på Våge skule.  Våge skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med om lag 40 elevar. Skulen ligg i vakre omgjevnader fint til ytst i Fjaler. Skulen har rundt 40 elevar. Barneskulen er todelt og ungdomssteget todelt. Det er 18 tilsette på Våge skule. No ser vi etter ein grunnskulelærar på 1-7 trinn og grunnskulelærar på 1-8 trinn med… Read More »Ledige lærarvikariat for skuleåret 2024/25 på Våge skule – Fjaler kommune

Miljøterapeut / miljøarbeidar i Fjalerskulen – Fjaler kommune

  • by

Fjaler kommune har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut/miljøarbeidar. For skuleåret 2024-2025 er stillinga på Flekke skule. Seinare kan det vere aktuelt på andre skular. Stillinga vil vere knytt opp mot enkeltelevar men du vil og ha ansvar for å koordinere arbeid med læringsmiljøet. Arbeidsoppgåver Kvalifikasjonar Personlege eigenskapar Personlege eigenskapar vil verte tillagt stor vekt Vi tilbyr Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande… Read More »Miljøterapeut / miljøarbeidar i Fjalerskulen – Fjaler kommune

Fagleder vann og avløp – 100 % fast – 3. gangs utlysning, Engerdal kommune

  • by

Engerdal kommune søker engasjert og kompetent VA-ingeniør til nyopprettet 100 % fast stilling som fagleder vann og avløp. Vi søker etter en innovativ person med stort faglig engasjement som kan bidra til å utvikle VA-faget i vår kommune.  Arbeidsoppgaver Kvalifikasjoner Personlige egenskaper Vi søker en engasjert og selvstendig kandidat som er opptatt av å sikre at vår kommunale infrastruktur er av høy kvalitet og i tråd med gjeldende standarder. Du… Read More »Fagleder vann og avløp – 100 % fast – 3. gangs utlysning, Engerdal kommune

Kulturskolelærer – 80% fast stilling – Rendalen kommune

  • by

Om enheten:Skoler, barnehage og kulturskolen er organisert i en felles sektor, Oppvekst. Det innebærer tidlig innsats, helhetlig tenkning på tvers av aldersgruppene, felles satsningsområder og fornuftig ressursforvaltning. Skole og barnehage deltar i interkommunalt samarbeid i Nord-Østerdal. Kulturskolen deltar i interkommunalt samarbeid med Stor – Elvdal og Engerdal. Ansatte får gode muligheter til faglig utvikling og videreutdanning. Kulturskolen:Kulturskolens tilbud er primært rettet mot barn og unge. Voksne er også velkomne til… Read More »Kulturskolelærer – 80% fast stilling – Rendalen kommune

Ernæringskokk – 100% vikariat – Rendalen kommune

  • by

Kort om stillingenEn av våre dyktige kokker har søkt om permisjon, og vi har derfor ledig vikariat i tidsrommet 01.08.2024 – 31.07.2025 på produksjonskjøkkenet på Rendalen sjukehjem.Det søkes om kokk med fagbrev som ernæringskokk/institusjonskokk og arbeidstiden er hverdagerkl. 0700-1430. Om enhetenRendalen sjukehjem kjøkken er lokalisert på Otnes i tilpassede og moderne lokaler og utstyr, og er en del av virksomheten Helse- og omsorg. Det produseres måltider etter metodene sous-vide og… Read More »Ernæringskokk – 100% vikariat – Rendalen kommune