Prosjektleder innovasjonspartnerskap ombruk byggematerialer

  • by

SEKSJON EIENDOMSeksjonen forvalter en eiendomsmasse på ca. 500 000 kvm. Eiendommene består i hovedsak av 32 videregående skoler hvorav 8 i Trondheim. I tillegg kommer tannklinikker, utleiebygg-administrasjonsbygg samt infrastruktur for kollektivtrafikk.Seksjonen har 4 team med til sammen ca. 80 tilsatte både i Steinkjer og Trondheim med ansvar for eiendomsutvikling og -forvaltning, prosjektutvikling og -ledelse samt drift og vedlikehold. Vi er i gang med et omfattende utbyggingsprogram innen videregående skoler og… Read More »Prosjektleder innovasjonspartnerskap ombruk byggematerialer

Vei-ingeniør/Fagansvarlig samferdsel, Asker kommune

  • by

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester… Read More »Vei-ingeniør/Fagansvarlig samferdsel, Asker kommune

Sykepleier til Hølonda helse- og omsorgssenter

  • by

Vi søker faglig engasjert sykepleier til fast 100 % stilling ved sykehjemsavdelingen ved Hølonda helse- og omsorgssenter. Stillingen har arbeid dag/kveld og på helg. Vi søker deg som har evne og vilje til å bidra til økt fagkunnskap, skape tillit, trygghet og tar ansvar. Hos oss vil du få mulighet til å arbeide i et fagmiljø som stadig er i utvikling og hvor tverrfaglighet settes høyt for å imøtekomme den… Read More »Sykepleier til Hølonda helse- og omsorgssenter

Fagarbeider veg og trafikk – Melhus kommune

  • by

Melhus kommune har inntil 2 ledig 100 % stilling som fagarbeider ved avdelingen Veg og trafikk.Avdelingen har totalt 11 ansatte, 4 som jobber på rådhuset og 7 som jobber ute på drifta. Arbeidsoppgaver Oppgaver vil hovedsakelig være drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet, herunder brøyting og strøing, samt delta på brøytevaktordning. Brøytevaktordningen varer i utgangspunktet fra 15. oktober til 15. april, men noen justeringer må påregnes. Kvalifikasjoner Veg og… Read More »Fagarbeider veg og trafikk – Melhus kommune

Personalrådgiver – HMS og organisasjonsutvikling

  • by

Stillingen inngår i Personal og organisasjon som har 6 medarbeidere, og er en del av stabsfunksjonene i Melhus kommunes sentraladministrasjon. En viktig del av arbeidet er på overordnet nivå med fokus på HMS som ett av flere prioriterte innsatsområder i kommunens arbeidsgiverstrategi. Du som blir ansatt skal også være utviklingspartner for HMS-utvalgene i enheter og avdelinger, hvor medarbeiderdrevet innovasjon er sentralt. Videre vil lederstøtte og oppfølging knyttet til enkeltsaker ha prioritet.… Read More »Personalrådgiver – HMS og organisasjonsutvikling

Byggesaksbehandler til Lier kommune

  • by

Bygg og Geodata har 18 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Virksomheten består av to avdelinger, Byggesak og Geodata og oppmåling. Hovedoppgavene til Byggesak er å behandle byggesøknader, veilede publikum, gjennomføre tilsyn i byggesaker og følge opp ulovligheter etter plan- og bygningsloven. Vi har fokus på gode og effektive tjenester som er under kontinuerlig utvikling og forbedring, blant annet gjennom deltakelse og engasjement fra de ansatte. Vi har… Read More »Byggesaksbehandler til Lier kommune

Virksomhetsleder for helsefremmende og forebyggende tjenester

  • by

Liker du utfordringer og ser strategiske muligheter for utvikling? Krevende, meningsfull og morsom jobb som virksomhetsleder er ledig! I Lørenskog satser vi på forebygging, samskaping og mestring — fra svangerskap til livets slutt. Vi har sterke og gode fagmiljøer innen jordmor og helsestasjon, skolehelsetjeneste, forebyggende psykisk helse, ergo- og fysioterapi, Friskliv og hjelpemiddeltjenesten. Vi jobber oss ut av siloene for å møte innbyggerne som en koordinert og enhetlig kommune, gjennom… Read More »Virksomhetsleder for helsefremmende og forebyggende tjenester

60% vikariat – Kulturmedarbeidar, Aurland kommune

  • by

Me har ledig 60 % vikariat som kulturmedarbeidar ved kultureininga i kommunen.Dette er ein kombinert stilling, med 40 % stilling der arbeidet hovudsakleg er innan kulturminne, kulturarv og arrangement, medan 20 % av stillinga er ved Aurland Fritidsklubb. Du er velkommen til å søkje på heile stillinga, men det er fullt mogeleg å berre søkja på ein av dei. Spesifisèr i søknaden din. Kultureininga i kommunen har mange og varierte… Read More »60% vikariat – Kulturmedarbeidar, Aurland kommune

Økonomikonsulent (2.gangs utlysning) – Smøla kommune

  • by

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft). Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er… Read More »Økonomikonsulent (2.gangs utlysning) – Smøla kommune

Flere ledige stillinger i Søndre Land kommune

  • by

Avdelingsleder legetjenesten Avdelingsleder har helhetlig lederansvar med fagansvar og personalansvar for kommmunalt ansatte helsepersonell, samt økonomiansvar for driften av legesenteret. 5 av fastlegene er selvstendig næringsdrivende, en er kommunalt ansatt. I drift vil hovedoppgavene være å betjene resepsjon og telefon, samt skiftestue og laboratoriearbeid. Vi søker: * Helsesekretær eller annen relevant helsefaglig utdanning* Lederutdanning eller erfaring fra ledelse* God økonomiforståelse Se fullstendig utlysning her!Hjemmesykepleie – Sykepleier 91 % stilling Vi… Read More »Flere ledige stillinger i Søndre Land kommune