Avdelingsleder VAR, Larvik kommune

  • by

Det er ledig en 100% fast stilling som Avdelingsleder vann, avløp og renovasjon ved Teknisk (tidligere Kommunalteknikk).Teknisk har 83 ansatte og har ansvar for drift og forvaltning av vei/trafikk, vann, avløp, renovasjon og park/friområder.Tiltredelse 01.12.2020 eller etter avtale. Arbeidsoppgaver Lede avdeling for vann, avløp og renovasjon (VAR) Personalansvar for ca. 30 medarbeidere Fagansvar for vannverk, avløpsverk, ledningsnett og renovasjon Budsjett- og økonomiansvar Forvaltning av VAR-området i kommunen Utvikle tjenester for… Read More »Avdelingsleder VAR, Larvik kommune

Veiingeniør – Prosjektleder til Frogn kommune

  • by

Enhet for teknisk drift og forvaltning består av fire avdelinger: To forvaltningsavdelinger og to driftsavdelinger. Forvaltningsavdelingene, byggesak og tverrfaglig forvaltning (vei, vann, avløp, kart/geodata/oppmåling, park, idrett, miljø) holder til i rådhuset. Vei bruker blant andre følgende programvarer: RoSy (RoSy Map, RoSy database, RoSy Overview, RoSy Asset Collector), Driftweb, Public360, Geomatikk – Gosak modul, NVDB-Vegkart, ArcGis, Microsoft Visio, Houston Radar Stats Analyzer (for trafikkradar), Dokflyt (veglys forvaltning), Gemini. Frogn kommune har… Read More »Veiingeniør – Prosjektleder til Frogn kommune

Avdelingsleder – avdeling for demens og psykogeriatri, Tingvoll kommune

  • by

100% fast stilling som avdelingsleder – avdeling for demens og psykogeriatri Org.nr.:964 981 515 Stillingsident: 29/2020 Presentasjon av stillingen : Kort om stillingene: Vi har ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder ved Vonheim, avdeling for demens og psykogeriatri. Vonheim er en avdeling under virksomheten Heldøgns tjeneste. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen er på dagtid. Arbeidsoppgaver Avdelingsleder har virksomhetsleders fullmakter på gitte områder innen personal, fag og økonomi… Read More »Avdelingsleder – avdeling for demens og psykogeriatri, Tingvoll kommune

Ledig 75% vikariat som sykepleier – Tingvoll sykehjem

  • by

Kort om stillingen/vikariatet: Vi har ledig 75% vikariat som sykepleier ved Tingvoll sykehjem fra 17.08.20 til 18.08.2021. Stillingen er i 3.delt turnus (8 nattevakter på 12 uker). Heldøgns tjeneste består av avdelingene Tingvoll sykehjem og Vonheim. Vonheim er avdeling for demens og psykogeritatriske lidelser, hvor vi har fokus på miljøarbeid og indviduell pleie. Vonheim har 16 plasser med enerom og bad. Tingvoll sykehjem består av to etasjer med 9 pasientrom… Read More »Ledig 75% vikariat som sykepleier – Tingvoll sykehjem

Revisormedarbeider og oppdragsansvarlig revisor til Hallingdal

  • by

Vi ekspanderer og søker revisormedarbeider og oppdragsansvarlig revisor til nyetablert avdelingskontor i Hallingdal!Ønsker du å revidere samfunnsnyttige, store og interessante oppdrag?Hvis du er den rette personen for oss, kan vi tilby:• konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, og fleksibel arbeidstid• gode kurs- og etterutdanningstilbud• et sosialt, humørfylt og uformelt fagmiljø med 26 medarbeidere• et sterkt og bredt fagmiljø hvor kompetanse, faglig dyktighet og leveringsdyktighet har høyt fokus. Høy integritet er en forutsetning… Read More »Revisormedarbeider og oppdragsansvarlig revisor til Hallingdal

Forvaltningsrevisor vikariat – Viken Kommunerevisjon IKS

  • by

Ønsker du å jobbe med rådgivning, analyse og utredning? Vi kan tilby deg et vikariat frem til 1. oktober 2021 som forvaltningsrevisor i vår ekspansive forvaltningsrevisjonsavdeling! Hvis du er den rette personen for oss, kan vi tilby:• konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, og fleksibel arbeidstid• gode kurs- og etterutdanningstilbud• et sosialt, humørfylt og uformelt arbeidsmiljø med 26 medarbeidere.• et sterkt og bredt fagmiljø hvor kompetanse, faglig dyktighet og leveringsdyktighet har høyt… Read More »Forvaltningsrevisor vikariat – Viken Kommunerevisjon IKS

Konsulent ved seksjon arkiv – Trøndelag fylkeskommune

  • by

Konsulent (vikariat) til Steinkjer En av våre medarbeidere har ett års permisjon og vi søker derfor etter vikar i permisjonstiden. Seksjon arkiv er en av fem seksjoner i avdeling for Økonomi og digitalisering i Trøndelag fylkeskommune. Seksjonen har totalt 23 ansatte fordelt på våre kontorer i Steinkjer og Trondheim. Arbeidssted vil være Steinkjer. Det forventes imidlertid at du har tilstedeværelse på begge arbeidsstedene, så noe reising må påregnes. Arbeidsoppgaver :… Read More »Konsulent ved seksjon arkiv – Trøndelag fylkeskommune

Sykepleiere, 2 x 100% stillinger – Balsfjord kommune

  • by

Om stillingene Omsorgsrgionen Malangen har 2 ledige sykepleierstillinger. En stilling innehar arbeid inne på skjermet avdeling på sykehjemmet. Den andre stillingen er ute i hjemmetjenesten Stillingene innehar arbeid hver 3dje helg og turnus arbeid. Arbeidsoppgaver er knyttet til sykepleiefaglige oppgaver, medisinadmninistering, helsedokumentasjon, kooordinering og samarbeid med interne og eksterne fagtjenester Kvalifikasjoner: Offentlig godkjent sykepleier Beherske norsk skriftlig og muntlig Personlige egenskaper: Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i… Read More »Sykepleiere, 2 x 100% stillinger – Balsfjord kommune

Skulefagleg og barnehagefagleg ansvarleg – Lesja kommune

  • by

Skulefagleg og barnehagefagleg ansvarleg, fast 50% stilling Fast 50% st som rådgjevar, skulefagleg og barnehagefagleg ansvarleg, frå 01.09.20 I samband med strukturendringar, ligg skulefagleg og barnehagefagleg ansvarleg organisatorisk plassert i kommunedirektørens stab med fysisk plassering på Lesja kommunehus. Den som blir tilsett, skal sjå til at lovkrav i Opplæringslova § 13-1 fjerde ledd (skulefagleg kompetanse i kommuneadm over skulenivået) blir oppfylt. Tilsvarande for barnehage (jf veileder UDIR av 23.01.18). Stillinga… Read More »Skulefagleg og barnehagefagleg ansvarleg – Lesja kommune

Kommunalsjef – Helse og velferd, Gjesdal kommune

  • by

Helse og velferd består av tre virksomhetsområder; forebygging og mestring, NAV og helse, bo og hjemmetjenester. Virksomhetene blir ledet av virksomhetsleder, med ansvar for personal, økonomi og drifts-og fagansvar. Disse utgjør lederteamet til kommunalsjefen. Tjenesteområdet har ca. 350 ansatte og et budsjett på ca. 250 mill kr. Arbeidsoppgaver Som kommunalsjef i Gjesdal kommune har du det overordnede ansvaret for tjenestetilbudet til voksne innen helserelaterte oppgaver. Du skal skal ha stort… Read More »Kommunalsjef – Helse og velferd, Gjesdal kommune