Oppvekstfaglig rådgiver- 2.gangs utlysning, Lunner kommune

  • by

Lunner kommune søker: Oppvekstfaglig rådgiver- 2.gangs utlysning Vi søker rådgiver i 100 % stilling, med arbeidsoppgaver innenfor området Oppvekst. Stillingen vil rapportere direkte til kommunalsjefen for Kultur og Oppvekst. Arbeidsoppgaver/ansvarsområde: • Oppfølging av arbeid med å videreutvikle et enhetlig og koordinert oppvekstområde• Dialog og samhandling med skolene, barnehagene, barnevern, PPT, flyktningtjenesten og helsestasjonen• Rådgiving/veiledning• Økonomioppfølging for sentral skoleadministrasjon• Plan- og utredningsarbeid i samarbeid med kommunalsjef, knyttet til oppvekst, inkludert framstilling… Read More »Oppvekstfaglig rådgiver- 2.gangs utlysning, Lunner kommune

Sortland kommune søker helsepersonell/studenter som ikke jobber i helsesektoren nå

  • by

Helsepersonell/studenter som ikke jobber i helsesektoren nå Kartlegging I forbindelse med av utbruddet av Koronavirus (Covid-19) ønsker Sortland kommune å kartlegge helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren i Sortland kommune.Dette kan være deg som for eksempel er student, du som jobber i forsikringsselskap men egentlig er utdannet sykepleier, eller du som har jobbet som helsepersonell men har gått av med pensjon. Om du kjenner deg igjen i eksemplet,… Read More »Sortland kommune søker helsepersonell/studenter som ikke jobber i helsesektoren nå

Beredskapspool for helsepersonell – Gjerdrum kommune

  • by

Beredskapspool for helsepersonell; sykepleier, hjelpepleier, lege, medisinstudent eller annet helsepersonell Har du nylig blitt pensjonert, er du medisinstudent, sykepleierstudent eller har du annen helsefaglig kompetanse med kapasitet til å bidra raskt? Gjerdrum kommune søker helsepersonell til beredskap i forbindelse med Covid-19 . Vi forbereder oss på ulike scenarier i utviklingen av koronasmitte, og hvordan vi best kan sikre forsvarlige helsetjenester til våre innbyggere. Vi ønsker å bygge en pool med… Read More »Beredskapspool for helsepersonell – Gjerdrum kommune

Stort behov for helsepersonell, Lier kommune

  • by

Stort behov for helsepersonell – ta kontakt hvis du kan bidra! For å bekjempe det pågående utbruddet av koronavirus er det behov for ekstra personell i Lier kommune i tiden fremover. Vi ønsker å komme i kontakt med alle dere som har bakgrunn innen helsearbeid. Vi søker: leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, assistenter og helsesekretærer. For enkelte stillinger kan det være mulig å jobbe fra eget hjem. Studenter og pensjonister… Read More »Stort behov for helsepersonell, Lier kommune

Innkjøpere søkes til Notodden kommune

  • by

Vil du være med på å utvikle anskaffelsesfunksjonen i en ny og fremtidsrettet kommune? Beskrivelse: Notodden kommune søker en fagansvarlig for anskaffelser og en rådgiver anskaffelser som har erfaring med offentlige anskaffelser og ønsker å bruke sin kompetanse til å videreutvikle vår anskaffelsesfunksjon. Innkjøp blir av kommunen sett på som et strategisk virkemiddel for verdiskapning og er sentralt plassert tett opp mot kommunens øverste ledelse. Kontorsted er Notodden rådhus. Arbeidsområder:… Read More »Innkjøpere søkes til Notodden kommune

Lærer i Informasjonsteknologi og medieproduksjon eller mediefag

  • by

Lærer i Informasjonsteknologi og medieproduksjon eller mediefag søkes til Drømtorp videregående skole ! Drømtorp videregående skole, Viken fylkeskommune Er du vår nye lærer i informasjonsteknologi, medieproduksjon og mediefag?  Drømtorp videregående skole har ledig ca 120 % fast stilling som lærer på Informasjonsteknologi og medieproduksjon og mediefag fra 01.08.2020.  Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et nytt yrkesfaglig studietilbud fra høsten av. Innholdet i opplæringen handler om hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger… Read More »Lærer i Informasjonsteknologi og medieproduksjon eller mediefag

Studenter innen helsefag og helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren nå

  • by

Studenter innen helsefag/helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren nå søkes! I forbindelse med av utbruddet av Koronavirus (Covid-19) ønsker Rælingen kommune å kartlegge helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren. Dette kan være deg som for eksempel er student, du som jobber i forsikringsselskap men egentlig er utdannet sykepleier, eller du som har jobbet som helsepersonell men har gått av med pensjon. Om du kjenner deg igjen i eksempelet,… Read More »Studenter innen helsefag og helsepersonell som ikke jobber i helsesektoren nå

Helsepersonell – Nittedal kommune

  • by

Sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, student i helsefag eller annen helsebakgrunn? Har du helsebakgrunn og har ekstra tid i disse dager? Vi legger planer for dagene og ukene fremover og kan i den forbindelse ha bruk for nettopp deg! Nittedal kommune ønsker å ha en beredskap av helsepersonell som ønsker å bidra i lokalsamfunnet ved behov som følge av koronaviruset. Oppgavene kan være å bistå ved behov for ekstra personell på sykehjemmene våre,… Read More »Helsepersonell – Nittedal kommune

IT-ansvarlig til Trondheim Katedralskole

  • by

IT-ansvarlig søkes! Trondheim Katedralskole tilbyr opplæring innen utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Studiespesialisering og International Baccalaureate. For mer informasjon om skolen henvises til skolens hjemmeside: Trondheim Katedralskole Arbeidsoppgaver Varierte oppgaver innen IKT som drift, forvaltning og tilsyn med skolens IKT-utstyr (klienter, AV-utsyr, mobile enheter, programvare, etc.) Brukerstøtte for elever og ansatte Brukeradministrasjon Implementering, overvåking og daglig drift av skolens IKT-løsninger, nettverk og telefoni Bidra til at det… Read More »IT-ansvarlig til Trondheim Katedralskole

Koordinator avlastningsbolig for barn, Sørfold kommune

  • by

Koordinator avlastningsbolig for barn Om stillingen som koordinator: Sørfold kommune har ledig stilling som koordinator i avlastningsbolig for barn. Stillingen er 90 % vikariat fra 08.06.20 til 22.08.2021. Det er mulighet for fast ansettelse. Om virksomheten: Sørfold kommune har en avlastningsbolig lokalisert på Straumen, som er tilrettelagt heldøgns avlastning for ett barn. Vi er særskilt på utkikk etter deg som har kompetanse på forebygging og håndtering av utfordrende adferd, gjerne… Read More »Koordinator avlastningsbolig for barn, Sørfold kommune