Sykepleiere natt – Hjemmetjenesten, Orkland kommune

  • by

Hjemmetjenesten i Orkland har opprettet nye stillinger på natt med formål å håndtere enda flere utfordringer i hjemmet. Det er en stilling på 50% og to stillinger på 60%. Stillingene vil ha hele Orkland som ansvarsområde, selv om oppmøte vil bli ved hjemmetjenestens sone Fannrem og håndtere sykepleieroppdrag derfra. Vi skal tilsette dedikerte medarbeidere med framoverlent holdning og arbeidslyst. Arbeidsplanen er lagt opp med arbeid hver fjerde helg. Enheten er stor og vi… Read More »Sykepleiere natt – Hjemmetjenesten, Orkland kommune

Prosjektleder – Virksomhet Eiendom, Nesodden kommune

  • by

Virksomhet Eiendom har 1-2 ledige stillinger i prosjektavdelingen. Prosjektavdelingen er ansvarlig for å gjennomføre kommunens investeringsprosjekter innen bygg og anlegg utenom vei og vann. Prosjektporteføljen omfatter både nybygg og rehabilitering, samt anlegg for kirke, kultur, friluft og idrett. Virksomhet Eiendom har ansvar for kommunens eiendomsmasse, herunder forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, diverse andre bygg og kommunale boliger samt større og mindre byggeprosjekter. Prosjektavdelingen i Nesodden kommune trenger dyktige… Read More »Prosjektleder – Virksomhet Eiendom, Nesodden kommune

Psykologspesialist – Øygarden kommune

  • by

Psykologspesialist 100% fast – Barn unge og familietenester (2. gong utlysing) Arbeidsoppgåver: Kurs og gruppetilbod for barn, unge og foreldre Lågterskel behandlingstilbod til ungdom Rettleiing til foreldre i samarbeid med helsestasjonen Rettleiing av tilsette og studentar Arbeid med sårbare familiar Delta i ulike konsultasjonsteam Delta i tenesteutvikling og planarbeid Kvalifikasjonar:  Må ha: Norsk autorisasjon som psykologspesialist Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg Ønskjeleg med: Erfaring frå arbeid med barn og unge… Read More »Psykologspesialist – Øygarden kommune

Sykepleiere i Hjemmetjenesten – Frogn kommune

  • by

ER DU SYKEPLEIER OG ØNSKER NYE UTFORDRINGER I VAKRE DRØBAK? Faste sykepleierstillinger ledige i Hjemmebaserte tjenester i Frogn kommune. Opplysninger om arbeidssted og stilling: Enhet for Helse, omsorg og koordinering består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, ambulerende vaktmester, brukerstyrt personlig assistanse, dagsenter, fysio- og ergoterapitjenester, kreftkoordinator, demenskoordinator, søknadskontor og koordinerende enhet, fastlegetjenesten, samt forebyggende tjenester. Hjemmesykepleien i Frogn er inndelt i to soner med hver sin avdelingsleder. Vi holder til sentralt… Read More »Sykepleiere i Hjemmetjenesten – Frogn kommune

Tiltakskonsulent – Numedal barneverntjeneste

  • by

Tiltakskonsulent – Numedal barneverntjeneste, Nore og Uvdal kommune Har du lyst til å være med å styrke vårt arbeid med barn, ungdom og deres familier i våre kommuner? Da er dette en stilling for deg! Siden vi har flere som skal starte på videreutdanning til høsten har vi behov for å styrke tjenesten vår med 1 x 100% vikariat som tiltakskonsulent fram til 31.12.2022. Tiltaksstillingen er en del av tiltaks–… Read More »Tiltakskonsulent – Numedal barneverntjeneste

Innkjøpsrådgivere til Vefsn kommune

  • by

Vefsn kommune har politisk vedtatt en innkjøpsstrategi og prioriterer utvikling og kompetanse på dette området. Vi har nå ledige stillinger for: 2 innkjøpsrådgivere i 100% stilling Innkjøpsfunksjonen er en sentral ressurs for hele organisasjonen og har utstrakt kontakt med kommunenes enheter. Stillingene er plassert i Økonomiavdelingen og omfatter ansvar for innkjøpsrådgivning, konkurranseutsetting og kontraktsinngåelse av varer og tjenester av ulik art og kompleksitet. Stillingene skal også være tilknyttet regionalt innkjøp… Read More »Innkjøpsrådgivere til Vefsn kommune

Rådgiver økonomi, helse og mestring – Lunner kommune

  • by

Lunner kommune skal gi bærekraftige tjenester med god kvalitet til innbyggerne. Det kreves kontinuerlig utvikling for å møte fremtidens tjenestebehov, innen økonomiske rammer. Det stilles derfor store krav til ledelse og økonomistyring. Kommunen skal videreutvikle verktøy for kostnadskontroll, og implementere nye digitale løsninger sektoren. Rådgiver vil ha overordnet ansvar for støtte i økonomistyring og strategiske veivalg samt for implementering av nye løsninger. Arbeidsoppgaver/ansvarsområde Utarbeide analyser som grunnlag for strategiske veivalg… Read More »Rådgiver økonomi, helse og mestring – Lunner kommune

Personell til massevaksinasjon mot korona – Samnanger kommune

  • by

Stillingsinformasjon:Vi søker etter personell som kan inngå i team som gjennomfører massevaksinering mot korona av innbyggjarar i Samnanger kommune i sommar samt å delta i arbeid med testing og smittesporing. Det er behov for både helsepersonell. Det må påreknast arbeid både på dagtid og kveld på kvardagar. Om massevaksineringaMassevaksinasjon mot korona for innbyggjarane i Samnanger kommune foregår i Storståva på Samnangerheimen. Vaksineringa vert gjennomført på kvardagar, dagtid og kveld. Dagar… Read More »Personell til massevaksinasjon mot korona – Samnanger kommune

Rådgiver strategi og forvaltning – Sandefjord kommune

  • by

Er du vår nye eiendomsrådgiver? Rådgiver strategi og forvaltningSandefjord kommune er en stor eiendomsforvalter med over 460 000 m2 bygnigsmasse og et stort antall eiendommer.Kommunen har startet utviklingen av en eiendomsstrategi som skal danne grunnlaget for en helhetlig og bærekraftig eiendomsforvaltning.Som rådgiver innen strategi og forvaltinig i eiendomsseksjonen vil du ha ansvar for videreutvikling og oppfølgng av eiendomsstrategien. Eiendomsseksjonen er en del av kommunalområde Miljø- og plansaker sammen med Bydrift,… Read More »Rådgiver strategi og forvaltning – Sandefjord kommune

Rekneskapsmedarbeidar til Vestre Slidre kommune

  • by

80% fast stilling som rekneskapsmedarbeidar I økonomiavdelinga er det ledig 80% fast stilling som rekneskapsmedarbeider. Arbeidsoppgåver Kontering og føring av rekneskapsbilag Avstemmingar Ansvar for faste utbetalingar, refusjonskrav Ansvar for Profil pasientjournal- og saksbehandlingsystemet m.h.t. faktureringsgrunnlag for korttids- og langtidsopphald på institusjon, heimehjelp og trygghetsalarmar, vederlagsutrekning, m.m. Årlig føring av legatrekneskap vil også ligge til stillinga. Kvalifikasjonar Utdanning og erfaring innan rekneskap og økonomi Det er ein fordel med erfaring frå… Read More »Rekneskapsmedarbeidar til Vestre Slidre kommune