Skip to content

Virksomhetsleder hjemmetjenesten Hunndalen – Gjøvik kommune

  • by

Beskrivelse av arbeidsstedet: Hunndalen hjemmetjeneste er lokalisert i Åslundmarka bo og servicesenter. Dette er en ambulerende utetjeneste inkludert dagsenter for brukere med demens.Virksomheten samarbeider tett med hjemmetjenesten inne på servicesenteret. 2 virksomheter med heldøgns omsorgsboliger/bokollektiv, og åpent dagtilbud. Utetjenenesten har ca 15 årsverk. Virksomheten består av sykepleiere/sykepleier 1(leders stedfortreder), helsefagarbeidere og assistenter. Vi utfører lovpålagte tjenester som helsehjelp og praktisk bistand. I tilegg betjener vi brukere med trygghetsalarm (tilknyttet responssenter). Medisindispenser,… Read More »Virksomhetsleder hjemmetjenesten Hunndalen – Gjøvik kommune

Prosjektleder – Prosjektavdelingen, Hamar kommune

  • by

Hamar er innlandets største by og et vitalt sentrum for Hamrregionens 90.000 innbyggere. Med sentral beliggenhet en time fra Oslo, mangfoldig kultur- og idrettsliv og gode oppveksvilkår, er Hamar en attraktiv by i vekst. Hamar kommunes overordnede mål er å skape en god og attraktiv kommune, for både innbyggere og næringsliv. Vil du ta del i et spennende og variert arbeid med å utvikle Hamar videre? Vi søker en strukturert og kompetent… Read More »Prosjektleder – Prosjektavdelingen, Hamar kommune

Oppmålingsingeniør til Rauma kommune

  • by

Vil du jobbe som oppmålingsingeniør i verdens beste kommune for naturglade mennesker? Rauma kommune søker oppmålingsingeniør/saksbehandler i 100 % stilling ved Rauma Utbygging, virksomhet Forvaltning. Rauma Utbygging har et solid og kunnskapsrikt fagmiljø lokalisert i rådhuset på Åndalsnes. I vårt daglige virke benytter vi en mengde ulike datasystem knyttet til drifts- og planleggingsoppgaver, økonomisystem, abonnentregister m.m. Vi har et godt og sosialt arbeidsmiljø med faglige diskusjoner, humor og stor takhøyde.… Read More »Oppmålingsingeniør til Rauma kommune

Ledig stilling som saksbehandlar på tenestekontoret – Nissedal kommune

  • by

Ein av våre dyktige saksbehandlarar skal over i anna stilling og me søker difor hennar etterfølgar på tenestekontoret. I Nissedal kommune har me som mål at tenestetildelinga skal tildelast etter prinsipp om riktige tenester til rett brukar til rett tid. Formålet er å sikre innbyggarane heilskaplege, tverrfaglege og likeverdige tenester. Tenestene som vert tildela har som mål å bidra til å utvikle og ivareta dagleglivets utfordringar med utgangspunkt i kva som er viktig… Read More »Ledig stilling som saksbehandlar på tenestekontoret – Nissedal kommune

Avdelingsleder Elvebredden bo- og avlastning – Orkland kommune

  • by

Vi har nå en ledig stilling som avdelingsleder. Kanskje er det deg vi leter etter? Vi er på jakt etter en ny avdelingsleder hos Elvebredden bo – og avlastning. Er du også på jakt etter en lederjobb i en tjeneste med høyt faglig engasjement og dedikerte ansatte? Da bør du fortsette å lese!     Vi er dessuten stolte av å kunne tilby deg:   Vil du jobbe med oss?     Bo og… Read More »Avdelingsleder Elvebredden bo- og avlastning – Orkland kommune

Prosjektleder byutvikling – Skien kommune

  • by

Det skjer mye i Skien. Google skal bygge datasenter, vi jobber med togstopp i sentrum og nytt Ibsenbibliotek. Skien kommunen satser på god byutvikling. Vi samarbeider med regionale myndigheter, nabokommuner og eksterne aktører om Bypakke Grenland. Bypakka gir oss mulighet til å realisere viktige prosjekter for å løfte byen. En ny fase av Bypakke Grenland gir flere prosjekter å gjennomføre i årene fremover. Målet er å gjøre sentrum til et… Read More »Prosjektleder byutvikling – Skien kommune

Fastlegestillinger – Balsfjord kommune

  • by

Om stillingene Ønsker du å jobbe som fastlege på liste med 600-650 pasienter hvorav 3 kurative dager,  og fleksibilitet med mulighet for hjemmekontor øvrige dager? Hos oss kan legen velge mellom fastlønn med insentiver eller næringsdrift, og liste overdras til fastlege uten kostnader. Vi kan tilby forsterket lokalt basistilskudd og lav drift/kontorleie for næringdrivende leger, slik at man starter hver måned i pluss før pasientrelatert arbeid. Vi har sykelønnsordning med… Read More »Fastlegestillinger – Balsfjord kommune

Pedagogisk leder – Loppa kommune

  • by

Om stillingen “Sammen gir vi barna en verdifull hverdag”- er barnehagens visjon.  Vi tilbyr Arbeidsoppgaver Kvalifikasjonskrav Ønskede kvalifikasjoner: Generell info Kontaktpersoner for stillingen: Elin Marie Olsen Kommunalleder – Oppvekst og kultur Mobil: 95974313 E-post: elin.m.olsen@loppa.kommune.no Torill Myreng Martinsen – Styrer Mobil: 91539123 E-post: torill.martinsen@loppa.kommune.no Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort… Read More »Pedagogisk leder – Loppa kommune

Spesialkonsulent økonomi – Seksjon for forvaltning, helse og omsorg – Kristiansund kommune

  • by

Er du vår nye medarbeider innen økonomi og vederlag? Seksjon forvaltning, helse og omsorg har ledig 100 % fast stilling som spesialkonsulent innen økonomifaget. Kristiansund kommune er en spennende og mangfoldig arbeidsplass, med stillinger innenfor et bredt spekter av fagområder. Vi den største arbeidsgiveren i kommunen, og består av drøye 2000 medarbeidere. Alle disse medarbeiderne jobber hver dag for at alle som bor i Kristiansund skal ha det best mulig, både… Read More »Spesialkonsulent økonomi – Seksjon for forvaltning, helse og omsorg – Kristiansund kommune

Spesialkonsulent – Seksjon for forvaltning, helse og omsorg – Kristiansund kommune

  • by

Seksjon forvaltning, helse og omsorg, har ledig 100 % fast stilling som spesialkonsulent. Kommunen står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon. Nøkkelen til at vi lykkes med utvikling og omstilling er menneskene i organisasjonen og som saksbehandler vil du ha en sentral rolle i dette arbeidet. Helse- og omsorgstjenestene i Kristiansund kommune er i endring. I… Read More »Spesialkonsulent – Seksjon for forvaltning, helse og omsorg – Kristiansund kommune