Skip to content

Fagansvarlig eiendomsforvaltning – Engerdal kommune

  • by

Engerdal kommune har ledig 100% fast stilling som fagansvarlig for eiendomsforvaltning. Stillingen inngår i sektor for plan, teknikk og miljø. Som fagansvarlig vil du få ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse og eiendom.   Sentrale arbeidsoppgaver Andre oppgaver innen sektoren må påberegnes. Arbeidsoppgavene kan endre seg etter behov i sektoren.  Ønskede kvalifikasjoner Personlige egenskaper Vi tilbyr Kontaktinformasjon Odd Magnar Opgård, Sektorleder, 40024906, odd.magnar.opgard@engerdal.kommune.no Arbeidssted Engerdalsveien 17942440 Drevsjø Nøkkelinformasjon: Arbeidsgiver: Engerdal kommune Stillingsprosent:… Read More »Fagansvarlig eiendomsforvaltning – Engerdal kommune

Miljøveileder til Meldal videregående skole – Trøndelag fylkeskommune

  • by

Meldal videregående skole søker etter miljøveileder i 89% midlertidig stilling fra 12. august 2024. Du arbeider i et komprimert år og følger elevenes skoleår med 35 timer pr uke i 39 uker.  Skolen ligger på Løkken Verk  i Orkland kommune og har 240 elever fordelt på 4 programområder; bygg – og anleggsteknikk, elektro – og datateknologi, helse – og oppvekstfag og teknologi -og industrifag.   Spørsmål om stillingen kan rettes til… Read More »Miljøveileder til Meldal videregående skole – Trøndelag fylkeskommune

Enhetsleder vann, avløp og rens – Ringerike kommune

  • by

Vi søker deg som har evne til å løfte blikket og se fremover. Du har stor faglig kompetanse og gode lederegenskaper. Sammen med de engasjerte ansatte på vann, avløp og rens (VAR) bidrar du til å drifte og utvikle kommunal infrastruktur til å møte morgendagens krav og behov. Samtidig som du ivaretar helheten, så har du også interesse for hva som foregår ute, både på anleggene og det som ligger… Read More »Enhetsleder vann, avløp og rens – Ringerike kommune

Prosjektleder avvikssystem og internkontroll 2. gangs utlysning – Nesseby kommune

  • by

Vil du jobbe med utvikling og innføring av internkontroll- og avvikssystem Nesseby kommune? Vi ser etter en hyggelig kollega og dyktig prosjektleder som kan innføre nytt avvikssystem og utvikle vår internkontroll. Prosjektstillingen er en 100% prosjekt stilling i inntil 3 år. Du forstår deg på kommunale prosedyrer og system. Du er systematisk, analytisk og gir gode råd. Du er en drivkraft i implementering av nytt avvikssystem. Du får en sentral… Read More »Prosjektleder avvikssystem og internkontroll 2. gangs utlysning – Nesseby kommune

Lærarar til Våge skule og Flekke skule – to 100 % faste stillingar – Fjaler kommune

  • by

Hei, vil du bli ein av våre gode lærarar i Flekke eller på Våge? Vi har no ledig to 100 % faste lærarstillingar i Fjalerskulen.  Vi ser etter grunnskulelærarar til skulane våre i Flekke og på Våge. Litt om skulane: Flekke skule:  Flekke skule ser etter ein ny lærar til mellomtrinnet, då ein av våre mange stabile og erfarne lærarar har søkt nye utfordringar. Skulen ligg inst i Flekkefjorden, om lag ei… Read More »Lærarar til Våge skule og Flekke skule – to 100 % faste stillingar – Fjaler kommune

Driftsingeniør for trafikk og park – Tvedestrand kommune

  • by

Ingeniør 100 % stilling ved Kommunalteknikk. Kommunalteknikk er en avdeling som har ansvar for vann, avløp, veier, parkering, skjærgårdstjeneste og grøntområder/parker. Vi har nå ledig en 100% stilling som driftsingeniør med ansvar for vei, parkering, park m.m. Stillingen kan tiltres 1.september 2024. I avdelingen for kommunalteknikk skal det ansettes ny avdelingsleder for kommunalteknikk i 2025. Kommunen er i en omstillingsprosess, og stillingen kan bli utvidet til en avdelingslederstilling for søkere… Read More »Driftsingeniør for trafikk og park – Tvedestrand kommune

Rådgjevar/seniorrådgjevar – Forvaltning, Miljø og Samferdsel – Kommunalområde Samfunn – Ålesund kommune

  • by

Ålesund kommune søker rådgjevar/seniorrådgjevar.  Stillinga vil ligge til forvaltningsavdelinga i verksemd for miljø og samferdsel.  Forvaltningsavdelinga er samansett av fleire fagområde innan veg, grønt, klima og miljøforvaltning. Forvaltning av kommunal samferdsel, grøntområde, friareal og idrettsareal er ei primæroppgåve for avdelinga.  I tillegg til forvaltning av lovverk knytt til veg og friluft, samt kommunen si rolle som grunneigar av slike områder, arbeider avdelinga  tverrfagleg  med eksterne og interne partar for å… Read More »Rådgjevar/seniorrådgjevar – Forvaltning, Miljø og Samferdsel – Kommunalområde Samfunn – Ålesund kommune

Rektor til Hauso skule – Ullensvang kommune

  • by

Ullensvang kommune søker rektor på Hauso skule Ullensvang kommune Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spanande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune.  Kommunen har omlag 11 000 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder. Oppdraget vårt… Read More »Rektor til Hauso skule – Ullensvang kommune

Grunnskolelærere – Hovedtilsetting – Brønnøy kommune

  • by

Ønsker du å være med på å forme fremtidens Brønnøyskole? Har du lyst til å være med å forme fremtidens Brønnøyskole? Skolene i Brønnøy er midt i en spennende endringsprosess. Fra høsten 2024 blir tre barneskoler samlet i én enhet med omtrent 500 elever, mens to ungdomsskoler slås sammen til én ungdomsskole med rundt 300 elever. Vi søker lærere både på barneskolen (primært 5.-7. trinn) og ungdomsskolen. Brønnøyskolen er midt… Read More »Grunnskolelærere – Hovedtilsetting – Brønnøy kommune

Undervisningsstilling Fagertun skole – 100% fast – Rendalen kommune

  • by

Oppvekst:Skoler og barnehage er organisert i en felles sektor, Oppvekst. Det innebærer helhetlig tenkning på tvers av aldersgruppene, felles satsningsområder, tidlig innsats og fornuftig ressursforvaltning.Vi deltar i interkommunalt samarbeid i Nord-Østerdal.Ansatte får gode muligheter til faglig utvikling og videreutdanning.De ansatte på Oppvekst tar ansvar for et godt arbeidsmiljø, er nytenkende, engasjerte og har godt humør. Fagertun skole:Fagertun skole er en fådelt grunnskole, 1. – 10. trinn, 110 elever. Skolen har… Read More »Undervisningsstilling Fagertun skole – 100% fast – Rendalen kommune