Sykepleier og helsefagabeider – Institusjon/Leka sykestue

  • by

LEDIGE STILLINGER I INSTITUSJON / LEKA SYKESTUE – Sykepleier 100 % stilling og helsefagarbeider 100 % stilling Tiltredelse mai 2021 eller etter avtale Stillingene er underlagt avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester. OBS! Er dere flere som trenger jobb? Sjekk ut andre kommunale stillinger, og se utlysinger fra havbruk og annet næringsliv i kommunen og regionen. Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka… Read More »Sykepleier og helsefagabeider – Institusjon/Leka sykestue

Sykepleier 70%, helsefagarbeider 40% – Hjemmetjenesten

  • by

LEDIGE STILLINGER I HJEMMETJENESTEN – Sykepleier 70 % stilling og helsefagarbeider 40 % stilling Tiltredelse mai 2021 eller etter avtaleDu vil kunne ta ekstra vakter i deltidsstillingerStillingene er underlagt avdelingsleder  for hjemmebaserte tjenester. OBS! Er dere flere som trenger jobb? Sjekk ut andre kommunale stillinger, og se utlysinger fra havbruk og annet næringsliv i kommunen og regionen. Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke… Read More »Sykepleier 70%, helsefagarbeider 40% – Hjemmetjenesten

Barnehagestyrer til Heinsa barnehage

  • by

Vi har ledig stilling som barnehagestyrer ved Heinsa barnehage. Kristiansund kommune har 6 kommunale barnehager organisert som avdelinger i barnehage og opplæringstjenesten. Hver barnehage ledes av en styrer, og alle styrerne ligger under en felles enhetsleder som de rapporterer til. Styrers administrative tid sees i sammenheng med enhetsleders administrative tid. Vi søker en tydelig, målrettet og ambisiøs styrer. Heinsa barnehage ligger fint til på Innlandet i nærheten av flotte friluftsområder… Read More »Barnehagestyrer til Heinsa barnehage

Rektor/enhetsleder til Frei ungdomsskole

  • by

Vi har ledig stilling som rektor/enhetsleder i 100 % fast stilling ved Frei ungdomsskole. Kristiansund kommune har 9 barneskoler, 3 ungdomsskoler og voksenopplæring. Frei ungdomsskole ligger i Omsundet på Frei. Skolen er en 8-10 skole for elever på Frei, men også for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem. Pr. i dag har skolen 249 elever. Kristiansundsskolen har vært i god utvikling over flere år, og vi søker nå etter en leder… Read More »Rektor/enhetsleder til Frei ungdomsskole

Vernepleiere/sykepleiere til Ivar Aasen bofellesskap.

  • by

Vi søker etter engasjerte vernepleiere/sykepleiere til 2 x 100% fast stilling ved Ivar Aasen bofellesskap. Ivar Aasen bofelleskap er et forsterket døgnbemannet botilbud for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusutfordringer. Vi tilbyr Recovery-oritenterte tjenester, det vil si en filosofi og holdning som vektlegger muligheter. Arbeidsområder • oppfølging av individuelle vedtak knyttet til helse, daglige gjøremål og fritid• utarbeide og sikre faglig gode tjenester til våre tjenestemottakere etter gjeldende lov- og… Read More »Vernepleiere/sykepleiere til Ivar Aasen bofellesskap.

Sykepleier/Vernepleier til Rokilde omsorgsboliger

  • by

Vi har ledig 100 % fast stilling som sykepleier eller vernepleier ved Rokilde omsorgsboliger. Rokilde er et flott, høyteknologisk og moderne hus med 38 omsorgsboliger fordelt på fire etasjer, samt et dagsenter for demente. Bygget er tilpasset bruk av velferdsteknologi og fokuset er at beboere og brukere skal ha en trygg og god hverdag med aktivitet, sosial stimulering, gode måltidsopplevelser, samt mestring av dagliglivet. Det er helkontinuerlig bemanning på omsorgsboligene.… Read More »Sykepleier/Vernepleier til Rokilde omsorgsboliger

Sykepleier – Tilkallingsvikar ved Enhet Sykehjem

  • by

Vi søker etter tilkallingsvikar ved Enhet Sykehjem Arbeidsoppgaver sykepleiefaglige oppgaver dokumentasjon sikre brukermedvirkning Kvalifikasjonskrav norsk autorisasjon som sykepleier gode ferdigheter innen elektronisk dokumentasjon førerkort kl. B gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper Ønskede kvalifikasjoner erfaring fra arbeid med demente pasienter erfaring fra somatisk avdeling klinisk erfaring fra arbeid i akutte situasjoner erfaring med National Early Warning Score II erfaring med klinisk vurderingskompetanse (SKUV) Avansert klinisk sykepleie Personlige egenskaper gode samarbeidsevner og… Read More »Sykepleier – Tilkallingsvikar ved Enhet Sykehjem

Rådgiver/utreder (forvaltningsrevisjon) – Revisjon Øst IKS

  • by

Er du strukturert, ambisiøs, kontaktskapende og humørfylt? Du må ha bestått eksamen, enten som statsviter, sosialantropolog, jurist, revisor, økonom eller lignende relevant masterstudie. Du kan være nyutdannet, men noen års praksis fra utrednings- og rapportarbeid i privat og/eller offentlig sektor er en fordel. Stillingen som er ledig har kontorsted i Kongsvinger. Vi tilbyr et humørfylt og uformelt arbeidsmiljø hvor kompetanse, faglig dyktighet og leveringsdyktighet har høyt fokus. Fagfeltet omfatter forvaltningsrevisjon,… Read More »Rådgiver/utreder (forvaltningsrevisjon) – Revisjon Øst IKS

Byggdrifter/vaktmeister til Lesja kommune

  • by

Lesjaskog barnehage Lesja kommune Ledig vikariat i 100% stilling på Teknisk drift 06.04.21-31.03.22. Søknadsfrist er 3. mars. Det er ledig vikariat i 100% stilling i område Lesjaskog (Lesjaskog skule, Lesjaskog barnehage, Skoglund/Bekkefaret bufellesskap, Eldres senter og Lesjaskog dagsenter). Arbeidsstader kan bli endra. Hovudarbeidsoppgåver: Løpande vedlikehaldsarbeid i aktuelle bygg, inkl svømmehall, og uteområder Vere ein aktiv samarbeidspartnar overfor andre som arbeider innan drift/vedlikehald samt øvrige tilsette som vedkommande kjem i kontakt… Read More »Byggdrifter/vaktmeister til Lesja kommune

Landbruksrådgjevar til Lesja kommune

  • by

Ledig vikariat i 100% stilling på Landbruksavdelingen 01.03.21-01.03.22. Søknadsfrist er 3. mars. Lesja kommune ligg øvst i Gudbrandsdalen og har 1978 innbyggjarar. Området er ideelt for friluftsliv året rundt. Kommunen har gode tenestetilbod. Vi har ansvar for landbruksforvaltninga i Dovre og Lesja kommunar. Det er stor aktivitet og utvikling i landbruksnæringa. Det er eit godt landbruksfagleg miljø med svært kompetente brukarar. Det er fem tilsette i landbruksavd. Fysisk plassering er… Read More »Landbruksrådgjevar til Lesja kommune