Kommuneoverlege – Vikariat, 2.gangs utlysning

  • by

Kautokeino kommune har ledig vikariat i 100% stilling som kommuneoverlege ved enhet for helse og omsorg, avdeling helse, Vikariat fra 01.01.21 til 31.07.21, med mulighet for fast ansettelse. Arbeidsoppgaver: Kommuneoverlege er medisinsk faglig rådgiver for de øvrige helsetjenester, smittevernlege, ansvarlig for miljørettet helsevern og er veileder for turnuslege. Kommuneoverlege deltar i legevaktordningen. Vi ønsker en kommuneoverlege som prioriterer videreutvikling av helsetjenestene i kommunen. Kommuneoverlegen har ordinær kurativ legetjeneste og har… Read More »Kommuneoverlege – Vikariat, 2.gangs utlysning

Avdelingsleder vann og avløp – prosjekt og forvaltning

  • by

Avdelingsleder vann og avløp – 100% stilling.Virksomhet for infrastruktur og vannmiljø har 27 ansatte. Vi søker etter en dyktig og motivert avdelingsleder for vann og avløp – forvaltning og prosjekt. Vi tilbyr en jobb i et sterkt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter, hyggelige kolleger og en arbeidsplass i et travelt kommunehus. Ved eventuell intern tilsetting blir det ledig stilling som prosjektleder.  Virksomhetens målsetting er å sørge for rent drikkevann til kommunens… Read More »Avdelingsleder vann og avløp – prosjekt og forvaltning

Plansjef i Flå kommune – Vikariat ett år

  • by

Spennende stilling i Flå kommune – tar du utfordringen?Flå kommune ligger først i Hallingdal, landets største reiselivsregion. Fra Flå kommune har du kort reisetid til det sentrale Østlandet, med ca 1,5 timer kjøretid til Sandvika. Dette gjør Flå til en svært attraktiv kommune, særlig i forhold til fritidsbebyggelse lokalisert på høyfjellet. Høgevarde og Turufjell er to store utbyggingsområder i Flå kommune. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2011 og Kommuneplanens arealdel… Read More »Plansjef i Flå kommune – Vikariat ett år

Sykepleiere – Hjemmetjenesten Melbu

  • by

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten.Kommunens 574 kvadratkilometer er fordelt på fire øyer: Hadseløya, Austvågøya, Langøya og Hinnøya. Hadsel har i overkant av 8000 innbyggere. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på Hadseløya. Her ligger kommunens administrasjonssenter Stokmarknes, og tettstedet Melbu.Vi er veldig stolte av vår vakre natur, våre bruer, havet og vår kultur. Vi smykker oss med Møysalen,… Read More »Sykepleiere – Hjemmetjenesten Melbu

Nittedal legevakt trenger sykepleier

  • by

Søker du faglige utfordringer og har et ønske om å jobbe i selve “hjerte” i den akuttmedisinske kjede? Da er du kanskje vår nye kollega! Nittedal legevakt holder til i lokaler i tilknytning til Nittedal rådhus. Legevakten har ansvaret for legeberedskapen mellom kl. 16-07 på hverdager og alle helg- og høytidsdager. I dette tidsrommet er legevakten bemannet med en lege og en sykepleier. Vi har nå ledig en fast 50… Read More »Nittedal legevakt trenger sykepleier

Prosjektleiar for interkommunal plan for sjøområda

  • by

Prosjektleiar for interkommunal plan for sjøområda Stranda, Sykkylven og Fjord kommuneOver lang tid har det vore eit stort behov for meir informasjon og ein god plan for bruken av sjøareala i kommunane Stranda, Sykkylven og Fjord. No har vi har gått saman om å utarbeide ein felles plan for sjøareala, med tilknytte funksjonar. Til dette er det etablert eit prosjekt der ein vil tilsette prosjektleiar for 2 år i 50… Read More »Prosjektleiar for interkommunal plan for sjøområda

Kommunalsjef Helse og omsorg – Fjord kommune

  • by

Vår noverande kommunalsjef skal starte i ny jobb frå nyttår og vi er på jakt etter ein arvtakar til stillinga. Fjord kommune er administrativt organisert i tre kommunalområder: Oppvekst, næring og kultur, Helse og omsorg og Teknisk, plan og miljø. Kvart område leiast av ein kommunalsjef. I tillegg har vi stabs- og støttefunksjonar samla i sentraladministrasjonen (IT, økonomi, personal, fellestenesta mm). Kommunalsjef helse og omsorg inngår i kommunedirektøren si strategiske… Read More »Kommunalsjef Helse og omsorg – Fjord kommune

Kommuneoverlege til Sarpsborg kommune

  • by

Kommuneoverlege – Virksomhet helse Virksomhet helse har ansvar for de medisinske tjenestene i kommunen og består av tre team; team kommunalelegetjenester, team legevakt og team samfunnshelse. I virksomheten inngår kommunens legetjenester medfastlegeordningen, leger i spesialisering, legevakten, leger i sykehjem, helsehus og familiesentre samtkommuneoverlegene. I tillegg til kurativ virksomhet arbeider vi med helsefremming og forebygging innen psykisk helseog rusfeltet samt med kriminalforebygging. Demensteamet, Læring og mestringssenteret, vaksinasjonskontoret,diabetespoliklinikken, fengselshelsetjenesten, miljørettet helsevern og… Read More »Kommuneoverlege til Sarpsborg kommune

Sjukeheimsoverlege til Herøy kommune

  • by

Sjukeheimsoverlegen vår har fått seg LIS1-stilling og vi har difor ledig 100 % stilling som sjukeheimsoverlege ved dei to sjukeheimane i Herøy kommune. Som sjukeheimsoverlege har du ordinær arbeidstid med 37,5 t/v, men deler av stillinga vil vere fleksibel for å kunne gi tid til rådgjeving overfor sjukeheimane, utanfor ordinær arbeidstid. Kommunen har to omsorgssenter, eit på Eggesbønes og eit i Myrvåg, med til saman 93 plassar. Legetenesta i Herøy… Read More »Sjukeheimsoverlege til Herøy kommune

Avdelingsleiar ved Osterøytunet

  • by

Osterøy kommune søkjer avdelingsleiar på Osterøytunet Kort om stillinga På Osterøytunet har vi ledig ei ny stilling som avdelingsleiar. Osterøytunet er ein moderne sjukeheim, bygd i 2004, med 56 einsengsrom fordelt på 6 grupper. Vi har eigen natteneste som også servar heimebuande.Med tilsetting i denne stillinga går vi frå å vere inndelt i to avdelingar til tre avdelingar. Som avdelingsleiar er du med i kommunen si leiarutviklingsgruppe. Me har godt samarbeid… Read More »Avdelingsleiar ved Osterøytunet