Skip to content

Avdelingsleder stedsutvikling – Målselv kommune

 • by

Målselv kommune med 6800 innbyggere og nærhet til folk og landskap, ligger sentralt i Troms fylke, og gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss.

Målselv har et rikt og fasinerende dyreliv, økosystemer og naturmangfold med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.

I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, skogbruk, næring og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Vil du være med å utvikle en kommune med en livskraftig by og autentiske tettsteder hvor det er godt å bo og besøke nå og i fremtiden?

I Målselv Kommune er vi opptatt av by og stedsutvikling som tilrettelegger og skaper lokalsamfunn som gir kvalitet, nærhet og tilgjengelighet for alle våre innbyggere og tilreisende.
Vi utvikler en kommune som legger til rette for samskapning, attraktive tjenestetilbud, næringsliv, arbeidsplasser, fritid, landskap og kultur som bygger på kommunens historie med kulturell egenart med tilflytting, Forsvaret, dølakultur, Sápmi.

Nå søker vi den rette til å fylle en helt ny rolle som avdelingsleder Stedsutvikling.
Sammen med de andre i ledergruppen på avdelingen for Samfunnsutvikling, får du en nøkkelrolle til å skape en kommune som setter Indre -Troms på kartet for fremtidsrettet lokalsamfunn, kommuneplaner og prosesser som setter livskvalitet i sentrum.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide plan for en smart og bærekraftig kommune med Målselvinnbyggernes livskvalitet i sentrum
 • Planleggingsstrategier og utbyggingsstrategier av fremtidsrettet infrastruktur
 • Aktiv bidragsyter i kommunens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og revidering av reguleringsplaner
 • Bidra til utviklingen av nye, innovative løsninger som skaper bærekraftig, smart og inkluderende utvikling av kommunens tettsteder og Bardufoss som by
 • Analyser av kommunens kvaliteter, vurdering av potensialet for utvikling og behov for god politikkutvikling
 • Bidra til at vedtatt politikk blir realisert gjennom oppfølging og samhandling
 • Bistå politisk ledelse med ulike former for faglig underlag til bruk i dialog med øvrige forvaltningsnivåer, media, næringsliv, etc.
 • Ansvar for å utvikle, lede og følge opp arbeidet med systemendringer

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning innen relevante fagområder som samfunnsplanlegging, Samfunnsgeografi, grønn vekst, samfunnsvitenskap, landskapsplanlegging eller tilsvarende.
 • Kompetanse og erfaring fra transformasjon, stedsutvikling og smarte byer
 • Kunnskap om og erfaring fra offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser
 • God kjennskap og kunnskap om plan og bygningsloven
 • Strategisk ledererfaring, og evne til å designe prosesser som motiverer dypt og oppnår resultater med samskapning
 • Solid erfaring og kunnskap om politiske prosesser og påvirkningsarbeid, og evne til å relatere dette til samfunnsutvikling

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av inkludering, tillitt og samskapning
 • Du tenker helhetlig
 • Du setter mennesket i sentrum for utviklingen
 • Du liker nettverksarbeid, kompetansebygging og erfaringsutveksling

Vi kan tilby:

 • Et meningsfylt arbeid, med mulighet for å påvirke utviklingen av livskraftige samfunn
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kompetent, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø

Tilsettingsvilkår:

Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.

Kontaktperson for stillingen:
Liv-Hege Seglsten
Mobil: +47 917 73 360
E-post: liv-hege.seglsten@malselv.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 01.04.2024

Målselv kommune (i underkant av 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!