Skip to content

Avdelingsleder – Ladesletta helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

 • by

Har du lederegenskaper og ønsker å bidra til utvikling av tjenestetilbudet ved Ladesletta helse- og velferdssenter?

Til sykehjemmet søker vi etter en engasjert og fremoverlent avdelingsleder til en fast 100 prosent stilling.

Som avdelingsleder hos oss vil du inngå i et team bestående av enhetsleder, fire  avdelingsledere og teamleder for merkantil. Du vil få et helhetlig lederansvar, hvor du planlegger, utvikler og drifter både selvstendig og i tett samarbeid med resten av lederteamet. Du får mulighet til personlig og faglig utvikling, og en spennende mulighet til å jobbe med ledelse og utvikling av tjenestetilbudet for våre brukere.  

Ladesletta helse- og velferdssenter er et moderne og nytt senter, med flotte uteområder og nærhet til Ladestien og Trondheim sentrum. Hos oss bruker vi en del velferdsteknologi for å øke kvaliteten på tjenestene som PAVA, digitalt tilsyn og døralarmer for å nevne noe. Sykehjemmet består av fem avdelinger med til sammen 76 rom. En av avdelingene er forbeholdt personer med demens, som kan nyttiggjøre seg et aktivitetstilbud. I tillegg har vi en avdeling med større beboerrom, hvor vi tilbyr ektepar å bo sammen på dobbeltrom.

I tillegg til sykehjemmet, består helse- og velferdssenteret av en omsorgsbolig med 38 leiligheter fordelt på to bygg, koblet sammen med en innendørs gangbro. Her bor det både yngre med fysisk og psykisk utviklingshemming samt eldre, alle med sine individuelle hjelpebehov.

Ladesletta har med sitt mangfold av tjenester stort fokus på mestring og samhandling på tvers av brukergrupper. Vi har en svært varierende  brukergruppe der ulike behov og sammensatte diagnoser gir rom for faglig utvikling for våre medarbeidere. Du vil hos oss få varierte arbeidsdager fylt med utfordringer. Vi er opptatt av å opprettholde et levende fagmiljø, og vårt felles mål er å ivareta den enkelte pasientens identitet, egenverd og livskvalitet.

For ytterligere informasjon, se våre videoer på Facebook.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår side Jobb hos oss.

Arbeidsoppgaver

Ved Ladesletta helse- og velferdssenter vil du som avdelingsleder få en spennende mulighet til å få et helhetlig lederansvar.  Du skal planlegge, utvikle og drifte både selvstendig og i tett samarbeid med resten av lederteamet. 
Sentral ansvarsområder:

 • Daglig drift
 • Økonomi
 • Personaloppfølging
 • Fagutvikling
 • Kvalitet
 • Internkontroll
 • Utviklingsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Relevant 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier eller  sykepleier
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Erfaring innen personal- eller fagledelse og/eller utdanning innenfor ledelsesfag.
 • Kunnskap om lovverk og avtaleverk
 • Kjennskap til arbeidsplaner og ressursstyring
 • Allsidig IT-kompetanse, kjennskap til Helseplattformen, Visma Gat og HR portalen er en fordel
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og god formidlingsevne 
Personlige egenskaper
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og klarer å skape gode relasjoner til andre.
 • Du har god arbeidskapasitet, og klarer å holde hodet klart selv om tempoet til tider er høyt 
 • Du ser løsninger som skaper samhold og stabilitet
 • Du er systematisk og målrettet med vekt på involvering og medvirkning fra ansatte
 • Du har evne til å håndtere raske skifter og varierte oppgaver gjennom dagen
 • Du har høy faglig bevissthet
 • Du liker både å jobbe selvstendig og være del av et team
 • Du er nytenkende og trygg i arbeidet med utvikling av nye tjenester som skal være bærekraftig i framtiden.
 • Personlig egnethet både som leder og som en del av vårt etablerte lederteam vektlegges
Vi tilbyr
 • Lederansvar i en av Norges største organisasjoner 
 • Være en del av en et kunnskapsrikt og kreativt lederteam
 • Helhetlig lederansvar for en gruppe medarbeidere
 • Ansvar for å være med å utvikle moderne og fremtidsrettede tjenester
 • Mulighet for å bidra i et innovativt samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Kontaktinformasjon

Marit Langli, Enhetsleder, +47 95369811

Arbeidssted

Lade alle 80
7041 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 18.03.2024

Søk stillingen her!

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden “Jobb hos oss”.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.