Skip to content

Saksbehandler eiendomsskatt – vikariat, Kongsberg kommune

  • by

Er du vår nye medarbeider?

Om virksomheten
Virksomhet samfunnsutvikling består av rundt 40 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. I tillegg til eiendomsskatt har enheten ansvar for fagområdene plan- og byggesaksbehandling, landbruk og miljø samt kart og geodata.

Kort om stillingen

En av våre fast ansatte skal i svangerskapspermisjon. Vi ser derfor etter en motivert medarbeider som ønsker å jobbe som saksbehandler i en kommune i sterk utvikling.  Arbeidsoppgavene er knyttet til kommunens arbeid med eiendomsskatt, bl.a. besiktigelse av eiendommer med tilhørende saksbehandling. Vikariatet er ledig for snarlig tiltredelse med varighet frem til august 2025.

Vi tilbyr

Et tverrfaglig arbeidsmiljø bestående av bl.a. arkitekter, jurister, naturforvaltere, sivilagronomer, og ingeniører. God bredde innen faglig kompetanse er grunnleggende for god saksbehandling, og vil bidra til å gi deg en bedre faglig utvikling og oss nye innspill.

Vi har et godt og sosialt arbeidsmiljø med faglig diskusjoner og stor takhøyde. Oppgavene er utfordrende med varierende form og størrelse.

God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.

Lønn etter avtale.


Innhold i stillingen

  • Saksbehandling knyttet til eiendomsskatt, herunder også klagebehandling.
  • Administrativt og kontormessig arbeid for sakkyndig nemd og klagenemd
  • Besiktigelse av eiendom for taksering med tilhørende saksbehandling 
  • Sikre god kvalitet på datagrunnlaget for eiendomsskatt
  • Andre oppgaver innenfor fagområdene for matrikkelføring, KOMTEK og fakturering av kommunale avgifter kan tilkomme ved behov


Krav og ønsker til deg

Vi søker deg som har formell og reell kompetanse på fagfeltet, og som relativt raskt kan gå inn og bidra i oppgavene som beskrevet over. Vi ser gjerne at du har erfaring med eiendom, og har teknisk innsikt i bygg- og kartdata, erfaring fra bruk av relevante dataverktøy og god tallforståelse. Du bør kunne analysere datagrunnlag og arbeide effektivt.

Det er ønskelig med utdanning på høgskolenivå, men solid arbeidserfaring kan kompensere for utdanning. 

Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode norskkunnskaper da stillingen innebærer utstrakt kontakt med kommunens innbyggere og politiske utvalg.  

Personlig egnethet i stillingen vil bli vektlagt. 

Stillingen innebærer arbeid i felt innenfor Kongsberg kommunes grenser slik at søkere må ha gyldig førerkort kl. B. 

Annet

Vi stiller krav til gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Søkere som kan tenke seg kortere engasjement oppfordres også til å søke.


Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert etter reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd 

Kontaktinformasjon: 

Virksomhetsleder Rune Fredriksen, tlf 938 45 643
Rådgiver Monica Lindem, tlf 905 42 072

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 14.03.2024

Kongsberg kommune Tekniske tjenester – Seksjon for samfunnsutvikling

Kongsberg kommune har nær 29.000 innbyggere og ligger sentralt på østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.
I 2024 feirer byen vår 400 år.

Mer om Kongsberg finner du her: https://www.kongsberg.no

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 2000 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.