Skip to content

Avdelingsleder byggesak – Hamar kommune

 • by

Avdeling byggesak er en av seks avdelinger i virksomheten samfunnsutvikling, denne virksomheten består av arealplan, klima og miljø, byggesak, oppmåling, byutvikling og prosjekt / eiendomsutvikling. Avdelingsleder byggesak rapporterer til virksomhetsleder. Stillingen har fag-, personal- og økonomisk ansvar og p.t. har byggesak avdelingen 8 medarbeidere. Avdelingsleder for byggesak skal sammen med virksomhetsleder ivareta, koordinere, drifte og utvikle kommunens arbeid med byggesaksbehandling, delesaker og eiendomsskatt.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for behandling av bygge– og delesaker etter plan- og bygningsloven og andre tilhørende lovverk med forskrifter
 • Utarbeidelse av eiendomsskattetakster i samsvar med eiendomsskatteloven
 • Forberedelse av saker til politisk nivå
 • Oppfølging og implementering av nasjonale og lokale rammer og føringer på området
 • Økonomisk ansvar for bemanning i egen avdeling, samt avdelingens økonomi
 • Personalansvar for de ansatte i avdeling, herunder organisering av avdeling og arbeidsprosesser, fordeling av oppgaver og kompetanseutvikling
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis ingeniør, arkitekt eller jurist
 • Ledererfaring (med personalansvar)
 • Betydelig realkompetanse med lang faglig erfaring på området kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med drift innen tildelte økonomiske rammer og selvkostområdet
 • Erfaring med faglig utvikling og drift av kommunens oppgaver innenfor byggesaksområdet / plan og bygningsloven
 • Svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Du leder gjennom tillit, åpenhet og involvering
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har interesse for og har evne til god kommunikasjon med innbyggere, utbyggere og egne medarbeidere
 • Du leter etter løsninger og muligheter for å få realisert prosjekter, og du vet at plan og bygningsloven er en «ja» lov.
 • Du inspirerer og skaper engasjement og eierskap hos de du leder
 • Du tåler å stå i krevende situasjoner
 • Du har forståelse av det å være leder i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • Du har stor arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Du får lede en avdeling med kompetente medarbeidere i en spennende kommune
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning (KLP)
Kontaktinformasjon

Ole Andre Gryttingslien, Leder samfunnsutvikling, 48203804, Ole.Andre.Gryttingslien@hamar.kommune.no

Nøkkelinformasjon:

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.04.2024

Søk stillingen her!

Hamar er innlandets største by og et vitalt sentrum for Hamarregionens 90.000 innbyggere. Med sentral beliggenhet vel en time fra Oslo, mangfoldig kultur- og idrettsliv og gode oppvekstsvilkår, er Hamar en attraktiv by i vekst.

Hamar kommune tar en aktiv rolle i utvikling av innlandsregionen, posisjonerer seg for ytterligere vekst og satser sterkt på byutvikling. Kommunen er en av regionens største arbeidsplasser. Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Les mer på www.hamar.kommune.no

Med over 2500 ansatte, er Hamar kommune den største arbeidsplassen i Hamar. Medarbeiderne har bakgrunn fra mange ulike yrker og har svært allsidig kompetanse. Våre verdier er åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Les mer om Hamar kommune