Skip to content

Kommunelege, fast 40 % stilling – Aure kommune

 • by
Kort oppsummering

Grunnet pensjonering har Aure kommune ledig stilling som kommuneoverlege i 40 % stilling fra og med 01.07.2024. Vi søker deg som kan bidra til å utvikle kommunen innen området samfunnsmedisin. Du er spesialist i allmennmedisin, har relevant erfaring og er godt personlig egnet for rollen som kommuneoverlege. Søknadsfrist er 11. april 2024.

Nærmere beskrivelse av stillingen

Som kommuneoverlege er du medisinskfaglig rådgiver i kommunen. Du skal bidra til å utvikle kommunen i det samfunnsmedisinske feltet. Dette innebærer en rekke ulike oppgaver og fagområder. Sentrale oppgaver vil være innen

 • Folkehelse – bidra tverrsektorielt i kommunens folkehelsearbeid, blant annet med oversiktsarbeid, planarbeid og på tiltaksnivå
 • Miljørettet helsevern: som medisinsk ansvarlig for tilsyn innenfor Miljørettet helsevern. Aure kommune har avtale med Nemco Norlab om å gjennomføre tilsyn. I tillegg kommer å behandle klagesaker og å gi innspill i plan- og byggesaker
 • Smittevern – holde smittevernplanverket oppdatert, ha oversikt over regional infeksjonsepidemiologisk situasjon, håndtere smitteutbrudd og andre enkeltsaker
 • Beredskap – bistå kommunens kriseledelse etter behov
 • Medisinskfaglig rådgiving i plan og tjenesteutvikling i kommunen
 • Medisinskfaglig rådgiving og saksbehandling i enkeltsaker
 • Delta i tjeneste- og kvalitetsutvikling i kommunens legetjeneste, herunder bidra i handtering av avvik
 • Eventuelt andre oppgaver innenfor enhetens ansvarsområde

 Stillingene som kommuneoverlege og fastlege kan tilpasses slik at de kan kombineres. Aure kommune arbeider for tiden med å rekruttere til en fastlegestilling. Både kandidater til denne, og våre fastleger, oppfordres til å søke slik kombinasjon.

Beskrivelse av arbeidsplassen

Kommuneoverlege er organisert i enhet for helse og familietjenester, med enhetsleder som nærmeste leder. Kontor til kommuneoverlege er lokalisert i sokkel på Aure helsesenter. Aure helsesenter består også av sykehjem, KAD (kommunal akutt døgnenhet), legekontor og lokaler til hjemmetjenesten.

Hvem søker vi etter

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin, eller villig til å forplikte seg til et spesialiseringforløp
 • Erfaring fra samfunnsmedisinsk arbeid vektlegges
 • Erfaring med kvalitetsarbeid og arbeid på systemnivå er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, engasjert og utviklingsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til tverrfaglig og helhetlig tenkning
 • God rolleforståelse

Personlig egnethet vektlegges

Lønns- og arbeidsbetingelse:
 • Et godt og utviklende tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Tilrettelegging for spesialistutdanning i samfunnsmedisin. Aure kommune har søkt godkjenning som utdanningsvirksomhet for slik spesialisering og all praksis (SAMLIS kommune)
 • Vilkår vil følge gjeldende avtaler mellom KS og legeforeningen
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Ansettelse skjer i tråd med gjeldende lover, avtaler og regelverk
Hvordan søker du på stillingen:
 • Du søker digitalt via vårt rekrutteringssystem ved å følge lenken i annonsen.
 • Det er ønskelig at det oppgis 2 referanser.
 • Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju.
 • Søknadsfrist 11.04.2024
Personvern og offentlighet

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven.

Navn på søkere kan bli offentliggjort. Se offentlighetsloven § 25.

Kontaktperson

Geir Nielsen, enhetsleder, 41215591, geir.nielsen@aure.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 11.04.2024

Aure kommune har ca. 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca. 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder