Skip to content

Avdelingsleder veg, vann og avløp – Trysil kommune

 • by

Vi søker etter avdelingsleder for veg, vann og avløp

Trysil kommune har om lag 6600 innbyggere og nesten like mange fritidseiendommer. Som avdelingsleder har du personal- og økonomiansvar for 15 ansatte innenfor disse fagområdene. Avdelingen har en fagleder innen veg og en innen VA. Avdelingen har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av 230 km kommunale veger. Kommunen har fire vannverk og seks renseanlegg med tilhørende 80 km ledningsnett for vann og ca. like mange km for avløp.

Vi har store utbyggingsprosjekter foran oss som blant annet inkluderer nytt slambehandlingsanlegg og utvidelse av Innbygda renseanlegg. Avdelingen samarbeider tett med andre avdelinger i sektor for samfunnsutvikling og avdelingsleder rapporterer til kommunalsjef i denne sektoren. 

Arbeidsoppgaver
 • Administrative oppgaver innen veg, vann og avløp. 
 • Økonomi- og personalansvar.  
 • Oppfølging av investeringsoppgaver innenfor avdelingens fagområder. 
 • Saksbehandling, rapportering, utarbeidelse av planer og tverrfaglig samarbeid.  
 • Samarbeid med ulike eksterne aktører.  
 • Oppfølging av ulike prosjekter, innleide konsulenter o.l.  
 • Identifisere behov og planlegge  fremtidige tiltak. 
 • Beregning av selvkost og avgiftsnivåer i samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere.  
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdannelse på minimum bachelornivå, med fordel mastergrad innen fagfeltet kommunalteknikk (veg, vann og avløp)
 • Relevant jobberfaring innen ett eller flere av fagområdene, fortrinnsvis innen VA. 
 • Ledererfaring. 
 • Forståelse for offentlig forvaltning og samspillet mellom administrasjon og politikk.  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. 
 • Generell god brukerkompetanse innen IKT. 
 • Førerkort klasse B.
Personlige egenskaper
 • En resultatorientert leder som har evne til å være samlende, bygge team, engasjere og støtte medarbeiderne, implementere endringer og som kan være med på å videreutvikle avdelingen   
 • Trives med å arbeide med mennesker og lede disse  
 • Har god rolleforståelse
 • Er opptatt av helhet og samfunnsutvikling 
 • Er serviceorientert og god til å samarbeide og kommunisere 
 • Har økonomiforståelse
Vi tilbyr
 • En spennende stilling med varierende oppgaver
 • Lønn etter avtale og iht. lønnspolitiske retningslinjer
 • Gode offentlige tjenestevilkår
Kontaktinformasjon

Bente Hagen, Kommunalsjef, +47 92212894

Arbeidssted

Storvegen 5
2420 Trysil

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trysil kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.04.2024

Søk stillingen her!

Velkommen til Trysil: Naturens fornøyelsespark!

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo via Elverum, og 4 mil fra den internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i kommunesenteret Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og vi er nå rundt 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av at aktiviteten i og rundt Trysilfjellet nær tidobler innbyggertallet. Vi er Norges desidert største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner. 

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander har ved utgangen av 2022 tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fire private barnehager, tre kommunale og en privat barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. Vi er stolte av å ha læreplassgaranti!

Trysil kommunes toppledelse består av kommunedirektør og tre kommunalsjefer; helse og mestring, oppvekst, og samfunnsutvikling. Stabs- og støttefunksjonene er delt i tre avdelinger; lønn og personal, økonomi og kommunikasjon. Trysil er vertskommune for IKT-samarbeid med Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal (SÅTE-samarbeidet).

Våre rundt 800 ansatte utgjør til sammen 630 årsverk. 

Sammen leverer vi våre tjenester med respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet og vilje til endring.

Opplysninger om søknaden og prosessen videre. 

Søknader skal leveres via vår stillingsportal i Webcruiter. Husk å beskriv alt som kan være relevant, både arbeidserfaringer og utdanninger.

Du må dokumentere både utdanning og erfaring med egne vedlegg. Vi baserer saksbehandlingen vår på den dokumentasjon du har lastet opp i søknaden, så sørg for å legge ved attester, vitnemål og annet du vil vi skal vurdere deg ut fra.

Kommunikasjonen i ansettelsesprosessen vil som hovedregel skje via epost til/fra Webcruiter-løsningen. Det er viktig at du oppgir en epostadresse du følger jevnlig med på. Du kan også logge deg på løsningen og se status på søknaden din. 

Trysil kommune ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Nåværende og tidligere ansatte kan ha fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. 

Offentlig søkerliste
Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. 

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Innvilges man ikke unntak må man trekke søknaden dersom man ikke vil stå på den offentlige søkerlista.