Skip to content

Fagleder/rådgiver – HR avdelingen, Vefsn kommune

  • by

Ved HR-avdelingen i Vefsn kommune er det ledig 100% fast stilling som HR-fagleder/rådgiver.
Vi søker deg som har et stort engasjement for å bistå våre ledere innen rekruttering.

HR avdelingen har i dag syv årsverk, i tillegg er avdeling for Fellestjenester med sine 10 årsverk organisert sammen med HR. HR-Rådgiver skal i samarbeid med kolleger og HR-sjef følge opp vedtak i henhold til kommunens og avdelingens prioriterte arbeidsområder

Arbeids- og ansvarsområde
Hvis du blir vår nye HR- rådgiver, vil dine ansvarsområder først og fremst være innen rekruttering. Som ev. fagleder blir du systemansvarlig for bl.a EasyCruit/rekrutteringssystemet, og du må like å jobbe med systemer.

Men som den fleksible og nytenkende medarbeideren du er, er du forberedt på at Vefsn kommune er i kontinuerlig utvikling. Det betyr at du er framoverlent og ser fram til å løse morgendagens utfordringer. Du er en person som kan gi våre dyktige ledere veiledning og support. Du skjønner stab/støtte rollen, og er innstilt på å betjene linjen.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker deg som har relevant høgskoleutdanning, og gjerne innen HR. Har du erfaring og kjennskap til lov- og avtaleverk er dette en fordel. Kompetanse innen prosjekt- og strategisk utviklingsarbeid er også ønskelig. Du har gode IT-ferdigheter, og god framstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig. For oss er det viktig at du trives i og er med på å utvikle vår avdeling. Du må derfor ta et medansvar for god samhandling, og være pliktoppfyllende og ansvarlig. Vi setter stor pris på om du i tillegg har et “glimt i øyet”. Personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt.

Vi tilbyr
En av de beste pensjons- og forsikringsordninger som finnes på markedet. Du får også varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgave i et meget godt arbeidsmiljø. Du kan benytte deg av ordningen med fleksibel arbeidstid, og ev. seniordager.  Nødvendig opplæring vil bli gitt. Du får også tilrettelagt for personalig- og faglig utvikling.

Lønn: Lønn etter avtale.

Kontaktperson:
Sissel Merethe Reinfjell – HR-sjef
Mobil: +47 92248984
E-post: sissel.merethe.reinfjell@vefsn.kommune.no

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 01.04.2024

Shutterstock – Stian Krane

Vefsn kommune har 13 400 innbyggere hvorav ca. 10.000 bor i byen og regionsenteret Mosjøen. Byen er et trivelig service, handels- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune har store ambisjoner og søker å drive kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca. 1.100 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran, som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdiene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement.