Skip to content

Fysioterapeut/Frisklivskoordinator – Herøy helsesenter – Herøy kommune

 • by

Vi søker nå en dyktig og engasjert fysioterapeut/frisklivskoordinator i 100% stilling, vikariat med mulighet for fast tilsetting.

Beskrivelse avdeling

Frisklivsentralen skal tilby lavterskeltilbud for personer som har  økt risiko eller allerede har utfordringer eller sykdom som skyldes livsstil innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, samt områdene psykisk helse. Forebyggende lærings- og  mestringstilbud i form av motiverende samtaler (MI), kurs og oppfølging skal tilbys og koordineres til brukere som trenger hjelp og veiledning innenfor disse områdene. Tilbud og aktiviteter skal foregå i samarbeid med både offentlige (fastleger og andre virksomheter i kommunen) og frivillige aktører. Kommunens treningssenter er etablert i tilknytning til omsorgssenteret og vil fungere som arbeidsplass og inneholde kontorer for å drive frisklivsveiledning. I tillegg kommer ansvar for oppgaver innnen kommunal fysioterapi.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for daglig drift og utvikling av frisklivsentralen.
 • Kommunalt treningssenter.
 • Fysioterapi rettet mot beboere i institusjon
 • Fysioterapi rettet mot barn
 • Tilby brukerne opplevelser og et kvalitativt godt tjenestetilbud innen gjeldende rammer og lovverk.
 • Tverrfaglig samarbeid med de øvrige avdelingene, herunder oppgaver innenfor folkehelsearbeidet.
 • Oppgaver innen folkehelsearbeid

Vi søker en person

 • tar ansvar, liker utfordringer og er løsningsorientert.
 • har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe både selvstendig, tverrfaglig og målrettet.
 • har god faglig innsikt og forståelse.
 • har evne til å kommunisere, inspirere og se muligheter.
 • har pågangsmot og godt humør.
 • er tydelig og har evne til å tenke helhetlig.

Krav til kompetanse

 • Autorisert fysioterapeut.
 • Personlige egnethet tillegges stor vekt
 • Norskspråklige kvalifikasjoner bestått språkprøve 3.

Annen kompetanse som kan vektlegges:

 • Erfaring fra forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Erfaring med folkehelsearbeid
 • Arbeidserfaring med barn
 • Utdanning/erfaring/kunnskap om samtaleteknikken Motiverende intervju (MI) eller annen løsningsfokusert tilnærming
 • Utdanning/erfaring/praksis om veiledning og kurs i kosthold/ernæring, røykeslutt, og treningslære i praksis.

Andre opplysninger

Den som tilsettes må ha førerkort, og det er en fordel å kunne disponere egen bil.

 Vi kan tilby:

 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer.
 • Godt tverrfaglig miljø.
 • Fleksitid.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Kontaktperson for stillingen:

Siv Nilsen
Mobil: +47 48201382
E-post: siv.nilsen@heroy-no.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 01.04.2024

I Herøy kommune på Helgelandskysten er det et hav av muligheter, for deg som vil. Her ligger det godt til rette for en aktiv fritid, både til vanns, til fjells, eller langs veien på sykkel. Vår vakre natur og flotte skjærgård byr på enestående friluftsopplevelser, med gode muligheter for jakt og fiske. Kommunen har et rikt og variert næringsliv og vår region er et av landets største oppdrettsområder. Vi har gode offentlige tjenestetilbud med nytt helsehus, kulturskole med varierte tilbud og full barnehagedekning. Vi har også et aktivt idretts- og kulturliv. I Herøy bor det om lag 1850 glade herøyfjerdinger fra mange ulike land. Vi blir stadig flere, og du er også hjertelig velkommen.