Skip to content

Økonomisjef til Smøla kommune

 • by

Er du Smøla kommunes nye økonomisjef?

Om stillingen

Smøla kommune søker ny økonomisjef som skal ha det overordnede faglige ansvaret for kommunens regnskap og økonomistyring. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe.
Økonomisjefen er leder for støttefunksjonene økonomi, lønn og personal, p.t. 4 ansatte.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • budsjett og økonomiplanarbeid
 • strategisk økonomiplanlegging
 • regnskap
 • fakturering og innkreving
 • finansforvaltning
 • eiendomsskatt
 • økonomifaglig rådgiving til enhetene

Kompetansekrav

Vi søker en utviklingsorientert leder som på en god måte kan ivareta kommunens økonomi.

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant arbeidserfaring
 • Ledererfaring
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Kontaktperson: Birgit Iversen Eckhoff mob: +47 93461011

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 07.04.2024

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft).
Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.