Skip to content

Prosjektleder bolig- og eiendomsutvikling – Trysil kommune

 • by

Trysil kommune har et stort behov for flere boliger av ulike typer i årene som kommer. Kommunen ønsker å være en pådriver i dette arbeidet, i tett samarbeid med private aktører, Husbanken m.fl. Kommunen har en strategisk boligplan som definerer ulike tiltak. Denne inneholder også en mulighetsstudie i tre faser over utvikling av området rundt Trysil bo- og aktivitetssenter. Første fase, som er i gang, handler om utbygging av omsorgsboliger.

Vi søker en fast prosjektleder som leder dette prosjektet gjennom alle tre fasene, i tillegg til å jobbe med andre tiltak i boligplanen. Prosjektlederen vil være en del av avdeling eiendom og jobbe tett sammen med en prosjektleder som allerede jobber der. Når det gjelder utbyggingsprosjektet i tre faser så forholder prosjektleder seg til en tverrfaglig styringsgruppe. Stillingen innebærer administrative og koordinerende aktiviteter, prosjektering og byggeledelse. 

Arbeidsoppgaver
 • Prosjektledelse av utbyggingsprosjekter 
 • Samhandling med andre avdelinger i kommunen for sammen å sikre helhetlige løsninger 
 • Bolig- og eiendomsutvikling fra idé- til gjennomføringsfase 
 • Oppfølging av investeringsbudsjett 
 • Innkjøp, anskaffelser, kontrakts- og leverandøroppfølging
 • Presentere prosjekter for politiske utvalg o.l.  
Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning fra universitet/høgskole på minimum bachelornivå, med fordel mastergrad. Ved manglende høyere utdanning kan kandidater med annen relevant utdanning, erfaring og skikkethet også vurderes  
 • God generell byggfaglig kompetanse og økonomiforståelse 
 • Forståelse for miljøkrav og bærekraftige løsninger  
 • Prosjekterfaring fra byggeprosjekter
 • Overordnet kunnskap om regulering, planarbeid og eiendomsjuridiske forhold
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Ønskelig med erfaring fra offentlige anskaffelser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Generell god brukerkompetanse innen IKT 
 • Førerkort klasse B 
Personlige egenskaper
 • Har evne til å etablere faktabasert kunnskaps- og beslutningsgrunnlag, dele kunnskap, samarbeide og bidra til læring i organisasjonen 
 • God til å kommunisere og skape tillit i ulike miljøer 
 • Selvstendig og initiativrik væremåte 
 • Godt humør og glad i folk 
 • Fokus på bærekraft, helhetlige løsninger og samfunnsutvikling
 • Kan jobbe strukturert og selvstendig
Vi tilbyr
 • En spennende stilling med varierende oppgaver
 • Lønn i henhold til tariffavtale og lønnspolitiske retningslinjer
 • Gode offentlige tjenestevilkår
Kontaktinformasjon

Bente Hagen, Kommunalsjef, +47 92212894

Arbeidssted

Storvegen 5
2420 Trysil

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trysil kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 02.04.2024

Søk stillingen her!

Velkommen til Trysil: Naturens fornøyelsespark!

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo via Elverum, og 4 mil fra den internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i kommunesenteret Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og vi er nå rundt 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av at aktiviteten i og rundt Trysilfjellet nær tidobler innbyggertallet. Vi er Norges desidert største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner. 

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander har ved utgangen av 2022 tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fire private barnehager, tre kommunale og en privat barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. Vi er stolte av å ha læreplassgaranti!

Trysil kommunes toppledelse består av kommunedirektør og tre kommunalsjefer; helse og mestring, oppvekst, og samfunnsutvikling. Stabs- og støttefunksjonene er delt i tre avdelinger; lønn og personal, økonomi og kommunikasjon. Trysil er vertskommune for IKT-samarbeid med Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal (SÅTE-samarbeidet).

Våre rundt 800 ansatte utgjør til sammen 630 årsverk. 

Sammen leverer vi våre tjenester med respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet og vilje til endring.

Opplysninger om søknaden og prosessen videre. 

Søknader skal leveres via vår stillingsportal i Webcruiter. Husk å beskriv alt som kan være relevant, både arbeidserfaringer og utdanninger.

Du må dokumentere både utdanning og erfaring med egne vedlegg. Vi baserer saksbehandlingen vår på den dokumentasjon du har lastet opp i søknaden, så sørg for å legge ved attester, vitnemål og annet du vil vi skal vurdere deg ut fra.

Kommunikasjonen i ansettelsesprosessen vil som hovedregel skje via epost til/fra Webcruiter-løsningen. Det er viktig at du oppgir en epostadresse du følger jevnlig med på. Du kan også logge deg på løsningen og se status på søknaden din. 

Trysil kommune ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Nåværende og tidligere ansatte kan ha fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. 

Offentlig søkerliste
Trysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. 

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Innvilges man ikke unntak må man trekke søknaden dersom man ikke vil stå på den offentlige søkerlista.