Skip to content

Rektor i Loppaskolen – Loppa kommune

 • by
Om stillingen

Loppaskolen trenger en ny rektor! Hvis du synes det er spennende og utfordrende å være med på å bygge og organisere et nytt læringssenter for unge, voksne og eldre loppaværinger kan dette være noe for deg! Skarven læringssenter skal etter planen stå ferdig i 2026, og skal inneholde skole, barnehage, voksenopplæring, kombinert skole- og folkebibliotek og svømmebasseng. Skarven Læringssenter skal være et nærmiljøanlegg og en arena for læring, integrering, kultur og frivillighet. 

 • Rektorstillingen er en 100 % fast stilling med oppstart senest 1. august 2024.
 • Rektorstillingen er en områderektor for Loppaskolen.
 • Loppaskolen består av Høgtun skole og Bergsfjord oppvekstsenter. Begge skolene er 1 – 10 skoler.  Høgtun skole er en fådelt skole og Bergsfjord oppvekstsenter er en udelt skole. Det må påregnes reisevirksomhet til Bergsfjord oppvekstsenter.
 • I tillegg har rektor ansvaret for kulturskole og skolefritidsordning  i Øksfjord.
 • Totalt er det i overkant av 50 elever i Loppa skolen. 
 • Loppaskolen har omlag 20 ansatte.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale 
 • God offentlig pensjonsordning
 • I Finnmark gjelder statlige virkemiddelordninger som lavere skatt, nedskriving av studielån i Lånekassen, gratis barnehage og gratis kjernetid i SFO
 • Flyttegodtgjøring etter eget reglement
Arbeidsoppgaver
 • Skolens øverste leder med resultat-, økonomi- og personalansvar
 • Aktiv pådriver og deltaker i skolens og kommunens utviklingsarbeid innenfor ulike satsingsområder, spesielt når det gjelder bygging og etablering av  Skarven læringssenter
 • Pedagogisk og organisatorisk utviklingsarbeid, for tiden  gjennom Loppaskolens deltakelse i Udir’s oppfølgingsordning for grunnskolen .
 • Inngår i ledergruppen for kommunalleder for oppvekst og kultur
 • Hovedansvar for den faglige og pedagogiske planleggingen, gjennomføringen og evalueringen
 • Ansvarlig for samarbeid mellom interne og eksterne aktører, herunder skole-hjem-sarmarbeid.

Skolen har et lederteam bestående av tre teamledere, spesialpedagogisk ansvarlig, SFO-leder og rådgiver. I tillegg er det en 50% merkantil stilling  ved skolen.

Kvalifikasjonskrav

Må:

 • ha nødvendig utdanning og praksis fra skoleverket  
 • være en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart, og evner til å samarbeide godt med andre mot felles lokale og nasjonale mål
 • ha rektorutdanning – søkere som ikke har rektorutdanning  forplikter seg til å ta denne etter nærmere avtale

Bør:

 • ha erfaring fra eller kunnskap om fådelt-skole-pedagogikk
 • ha kunnskap om og erfaring fra endringsledelse og prosessledelse

Personlige egenskaper: 

 • er en raus leder som evner å skape et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte
 • er en tydelig leder som er sterk på kommunikasjon og samhandling
 • er en inkluderende leder med gode relasjonelle ferdigheter
 • er strukturert med god gjennomføringsevne
 • er engasjert og ambisiøs på elevenes og skolens vegne
Generell info
 • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Intervju kan skje over Teams, men vi ønsker helst stedlige intervju når det gjelder lederstillinger.
 • Minst to referanser må oppgis i søknaden
 • Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25
 • Dokumentasjon som vitnemål og attester må ligge ved søknad for å bli vurdert.
 • Utenlandsk utdanning må være NOKUT godkjent. Har du utenlandsk utdanning må du ha gode kunnskaper i norsk – muntlig og skriftlig (minimum bestått norsk nivå B2)

Bolig spørsmål:
Ved spørsmål send e-post til postmottak@loppa.kommune.no evnt skjekk ut “Oppslagstavla Øksfjord” på Facebook, for mulig utleie på det private boligmarkedet. For kommunal bolig, må det sendes inn søknad.
Søknad om kommunal bolig

Kontaktpersoner for stillingen:
Elin M.Olsen Kommunalleder oppvekst og kultur 95974313 elin.m.olsen@loppa.kommune.no
Linda Pedersen fung. HR-rådgiver 48124104 linda.pedersen@loppa.kommune.no

Søknadsfrist: 01.04.2024

Søk stillingen her!

Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte. Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt, randone, scooterkjøring, hiking, isbrevandring, fiske, grilling og bading i alle slags temperaturer er bare noe av det Loppa kommune har å by på. Loppa kroa og Støa kan friste med hjemmelagde middager, kaker og diverse annet godt. Innimellom arrangerer de musikkbingo/quiz eller andre morsomme aktiviteter.

Her kan du sove i dagsturhytta på Øksfjordfjellet og nyte både midnattsol og nordlys i løpe av året. Med kort vei til jobb, skole og barnehage kan du nyte døgnets timer med aktiviteter, sosialt lag eller i fred og ro. Loppa kommune grenser til Kvænangen kommune i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord.

Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte. Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt, randone, scooterkjøring, hiking, isbrevandring, fiske, grilling og bading i alle slags temperaturer er bare noe av det Loppa kommune har å by på.

Loppa kroa og Støa kan friste med hjemmelagde middager, kaker og diverse annet godt.

Innimellom arrangerer de musikkbingo/quiz eller andre morsomme aktiviteter. Her kan du sove i dagsturhytta på Øksfjordfjellet og nyte både midnattsol og nordlys i løpe av året. Med kort vei til jobb, skole og barnehage kan du nyte døgnets timer med aktiviteter, sosialt lag eller i fred og ro. Loppa kommune grenser til Kvænangen kommune i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord.