Skip to content

Saksbehandler helse 100% fast stilling – Loppa kommune

 • by
Om stillingen
 • Legg inn generell informasjon om stillingen
 • Legg inn informasjon om stillingen
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff (nytilsatte lønnes minimum etter 10 år ansiennitet – gjelder ikke stillinger som har tillegg på toppen av grunnlønna)
 • Relevante kurs og videreutdanning
 • Gratis barnehage
 • Gratis kjernetid på SFO
 • Flyttegodtgjøring etter eget reglement
 • Lavere skatt (Finnmarksfradraget)
Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling av kommunens helse, sosial- og omsorgstjenester, institusjonsplass, omsorgsboliger, støttekontakt, avlastning, omsorgsstønad, BPA og psykisk helsetjeneste. Annen saksbehandling innen feltet må påregnes.
 • Bidra i arbeidet med søknader om tilskudd, rapporteringer, planarbeid og faglige satsninger på tvers av tjenestene i sektoren.
 • Vaktbok for pleie ogomsorg
 • Bistå kommunalleder helse og omsorg i administrative oppgaver.
 • Fakturering.
 • Superbruker på fagprogrammer.
 • Kontering/attestering.
 • Andre oppgaver innen fagområdet må påregnes
Kvalifikasjonskrav
 • Gode IT-kunnskaper. (pasientjournalsystem, arkivsystem (elements) og Compilo.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Ønskede kvaifikasjoner

 • God kjennskap til relevant lovgivning.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver er ønskelig.
Generell info
 • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Ved overtallighet har fast ansatte i Loppa kommune fortrinnsrett
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
 • Intervju kan skje over Teams
 • Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved tilsetting
 • Minst to referanser bes oppgitt i søknaden
 • Gode pensjonsordninger
 • I Finnmark gjelder statlige virkemiddelordninger som lavere skatt og nedskriving av studielån i Statens Lånekasse i Norge
 • Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25
 • Dokumentasjon som vitnemål og attester må ligge ved søknad, for at kandidat skal kunne vurderes for stillingen

  Bolig spørsmål:
  Ved spørsmål send e-post til postmottak@loppa.kommune.no evnt skjekk ut “Oppslagstavla Øksfjord” på Facebook, for mulig utleie på det private boligmarkedet. For kommunal bolig, må det sendes inn søknad.
  Søknad om kommunal bolig

Søknadsfrist: 01.04.2024

Søk stillingen her!

Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte. Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt, randone, scooterkjøring, hiking, isbrevandring, fiske, grilling og bading i alle slags temperaturer er bare noe av det Loppa kommune har å by på. Loppa kroa og Støa kan friste med hjemmelagde middager, kaker og diverse annet godt. Innimellom arrangerer de musikkbingo/quiz eller andre morsomme aktiviteter.

Her kan du sove i dagsturhytta på Øksfjordfjellet og nyte både midnattsol og nordlys i løpe av året. Med kort vei til jobb, skole og barnehage kan du nyte døgnets timer med aktiviteter, sosialt lag eller i fred og ro. Loppa kommune grenser til Kvænangen kommune i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord.

Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte. Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt, randone, scooterkjøring, hiking, isbrevandring, fiske, grilling og bading i alle slags temperaturer er bare noe av det Loppa kommune har å by på.

Loppa kroa og Støa kan friste med hjemmelagde middager, kaker og diverse annet godt.

Innimellom arrangerer de musikkbingo/quiz eller andre morsomme aktiviteter. Her kan du sove i dagsturhytta på Øksfjordfjellet og nyte både midnattsol og nordlys i løpe av året. Med kort vei til jobb, skole og barnehage kan du nyte døgnets timer med aktiviteter, sosialt lag eller i fred og ro. Loppa kommune grenser til Kvænangen kommune i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord.