Skip to content

Inspektør Hatteng skole – Storfjord kommune

 • by
Om Hatteng skole

Hatteng skole har et høyt utviklingsfokus og samarbeider med flere eksterne aktører for å øke vår kompetanse.

Skolen er en 1-10 skole med 120 elever og 30 ansatte. Vi har tilgang til flerbrukshall og basseng.

Litt om hovedsatsningene og annen relevant informasjon:

1: Begge skolene i kommunen er med i Oppfølgingsordninga. I samarbeid med Universitetet i Tromsø jobber vi med motivasjon, mestring og tidlig innsats.

2: Skolen har samarbeidsavtale med Ishavskysten friluftsråd. Sammen skal vi skape en mer praktisk skolehverdag med mer bruk av uteskole og nærmiljøet som læringsarena.

3: Elevene kan velge å få opplæring i samisk eller kvensk/finsk. Per nå er det ca 30 % av elevene som har valgt dette.

4: Alle elevene har lærebrett (iPad), og skolen har nye læreverk både i papir og digitalt. Elevene på ungdomstrinnet har hver sin pc.

Om stillingen
 • Stillingen består av 60 % administrasjonsressurs, og 40 % undervisningsdel.
 • Inspektør jobber med undervisningstilbudet og daglig administrativ drift av skolen i tett samarbeid med rektor og ansatte.
 • Inspektør er fast stedsfortreder for rektor.
 • Timeplanlegging og vikarhåndtering.
 • Lage og oppdatere inspeksjonsplan.
 • Medansvar for godt læringsmiljø, arbeidsmiljø og skole-hjemsamarbeid.
 • Personalansvar for skolens assistenter.
 • Saksbehandling skoleskyss.

Andre arbeidsoppgaver kan pålegges av overordnet

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Evne til å sette seg inn i skoleadministrativt IKT-verktøy – Visma flyt skole og timeplan.
 • Strukturert og løsningsorientert.
 • Gode digitale og skriftlige ferdigheter.
 • Godkjent undervisningskompetanse.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi ønsker gjerne:

 • At du har samarbeidsevne, er utviklings – og endringsorientert, fleksibel, engasjert og jobber godt selvstendig og i team.
 • At du er engasjert, tålmodig, ser muligheter og er genuint opptatt av barnet beste.
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til tariff og lokale avtaler.
 • Et trivelig kollegium med stor faglig kompetanse, og et godt og støttende arbeidsmiljø med erfarne og utviklingsorienterte arbeidskollegaer.
 • En spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Motiverte og kompetente medarbeidere
 • God pensjonsavtale (SPK)
 • Storfjord er den sørligste av virkemiddelkommunene i nord. Det betyr lavere skatt og nedskriving av studielån med kr. 25 000, samt at lærere i tillegg får nedskrevet studielånet med kr. 20 000 per år.
Generell informasjon

Spørsmål om stillingen kan fås hos rektor Karin Fosshaug tlf 400 28 811 eller e-post: karin.fosshaug@storfjord.kommune.no

Søknad og CV med henvisning til referanser, vedlagt bekreftede kopi av vitnemål og attester, sendes elektronisk via link på denne siden.

Ved spørsmål om utfylling av søknadsskjemaet kan Jobbnorge kontaktes på 755 42 220  hverdager mellom kl 08.00-16.00, eller send en e-post.

Søknadsfrist: 04.04.2024

Søk stillingen her!

Storfjord kommune

https://www.storfjord.kommune.no/

Grensekommunen Storfjord vil ha deg som vår nye medarbeider i vår lille, store og unike kommune! Vi er en liten kommune i Nord-Troms med drøye 1800 innbyggere. Vårt landskap strekker seg fra Lyngenfjorden, opp dalene, innover viddene, og helt opp til over 1500 m høye fjelltopper. Vi er stolte av vår unike historie som møteplass på Nordkalotten og vi pleier vår samiske og kvenske historie og kulturarv ivrig. 

Som kraftkommune ønsker vi å rigge gode tjenester til våre innbyggere og samtidig ha fokus på utvikling. Vår kontrastfylte natur, gode klima og spennende beliggenhet preger vårt samfunns- og næringsliv. Tromsø ligger bare en god time unna, og som grensekommune har vi gode finske og svenske samarbeidspartnere rett i nabolaget.

Private helsetjenester, reiseliv, bygg og anlegg, samt grenserelaterte tjenester som toll, politi, transport og spedisjon er viktige arbeidsplasser hos oss i tillegg til primærnæringene og kommunal tjenesteproduksjon. Vi vil gjerne ha flere samfunnsbyggere på laget vårt! Blir du med? 

Du finner mer informasjon om Storfjord her: boistorfjord.no