Skip to content

Pedagogisk leder – Loppa kommune

 • by
Om stillingen

“Sammen gir vi barna en verdifull hverdag”- er barnehagens visjon. 

 • Øksfjord barnehage består i dag av  2 avdelinger med omlag 20 barn. 
 • Barnehagen har nærhet til både sjø og land, samt tilgang til både utfordrende og spennende lekemiljø.
 • Vi samarbeider med både biblioteket som er vår nærmeste nabo, og har et tett samarbeid med skolen for å sikre en god overgang fra barnehagen. 
 • Mangfoldet i barnehagen vår er stort. Sammen arbeider vi for å synliggjøre kulturelt mangfold og hvert enkelt individs verdi.
 • Loppa kommune skal inn i  et nytt læringssenter i Øksfjord. Det nye planlagte senteret skal blant annet huse  skole, barnehage, voksenopplæring og bibliotek.
 • Barnehagen har utviklet et faglig sterkt fellesskap og tilbyr faglige utfordringer, høy effektivitet og har i dag flere ansatte som for tiden er under utdanning. 
 • Barnehagepersonalet deltar i ulike nettverk og kompetansehevingstiltak:
  • Kystbarna er et interkommunalt samarbeidsprosjekt for sammenlignbare kommuner for å utvikle oppveksttjenestene og styrke barn og unges situasjon i kystkommune Måsøy og Loppa.
  • RSK Vest-Finnmark: – er et regionalt samarbeidskontor for barnehager og skoler for kommunene Hasvik, Loppa, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest og Alta. 
 • Barna skal rustes for å mestre resten av livet gjennom å møte varme, gode og grensesettende voksne med gode relasjonskompetanser.
 • Barna skal få leke og oppleve magiske øyeblikk sammen med gode venner. De skal få oppleve tilhørighet og trygghet, som gir dem eventyrlyst og utforskertrang.
 • Sammen sørger vi for at barna blir kompetente, lekne og livsglade barn med en sterk tro på seg selv, og en følelse av at de kan noe og at de har verdi.
 • Barnehagen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller, ruste barnet for å mestre resten av livet og gi barna de beste forutsetninger for å ivareta og forvalte våre verdier i framtiden.
Vi tilbyr
 • Lønn etter tariff (nytilsatte lønnes minimum etter 10 år ansiennitet ) + ped.leder tillegg 
 • Veiledning av nyutdannede barnehagelærere
 • Videreutdanning innenfor prioriterte områder med utdanningsavtale
 • Nedskriving av studielån (Inntil 30 000,- pr. år)
 • Lavere skatt
 • Billigere strøm
 • Gratis barnehage i hht statlige vedtak
 • Gratis kjernetid på SFO for 1. og 2. trinn. 
 • Flyttegodtgjøring etter eget reglement
Arbeidsoppgaver
 • Lede avdelingen i samsvar med kommunens stillings-/ funksjonsbeskrivelse og til en hver tid gjeldende styringsdokumenter
 • Ansvar for at avtalte daglige rutiner innen drift, HMS eller annet blir fulgt opp på avdelingen
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering i tråd med barnehageloven og rammeplanen.
 • Aktivt arbeide for et trygt og godt barnehagemiljø
 • Samarbeide med, og veiledning av personalet
 • Delta godt forberedt og aktivt på ledermøter, og skal også kunne lede møte 
 • Være en tydelig leder, og forvalte personalressursene på avdelingen slik at ansatte gis ansvar og oppgaver i samsvar med den enkeltes kompetanse og de krav som stilles til arbeidet
 • Tilrettelegge for et godt samarbeid med foresatte og foreldre
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og utviklingsarbeid i barnehage.
 • Delta aktivt i endrings og utviklingsarbeid og bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon
 • skal etter avtale være stedfortreder når styrer er fraværende 
 • Andre oppgaver innen fagområdet må påregnes
Kvalifikasjonskrav
 • Godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer
 • Nokut-godkjenning for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Politiattest i tråd med barnehageloven må forevises før tiltredelse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med erfaring som pedagogisk leder, men dette er ikke et krav
 • Vi søker deg som er engasjert, positiv og har fokus på barns beste. Du må ha gode samarbeidsevner, men samtidig kunne jobbe selvstendig og sette deg personlige mål. Du må ha god relasjons- og -kommunikasjons kompetanse. Hos oss vil du møte på  kollegaer som ønsker at du skal trives og bidra i et kulturelt fellesskap. Har du lyst å være med å bidra til å gjøre en forskjell og forme framtidens barnehage er dette stillingen for deg. 
Generell info
 • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Ved overtallighet har fast ansatte i Loppa kommune fortrinnsrett
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
 • Intervju kan skje over Teams
 • Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved tilsetting
 • Minst to referanser bes oppgitt i søknaden
 • Gode pensjonsordninger
 • I Finnmark gjelder statlige virkemiddelordninger som lavere skatt og nedskriving av studielån i Statens Lånekasse i Norge
 • Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25
 • Dokumentasjon som vitnemål og attester må ligge ved søknad, for at kandidat skal kunne vurderes for stillingen

  Bolig spørsmål:
  Ved spørsmål send e-post til postmottak@loppa.kommune.no evnt skjekk ut “Oppslagstavla Øksfjord” på Facebook, for mulig utleie på det private boligmarkedet. For kommunal bolig, må det sendes inn søknad.
  Søknad om kommunal bolig

Kontaktpersoner for stillingen:
Elin Marie Olsen Kommunalleder – Oppvekst og kultur
Mobil: 95974313
E-post: elin.m.olsen@loppa.kommune.no

Torill Myreng Martinsen – Styrer
Mobil: 91539123
E-post: torill.martinsen@loppa.kommune.no

Søk her

Søknadsfrist: Løpende

Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte. Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt, randone, scooterkjøring, hiking, isbrevandring, fiske, grilling og bading i alle slags temperaturer er bare noe av det Loppa kommune har å by på. Loppa kroa og Støa kan friste med hjemmelagde middager, kaker og diverse annet godt. Innimellom arrangerer de musikkbingo/quiz eller andre morsomme aktiviteter.

Her kan du sove i dagsturhytta på Øksfjordfjellet og nyte både midnattsol og nordlys i løpe av året. Med kort vei til jobb, skole og barnehage kan du nyte døgnets timer med aktiviteter, sosialt lag eller i fred og ro. Loppa kommune grenser til Kvænangen kommune i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord.

Liker du rå natur, fantastisk utsikt, nordlys, midnattsol, fisk, reinsdyr og ørn? Da kan Loppa kommune være noe for deg. Et lite samfunn med et stort hjerte. Her blir du tatt godt i mot av innbyggerne og dine nye kollegaer. Perleturer, skattejakt, randone, scooterkjøring, hiking, isbrevandring, fiske, grilling og bading i alle slags temperaturer er bare noe av det Loppa kommune har å by på.

Loppa kroa og Støa kan friste med hjemmelagde middager, kaker og diverse annet godt.

Innimellom arrangerer de musikkbingo/quiz eller andre morsomme aktiviteter. Her kan du sove i dagsturhytta på Øksfjordfjellet og nyte både midnattsol og nordlys i løpe av året. Med kort vei til jobb, skole og barnehage kan du nyte døgnets timer med aktiviteter, sosialt lag eller i fred og ro. Loppa kommune grenser til Kvænangen kommune i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord.