Skip to content

100% fast stilling som rektor ved Brønnøy barneskole – Brønnøy kommune

 • by
Har du lyst til å være med å forme fremtidens Brønnøyskole?

Skolene i Brønnøy er midt i en spennende endringsprosess. Fra høsten 2024 blir tre barneskoler samlet i én enhet med omtrent 500 elever, mens to ungdomsskoler slås sammen til én ungdomsskole med rundt 300 elever.

Vi trenger rektor til Brønnøy barneskole 1. -7. trinn og SFO, med todelt avdeling 1.-4. trinn hvorav et eget team på Nordhus skole med tilhørende SFO.

Brønnøyskolen er midt i endring, og vi ønsker en positiv og tydelig leder som kan bidra til:

 • en skole med inkluderende og støttende læringsmiljø som setter elevens trivsel og læring i sentrum
 • en systematisk begynneropplæring for alle elever
 • intensiv opplæring
 • å ruste elevene sosialt og faglig for fremtidens samfunn og arbeidsliv
 • godt arbeidsmiljø og velfungerende profesjonsfaglige fellesskap
 • variert undervisning og fysisk aktiv læring.
 • balanse mellom digitale og analoge læringsmetoder

Vil du være med å lede denne spennende reisen inn i fremtidens Brønnøyskole?

Om du ønsker å bli en del av vårt rektorteam, ser vi frem til å motta din søknad og bli kjent med deg.

Arbeidsoppgaver
 • Lede det pedagogiske og faglige utviklingsarbeidet og utvikle skolens profesjonsfellesskap.
 • Sikre et trygt og godt skolemiljø som ivaretar elevenes sosiale og faglige læring.
 • Utøve relasjonsledelse og sikre involvering, deling og samarbeid.
 • Samarbeide med ansatte, elever og foreldre.
 • Skape sammenheng mellom nasjonale føringer, kommunale satsningsområder og arbeid i egen enhet.
 • Inngå i ledergruppa ved skolen (rektor og avdelingsledere), der ansvarsoppgaver drøftes og fordeles etter kompetanse, erfaring og behov.
 • Styre skolens økonomi og drift, med støtte av digitale verktøy.
 • Legge til rette for godt tverrfaglig samarbeid
Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Du har godkjent pedagogisk utdanning og undervisningserfaring.
 • Du bør ha lederutdanning, helst innen utdanningsledelse. Dersom du ikke har slik utdanning, må det tas innen en avtalt periode.
 • Du har gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, minimum B2.

Det er også ønskelig at du har:

 • Ledererfaring fra grunnskole, og kunnskap om skoleutvikling.
 • IKT-kompetanse for undervisnings- og administrasjonsverktøy.
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk.

Personlige egenskaper

 • God relasjonsbygger og tydelig i kommunikasjon
 • Inkluderende og positivt elevsyn
 • Ambisjoner på elever og ansatte sine vegner
 • Opptatt av pedagogisk utvikling.
 • Positiv, omgjengelig og en god lagspiller
 • Strukturert, fleksibel, løsningsorientert med god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Har du spørsmål om stillingen? 

Ta gjerne kontakt med skolefaglig ansvarlig Christina Berg Orvik på tlf. 473 98 784

Vi tilbyr
 • kommunalt og regionalt skoleledernettverk
 • kommunal- og regional skolefaglig lederstøtte, i samarbeid med RKK og PPT (Ressurssenteret)
 • spennende utviklingsarbeid
 • et tett faglig samarbeid mellom kollegaer
 • et godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold
 • meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldende avtaler
 • gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Søk her!

Søknadsfrist: 15.04.2024

Generell info

Det er viktig at du legger ved attester fra tidligere arbeid og vitnemål i søknaden. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon dersom du blir innkalt. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  

Dersom du får tilbud om stillingen, må gyldig politiattest fremvises til leder/tjenestested før tiltredelse. jf. Opplæringsloven § 10-9. Legges ikke ved i søknaden.

Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og gjeldende tariffavtale. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen.

Vi mener mangfold er en styrke og ønsker medarbeidere med ulik livserfaring og perspektiv for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste jf. Offentlighetsloven § 25 selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dette blir du i så fall varslet om.

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland i vekst. Vi ligger midt i leia – midt i landet –  med ca. 7800 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr et unikt friluftsliv med verdensarvøya Vega kun en liten båttur unna og lange fjellturer i nasjonalparkene Lomsdal-Visten eller Børgefjell. Brønnøy og omegn kan for øvrig by på et godt havfiske, unike fiskevann og lakseførende elver. I regionsentret Brønnøysund kan du nyte mat i verdensklasse på flere av byens etter hvert godt utbygde restauranttilbud.

Vi har et rikt kulturliv – enten du er aktiv utøver selv eller bare ønsker å nyte sådan. Et godt lag- og foreningsliv og fritidsaktiviteter finnes i rikt monn for både ung og voksen. Vi har videregående skole, desentralisert grunnskole og flere barnehager. Et næringsliv som blomstrer og som har spennende planer for fremtiden.

Velkommen som søker på jobb hos oss!