Skip to content

Avdelingsleder Ranvik hjemmesykepleie – Sandefjord kommune

 • by

Ranvik hjemmesykepleie er på jakt etter en leder med gode relasjonelle egenskaper og mye godt humør. Vi ønsker at du deler av ditt engasjement og din kunnskap, og lover deg at du vil få masse arbeidsglede i retur. Ranvik er en veldrevet avdeling med solid kompetanse og dyktige medarbeidere. Avdelingen er på ca 27 årsverk og har lokaler på Ranviksenteret. 

Som leder vil du ha totalt 7 avdelingslederkollegaer som kan si følgende om enheten:
– Du vil bli en del av en enhet med høy faglig kompetanse og kultur på å gjøre hverandre gode!
– En enhet til å bli glad av og glad i!
– Mye humor og alvor i en god miks

Seksjonen er nylig omorganisert med søkelys på hvordan designe en smart, fleksibel seksjon der det å vokse er drivkraften for å nå målet “Best hjemme lengst mulig”. Seksjonen er organisert med 3 enheter med hjemmesykepleie, praktisk bistand og personlig assistanse, samt en enhet med 9 seniorsenter og dagaktivitet for personer med demens. Ranvik hjemmesykepleie tilhører enhet 2, ledergruppen jobber aktivt med lederutvikling og har et særlig godt arbeidsmiljø.

De viktigste satsningsområder i seksjonen er beskrevet i handlingsplanen «Leve hele livet i Sandefjord»: Velferdsteknologi, styrke brukerrollen, støtte opp om pårørendes rolle, tilrettelegge for frivilliges innsats og engasjement, demensvennlig samfunn, samarbeid med øvrige samfunnsaktører og heltidskultur.  Seksjonen er også godt i gang med tiltak knyttet til NOU 2023: 4 – regjeringen.no- Tid for handling.

Sandefjord kommune har prinsipp om enhetlig ledelse. Det vil si at hvert ledernivå har totalansvar for personal, økonomi, utvikling og resultat for sin avdeling. Å være en del av ledergruppen innebærer at du sammen med lederkollegaene har ansvar for helheten, i tillegg til eget ansvarsområde. Du er en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen og en viktig bidragsyter til at dine medarbeidere trives i jobben sin.

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast
Ledig fra: Etter avtale

Arbeidsoppgaver:

 • Forvalte avdelingens økonomiske og personellmessige ressurser innenfor vedtatte rammer 
 • Bidra til en forsvarlig, smart og effektiv drift på tvers av avdelinger i enheten
 • Påse at kommunens etiske regelverk og verdigrunnlag er forankret i egen avdeling og i synlige handlinger i den daglige driften
 • Personalledelse og oppfølging av ansatte
 • Økonomiansvar for avdelingens budsjett
 • Rapportere månedlig til gitte frister til enhetsleder
 • Lede og videreutvikle HMS og IA arbeidet i egen avdeling.
 • Ivareta trepartssamarbeidet i egen avdeling
 • Aktivt bruke digitale programmer og systemer 
 • Samhandling og dialog med andre avdelinger/enheter og tjenester

Kvalifikasjoner:

 • Fullført 3-årig helse og/eller sosialfaglig utdannelse fra høgskole/universitet
 • Ledererfaring
 • Videreutdanning innenfor ledelse er ønskelig
 • God økonomiforståelse
 • Kjennskap til turnus og elektronisk turnusverktøy
 • Relevante IKT kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Er engasjert og har evnen til å motivere andre
 • Du er målrettet, beslutningsdyktig og har en sterk gjennomføringsevne
 • Du har evnen til å lytte og søke gode løsninger
 • Du kan jobbe selvstendig og prioritere i en hektisk arbeidshverdag
 • Mestrer å stille krav og gi utfordringer
 • Evner å snu deg rundt når noe uventet oppstår
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr:

 • Faglige spennende utfordringer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Personalhytter
 • Fleksitidsordning

Lønn:

Lønn etter avtale.
Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9453.
Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Kontaktperson:
Solveig Velle
Mobil: +47 97438835
E-post: solveig.velle@sandefjord.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 02.04.2024

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 65 000 innbyggere og over 5000 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.