Skip to content

Regional plankoordinator – Midt-Finnmark samarbeidet

 • by
Om stillingen: 

Kommunene Nordkapp, Porsanger, Lebesby og Gamvik har vedtatt et plan- og utviklings samarbeid i Midt-Finnmark.  Samarbeidet skal blant annet utvikle og sikre god kompetanse for kommunal planlegging, koordinere planprosesser i kommunene og rullere planstrategier.  

I denne forbindelse søkes det etter en regional plankoordinator i Midt- Finnmark som kan ha det faglige ansvaret og være en pådriver for å utvikle og samordne Midt-Finnmark kommunene sitt overordnede planarbeid.

Regional plankoordinator vil sammen med planressurser i samarbeids-kommunene  bidra til å utarbeide  kommuneplanenes samfunnsdel, delplaner og temaplaner, samt de kommunale planstrategiene.

Regional plankoordinatoren har som hovedoppgave å skape merverdi av det interkommunale plansamarbeidet.  Regional plankoordinator vil jobbe tett sammen med regional prosjektkoordinator og leder av Midt-Finnmark samarbeidet.

Den regionale plankoordinatoren ansettes i valgfri kommune i Midt-Finnmark samarbeidet og med valgfritt kontorsted innenfor samarbeidet.

Arbeidsoppgaver:
 • Pådriver til å utvikle og oppdatere felles kunnskapsgrunnlag for gode planprosesser i samarbeidskommunene 
 • Pådriver og medvirke til å utarbeide retningslinjer og arbeidsrutiner for kommunal planlegging i samarbeidskommunene 
 • Koordinere kommunenes rullering av planstrategi
 • Implementere verktøy og rutiner som sikrer kommunale planer som effektive politiske styringsverktøy.
 • Bistå i å fordele arbeidsoppgaver til disponible planressurser i plansamarbeidet i Midt-Finnmark 
 • Medvirke til lokalt og regionalt samarbeid og utvikling av fagmiljø
 • Budsjett og rapporteringssansvar for fagområdet.

Organisasjonen er under utvikling og andre oppgaver og ansvar kan tillegges stillingen, herunder delegert personalansvar for ansatte innen fagområdet

Kvalifikasjonskrav:
 • Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå.
 • Lang relevant arbeidserfaring innen samfunnsplanlegging/kommuneplanlegging kan kompenseres for manglede fullført utdanning.
 • Relevant arbeidserfaring med plan og medvirkningsprosesser.  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God digital kompetanse
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Selvstendighet og dokumentert god gjennomføringsevne
Vi kan tilby:
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons og forsikringsavtaler
 • Behjelpelig med å skaffe bolig

Visste du at: Som bosatt i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark får du redusert personbeskatning, gratis barnehageplass og nedskrivning av studielån med inntil 30 000,- per år

Spørsmål om stillingen:

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Daglig leder for Midt-Finnmark samarbeidet Gunhild Ingilæ Haukenes på e-post eller tlf: 480 68 108

Leder av arbeidsutvalget for Midt-Finnmark samarbeidet Steinar Sæterdal på e-post eller tlf: 905 34 702

Praktisk informasjon:
 • Aktuelle søkere bli innkalt til intervju
 • Minimum 2 referanser bes oppgitt i søknaden
 • Vitnemål og attester må vedlegges søknaden.

Søknad på stillingen sendes elektronisk via lenke på denne siden, “søk stillingen”.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig, selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. Offentlighetsloven § 25. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette, og få anleding til å trekke din søknad før publisering av offentlig søkerliste. 

Søknadsfrist: 18.04.2024

Søk stillingen her!

Om Midt-Finnmark samarbeidet: 

Kommunene Gamvik, Lebesby, Nordkapp og Porsanger utgjør en fast kommuneregion for samarbeid om spesialiserte kommunale tjenester, prosjekter og generelt samarbeid om samfunnsutvikling. 

Kommunesamarbeidet skal bidra til forsvarlige tjenester og en offensiv innsats for å fremme næringsutvikling og bosetting i alle de fire kommunene.

Lebesby kommune
Lebesby kommune:

Velkommen til oss – øverst og ytterst på toppen av Norge!

Noen skulle kanskje tru, at her går det ikke an å bu, men det stemmer ikke!

Her har du alle muligheter til å leve et rikt og meningsfylt liv, i aktive, hjertevarme
og inkluderende lokalsamfunn.

På hjemmesiden under “Velkommen til Lebesby” kan du lese mer om jobbmuligheter og lokalt næringsliv, ledige boliger,og ikke minst hva du kan fylle livet ditt med foruten jobb.

Gamvik kommune
Gamvik kommune

Gamvik kommune er Norges nordligste fastlandskommune, og ligger i Finnmark. Gamvik har rett i overkant av 1000 innbyggere. Kommunesenteret er Mehamn. Kommunen ligger på østsiden av Nordkynhalvøya.

Les mer om kommunen på Gamvik kommune

Nordkapp kommune
Nordkapp kommune

Kommunen har et aktivt idretts- og kulturliv og er viden kjent for sitt gode revymiljø. Det arrangeres også flere festivaler i kommunen i løpet av året. Flere av festivalene tiltrekker seg folk fra fjern og nær.
Over 250 000 turister besøker Nordkapp-platået om sommeren, og vinterturismen er økende. Nordkappsamfunnet er åpent og inkluderende, og kan tilby deg kultur- og naturopplevelser for livet i midnattssol, nordlys og mørketid.


Nordkapp eller på vår nettside

Porsanger kommune
Porsanger Kommune

Porsanger kommune har ca 4 000 innbyggere og ligger midt i Finnmark. Kommunen er trespråklig med norsk, samisk og kvensk. Sentrum er Lakselv, som med sine 2 600 innbyggere er kommunens største tettsted og administrasjonssted.

Les mer om kommunen på kommunens nettside

Velkommen til Porsanger