Skip to content

Eiendomsforvalter – Samfunn, Meløy kommune

 • by

Vi søker en erfaren eiendomsforvalter som ønsker en faglig variert og utfordrende stilling i en kommune som vil ha et betydelig omstillingsfokus i årene framover.

Dette er en krevende stilling, som gir muligheter til å bidra til framtidige smarte, grønne og bærekraftige løsninger innenfor kommunens eiendomsportefølje.
Eiendomsforvalter har ansvar for utvikling, forvaltning, planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle oppgaver knyttet til bygg, anlegg og eiendom.

Eiendomsforvalter er kommunens fremste rådgiver innen bygg- og eiendomsfag.

Kommunen skal opprette eget boligkontor. God dialog og samhandling med boligkontoret vil være en viktig del av jobben som ny eiendomsforvalter.

Eiendomsforvalter er leder av enhet for bygg og eiendom og har personalansvar for driftsleder som styrer og følger opp de operative arbeidsoppgavene, publikumshenvendelser og har ansvar for ressursstyringen. For å sikre optimal ressursutnyttelse er samarbeidet med enhet for kommunalteknikk svært viktig.
Stillingen rapporterer direkte til kommunalsjef samfunn og er en del av kommunalsjefens lederteam.  

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om stillingen.

Arbeidsoppgaver
 • Strategisk grønn og bærekraftig utvikling, forvaltning og planlegging av oppgaver knyttet til eiendom og bygg. Herunder sikre at kommunen i størst mulig grad klarer å benytte seg av de fylkeskommunale og statlige virkemiddelapparatene i det grønne skiftet.
 • Prosjekt- og byggeledelse med oppfølgingsansvar for bygg og anleggsprosjekter, herunder brannsikkerhet og skallsikring
 • Ansvar for gjennomføring av anbudsprosesser bygg/eiendom, herunder rammeavtaler for ulike fag og funksjoner
 • Ansvar for eiers ivaretakelse av pålagte myndighetskrav samt rapportering og kontroll innen ansvarsområdet
 • Ansvar for gjennomføring av risiko og sårbarhetsanalyser knyttet til ansvarsområdet, samt avviksoppfølging internt og eksternt
 • Ansvar for leiekontrakter/leieavtaler
 • Ansvar for forsikringsavtaler
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på bachelor/ingeniør-nivå med breddekompetanse fortrinnsvis innen bygg, anlegg og eiendomsfag.
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for bachelor/ingeniør utdanning.
 • Ønskelig med tre til fem års erfaring innen fagområdet.
 • Ledererfaring innenfor drift og service er ønskelig.
 • Kjennskap til Plan og bygningslov og reguleringsplanarbeid.
 • Bestillerkompetanse innen eiendomsfag.
 • Erfaring innen prosjekt- og byggeledelse, brannsikkerhet og økonomi.
 • Evne til å arbeide systematisk og ha fokus på digitalisering.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Personlige egenskaper
 • Forbedringsfokusert
 • Problemløser
 • Omstillingsvillig
 • Relasjonsbygger
 • Resultatorientert
 • God kommunikator
 • Gode lederegenskaper
Vi tilbyr
 • Vi kan tilby deg en interessant jobb med dyktige kollegaer i en tjeneste med godt arbeidsmiljø
 • Du får innføring i viktige oppgaver for ditt arbeid
 • Gode kollegaer som deler kompetanse og erfaringer
 • Etablert tverrfaglig samarbeid og godt fagmiljø
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass ved tilgjengelighet/ ledighet
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Frisklivstiltak og tilbud for alle våre ansatte
 • Er du ny i Meløy setter vi deg gjerne i kontakt med lokale lag og foreninger etter ditt interesseområde
 • I stillingen har du rett på en av Norges beste pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon er en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å arbeide og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon om noe uventet skulle skje.
 • Med pensjonsrett i KLP/SPK får du medlemspris og flere gunstige betingelser på lån, forsikring og spareprodukter. 
 • Du får fri ulykke- og gruppelivsforsikring.

Annet:

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden unntas offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette. 
Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse dersom det er et krav for stillingen. 
Helseattest for tuberkulose og MRSA skal fremlegges før tiltredelse dersom det er et krav for stillingen.
Meløy kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Ole Bjørn Nilsen, Kommunalsjef, +47 90587856

Arbeidssted

Gammelveien 5
8150 Ørnes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Meløy kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.04.2024

Søk stillingen her!

Vi er ca. 6 200 innbyggere i kommunen. Meløy er langstrakt, og den nordlige grensen er om lag 12 mil sør for Bodø.  Kommunen er en kraftkommune med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer. Ørnes er kommunesenter og er knutepunkt for hurtigrute, hurtigbåter, ferge og bussforbindelser.  Engenbreen, en vestlig utløper av Svartisen, er kommunens største turistattraksjon.  Vi har et desentralisert skole-, SFO- og barnehagetilbud, samt videregående skole.  Det er mye flott natur i kommunen vår, både i fjellet og ved fjorden, og rike muligheter til variert friluftsliv året rundt. Godt  utvalg i idretts- og kulturaktiviteter finner du også i Meløy. 

Har du en samboer, ektefelle eller venn som også ønsker seg jobb i Meløy? Nettsiden meloy.no gir deg en oversikt over ledige stillinger i Meløy kommune innen både kommunal sektor, industri og annen næring. Kanskje finner dere stillinger der som vil være interessant for dere begge?