Skip to content

Kommunalt ansatt fastlege søkes til Sentrum legekontor – Lillehammer kommune

 • by

Vil du bli vår nye fastlege? Vi søker nye kollegaer til hyggelig legekontor sentralt i Lillehammer

Sentrum legekontor ligger midt i Lillehammer, like ved jernbane og busstasjon. Legekontoret er et 3-legesenter med en næringsdrivende og to kommunal leger. Vi bruker Webmed som journalsystem med nye PC-er på alle kontorer med mulighet for videokonsultasjoner. Laboratoriet er moderne og godt utstyrt med EKG, spirometri, 24-timers BT, celleteller, utstyr til kryo-behandling, el. kaut., små-kirurgi m.m.

Vi har to meget dyktige helsesekretærer på fulltid. Innad på kontoret har vi kollegial fraværsdekning i ferie og ved annet fravær.

Det er to ledige stillinger

 • Liste med 1100 pasienter med mulighet for å justere listetaket.
 • Liste med 800 pasienter.

Lillehammer kommune har særskilt gode betingelser for fastleger

Det er mulig å gå over til næringsdrift dersom dette er ønskelig. Som næringsdrivende fastlege får du i tillegg til basistilskudd, et forsterket basistilskudd fra kommunen ut fra listestørrelse. Det kan søkes ytterligere driftstilskudd ved overgang til næringsdrift. Kommunen har sykefraværsordning og godtgjørelse for fravær grunnet egen og barns sykdom inntil 10 dager pr. kalenderår.

Lillehammer kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og tilbyr et spesialiseringsløp i tråd med nasjonale krav. ALIS vil få veiledning av veileder på legesenteret. Kommunen dekker kurs. Hele ALIS forløpet, inkludert tjeneste i institusjon (Lillehammer Helsehus), tilbys i kommunen. 

Det er pliktig deltakelse i legevakt. Lillehammer er vertskommune for den interkommunale legevakten med et nedslagsfelt på ca 70 000 innbyggere. Dagberedskap dekkes av kommunalt ansatte fastleger, unntatt noe fordeling i skoleferier. 

Lillehammer kommune jobber med prosjektet Bo trygt hjemme, med integrerte tjenester. Det er i første fase etablert legevaktsbil og trygghetspatrulje. Vi er i oppstarten av å utvikle samarbeid med sykehuset og prehospitale tjenester, og vil jobbe for sømløse overganger mellom tjenestene. Målet er integrerte helsetjenester for innbyggerne våre. 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk reguleres i kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.
 • Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt. Vaktbelastning med min 1-3 vakter pr måned.
 • Enkelte dager med daglegevakt ift listestørrelse.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i allmennmedisin eller ALIS.
 • Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
 • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 
Personlige egenskaper
 • Vi søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt.
 • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.  
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.
Vi tilbyr
 • ALIS avtale med Lillehammer kommune.
 • Kommunen legger til rette for videre spesialiseringsløp med veileder og mulighet for tjeneste i kommunal institusjon.
 • Muligheten til å jobbe i et veldrevet legesenter med godt innarbeidede interne rutiner og godt kollegialt arbeidsmiljø med engasjerte og hyggelige fagpersoner.
 • Godt utstyrte legekontor i sentrum av Lillehammer
 • Dyktige helsesekretærer.
 • Inntil 10 dagers sykefravær med 60 % praksiskompensasjon
Kontaktinformasjon

Miriam Tvedt, Leder legehelsetjenesten, +4791705889, miriam.tvedt@lillehammer.kommune.no

Arbeidssted

Kirkegata 55
2609 Lillehammer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.04.2024

Søk her!

Lillehammer kommune

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter,  trykk her