Skip to content

Markedskoordinator yrkesfag – Kuben videregående skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten

 • by

Kuben videregående skole er Osloskolens største videregående skole med drøyt 1600 elever og nær 300 ansatte. Skolen er en del av Kuben yrkesarena. Vår visjon er at Kuben skal utdanne morgendagens beste fagarbeidere og sikre at elevene fullfører og består med bred kompetanse for arbeidsliv og videre studier. Vi skal være en spydspiss innen skoleutvikling og faglig samarbeid med næringslivet. 

Les mer om Kuben her og følg oss på Facebook

Avdeling for elektro og datateknologi ved Kuben videregående skole søker markedskoordinator inntil 100% midlertidig stilling.

Vi går nye veger i vårt arbeid for å utdanne morgendagens beste fagarbeidere og søker nå etter markedskoordinator som ett prøveprosjekt i ett år med mulighet til forlengelse.

For å lykkes hos oss må du trives med oppsøkende arbeid, samt være en relasjonsbygger. Det er en fordel om du har erfaring med eller kompetanse på motiverende intervju (MI), Supported employement (SE) eller Individuell jobbstøtte (IPS), men opplæring vil bli gitt.
Som markedskoordinator hos oss får du stor variasjon i dine arbeidsoppgaver og du vil komme inn i et arbeidsmiljø med inspirerende, dyktige og engasjerte kollegaer. Vi kan tilby et arbeid med mening i en hektisk og fleksibel arbeidshverdag.
Du vil være en del av et team på Kuben og elektroavdelingen som jobber for å få elevene ut i arbeid eller videre utdanning.

Elektroavdelingen på Kuben tilbyr opplæring innen et bredt spekter av elektrofagene; Vg1 elektro og datateknologi, Vg2 og Vg3 datateknologi og elektronikk, Vg2 og Vg3 automatisering, Vg2 elenergi, Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk, og Vg1, Vg2 og Vg3 Robotikk. Kuben er blant de mest søkte skolene innen yrkesfagene og elevene på elektroavdelingen kommer fra hele Oslo by.

Hos oss vil du finne et stort og godt faglig arbeidsmiljø med moderne undervisningslokaler og utstyr. Skolen er stor og byr på mange muligheter for sosialisering med kolleger, blant annet gjennom et aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsmuligheter.

Riktig kandidat har relevant og oppdatert erfaring fra yrkes- eller næringsliv.

Tiltredelse etter avtale.

Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk. Lønn fastsettes etter kompetanse og ansiennitet. Medlemskap i Oslo Pensjonsforsikring AS. Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 

Arbeidsoppgaver
 • Kartlegging, karriereveiledning og bistand til å se muligheter på arbeidsmarkedet innen elektrofagene
 • Aktivt markedsarbeid og jobbutvikling for å fremskaffe aktuelle praksisplasser og lærlingekontrakter for våre elever
 • Individuell veiledning og oppfølging av både elever og arbeidsgivere
 • Veiledning i små og store grupper
 • Vurdering av og bistand til tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjonen
 • Samarbeid med andre instanser som er involvert i forhold til våre elever
 • Rapportering til nærmeste leder og i digitale systemer i Osloskolen
 • Andre arbeidsoppgaver må påregnes ved behov
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning på bachelornivå eller høyere, realkompetanse kan erstatte formell utdanning
 • Erfaring og/eller kompetanse på Motiverende intervju (MI), Supported employement (SE) eller Individuell jobbstøtte (IPS)
 • Gjerne kjennskap til elektrobransjen og hvilke muligheter bransjen tilbyr
 • Godt kjennskap til det lokale og regionale arbeidsmarkedet i Oslo og omegn
 • Erfaring med rekruttering, spesielt ansettelser
 • Pålitelig og med høy arbeidskapasitet, overblikk og god struktur
 • Motiveres av å oppnå individuelle måltall, samt bidra til avdelingens felles mål
 • Har gode digitale ferdigheter og skriftlig fremstillingsevne
 • Må beherske godt norsk, skriftlig og muntlig
 • Du må ha klasse B sertifikat. 
Personlige egenskaper
 • Relasjonelle ferdigheter, opptatt av å bygge gode relasjoner og som trives med veiledning av mennesker i endringsprosesser
 • Du er utviklings- og samarbeidsorientert i profesjonsfellesskapet
 • Du har høye ambisjoner på vegne av elevene
 • Du har god formidlingsevne og vurderingskompetanse
 • Du er en ryddig og tydelig i samhandlingen med elever og kollegaer
 • Du er engasjerende og fleksibel
 • Du er positiv og løsningsorientert i møte med små og store utfordringer
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Godt faglig arbeidsmiljø
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Topp moderne lokaler
 • Treningsmuligheter
 • Kort vei til kollektivtransport
Kontaktinformasjon

Andor Tellefsen, Avdelingsleder, 48215499, andor.tellefsen@osloskolen.no

Arbeidssted

Kabelgata 10
0581 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommune

Stillingsprosent: 100%
Prosjektstilling
Sluttdato: 31.12.2025
Søknadsfrist: 19.04.2024

Søk stillingen her!

Kuben videregående skole, Oslo kommune, Utdanningsetaten

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/