Skip to content

Rektor ved Kjerrberget ungdomsskole – Sola kommune

 • by

Sola kommune har ledig en 100 % fast stilling som rektor ved Kjerrberget ungdomsskole med oppstart 01.08.2024.

Rektor er virksomhetsleder og har delegert personal-, økonomi- og resultatansvar.  Skolens ledelse består av rektor og to undervisningsinspektører.  Skolesjef er rektors nærmeste leder.

Kjerrberget ungdomsskole stod ferdig høsten 2021 og er et moderne skolebygg tilrettelagt for læring, både inne og ute.  Skolen har 14 klasserom, to gymsaler, godt med spesialrom, bl.a. to velutstyrte makerspace, uteskole, skolehage og flotte fellesområder for elevene.  Skolen har åpen kantine, eget miljørom og aktiviteter ute og inne i friminuttene.  Andre byggetrinn med sju nye klasserom og tilhørende grupperom ventes ferdig i løpet av høsten 2024.  Skoleåret 2024/ 2025 vil skolen ha 300 elever fordelt på 11 klasser og rundt 40 ansatte.

Elevene som starter på Kjerrberget ungdomsskole rekrutteres fra to av barneskolene i kommunen, Skadberg og Sande.

Skolens visjon er «Sammen skaper vi muligheter».  Personalet kjennetegnes av en kollektiv kultur og et sterkt profesjonsfaglig fellesskap. De ansatte er engasjerte og fremoverlente i det pedagogiske arbeidet.  Tre miljøterapeuter er med og styrker det sosiale og faglige miljøet på skolen. Skolens hovedsatsingsområder er inkludering og vurdering, og det jobbes daglig for at alle elevene skal oppleve tilhørighet, mestring og lærelyst.

Arbeidsoppgaver
 • samhandling med elever og foreldre
 • sikre god elevmedvirkning og et inkluderende læringsmiljø
 • tverrfaglig samarbeid om oppvekstmiljøet for ungdom
 • lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for elevenes læringsutbytte
 • drive skoleutvikling, samt lede og videreutvikle skolens satsing og faglige profil
 • forvaltning og kvalitetsutvikling
 • resultat- og økonomistyring
Kvalifikasjoner
 • Du må fylle opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse.  Sola kommune har vedtatt at alle rektorer i kommunen skal ha formell kompetanse i skoleledelse tilsvarende 30 studiepoeng eller mer.  Vi forventer at den som blir ansatt, oppfyller dette kravet, eller etter nærmere avtale skaffer seg en slik kompetanse.  Det er ønskelig med ledererfaring fra skoleverket.
 • Som skolens nye rektor bør du ha evne og vilje til å:
  • legge til rette for videreutvikling av den kompetansen skolen har
  • sikre godt samarbeid med foreldre og eksterne samarbeidspartnere
  • være en tydelig pedagogisk leder som kan sette klare mål på både kort og lang sikt
  • være løsningsorientert og en samlende leder for hele skolens personale
  • initiere gode prosesser for stadig å løfte kvaliteten i skolen
  • synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen.
Har du utdanning fra utlandet må du legge ved godkjenning fra NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir).

Personlige egenskaper
 • Du må være en trygg, modig og inkluderende leder
 • Du er opptatt av lærernes undervisning og elevenes utvikling og læring.  
 • Du må ha pågangsmot, være god til å inspirere, og bidra til arbeidsglede.
 • Du må også være god til å samarbeide, lytte og skape gode relasjoner.
Vi tilbyr
 • en spennende og utfordrende mulighet til å videreutvikle en ny skole
 • faglig utvikling gjennom målrettede kompetanseutviklingstiltak
 • lederutvikling i etablerte nettverk med dyktige skoleledere
 • lederstøtte og samarbeid med stab oppvekst og organisasjonsavdelingen
 • lønn etter avtale og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • velferdsordninger
 • medlemskap i SPK
 • lønn i henhold til lokal lønnspolitikk.
Kontaktinformasjon

Irene Jørgensen, Skolesjef, +47 90362337

Arbeidssted

Skadbergbakken 79
4050 Sola

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sola kommune

Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2024
Søknadsfrist: 24.04.2024

Søk stillingen her!

Sola kommune er en mellomstor kommune med 28 000 innbyggere og rundt 1 900 ansatte. Vi er en innovativ kommune, kjent for flotte strender og en rik kulturhistorie. Samlingen av Norge til ett rike skjedde trolig rett ved Ytraberget. Vil du bli med på å gjøre Sola til en enda bedre kommune å bo i?