Skip to content

Prosjektleder Vann og miljøteknikk – Holmestrand kommune

 • by

Vi trenger DEG til å være med på å utvikle Holmestrand med fokus på kommunens vann- og miljøtekniske anlegg.

For å løse kommunens oppgaver innen infrastruktur som vann, avløp og overvann – ledningsnett, pumpestasjoner høydebasseng og prosessanlegg innen vann og avløps-rensing, søker vi etter en Prosjektleder med relevant erfaring. Det er spesielt behov for kompetanse og erfaring innen gjennomføring av prosjekter innafor vann og miljøteknikk

Stillingen er plassert i kommunens programområde Samfunn, teknikk og miljø i Virksomhet STM Forvaltning og Prosjekt. Virksomheten består i dag av 24 ansatte inkl. Virksomhetsleder. Virksomheten har ett godt fagmiljø med bred erfaring. I stillingen har man utstrakt samarbeid, både internt og eksternt. Stillingen rapporterer til virksomhetsleder.

Dine arbeidsoppgaver som prosjektleder vil være:

Du får jobbe i vårt team på prosjekt og forvaltning med prosjektstyring i alle faser.

Prosjektleder får utvalgte prosjekter, delta i detaljprosjektering, produktvalg og gjennomføring ihht. gjeldene regelverk.

Utarbeidelse av anbuds- og forespørselsgrunnlag og anskaffelser med kontraktsinngåelse (støtte av intern stab). Gjennomføring av offentlige anskaffelser i forbindelse med prosjekter og rammeavtaler.

 • Prosjektplanlegging, prosjektstyring og kontraktsoppfølgning
 • Delta og lede utbyggingsprosjekter i alle faser
 • Oppfølgning av anleggsutførelsen, Håndtere endringer
 • Ansvar for økonomi og fremdrift
 • Oppfølgning av grunnerverv
 • Samarbeide på tvers av organisasjon
 • Rapportering og Kvalitetssikring
 • Evaluering og kontroll av ferdigstilte prosjekter
 • Utarbeide enkle tegningsgrunnlag fra AutoCad
Kvalifikasjonskrav:
 • Høyere utdanning, ingeniør med relevant teknisk utdannelse
 • Relevant erfaring som prosjektleder/byggeleder fra vann og avløpsbransjen
 • Relevant erfaring med entrepriser og utbygging innen VA-anlegg
 • Produktkompetanse innen VA
 • Kjennskap til NS, forskrifter og regelverk
 • Gode norsk kunnskap skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Digital forståelse og kjenne til prosjekteringsverktøy som AutoCad
 • Førerkort klasse B

Kunnskap som prosjektleder, vektlegges egenskaper som:

 • Effektiv prosjektstyring og prosjektoppfølging
 • Systematisk og strukturert
 • Løsningsorientert og med god gjennomføringsevne
 • Tar initiativ og evner til god samhandling/samarbeide på tvers av organisasjon og våre samarbeidspartnere
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Forståelse av politiske prosesser og komplekse saker
 • Koordinere mange saker og oppgave samtidig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi verdsetter medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Du er åpen, oppmerksom og engasjert, og du ønsker å bidra til å styrke vår identitet som faggruppe. Vi setter stor pris på reflekterte kolleger med egne meninger, som kan være aktive bidragsytere innenfor relevante fagfelt.

Vi tilbyr:
 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente, selvstendige og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid

Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i meget god pensjonsordning gjennom KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 21.04.2024

Holmestrand kommune har ca. 26 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover. Holmestrand kommune er en næringsoffensiv kommune og i sterk vekst med økende innbyggertall. Holmestrand kommune er porten til Vestfold, og er et attraktivt sted å bo, besøke og drive næringsvirksomhet.