Skip to content

Rådgiver Samferdsel og stedsutvikling – Holmestrand kommune

 • by

Vi trenger DEG til å være med på å utvikle Holmestrand med fokus på stedsutvikling, mobilitet og samferdsel.

For å løse kommunens oppgaver innen stedsutvikling, mobilitet og samferdsel, søker vi etter en Rådgiver med relevant erfaring. Det er spesielt behov for kompetanse og erfaring ift. samferdsel og teknisk infrastruktur, herunder veg, havn, gang og sykkelveier, kommunale kollektivknutepunkt og parkeringsplasser. Stillingen vil også ha et ansvar for opparbeidelse av byrom, torg og plasser, og jobbe i krysningspunktet med plan og utvikling.

Stillingen er plassert i kommunens programområde Samfunn, teknikk og miljø i Virksomhet STM Forvaltning og Prosjekt. Virksomheten består i dag av 24 ansatte inkl. Virksomhetsleder. Virksomheten har ett godt fagmiljø med bred erfaring. I stillingen har man utstrakt samarbeid, både internt og eksternt. Stillingen rapporterer til virksomhetsleder.

Arbeidsoppgaver
 • Planlegging av veg- og gateanlegg
 • Utvikle strategiske planer og handlingsprogram
 • Planlegging og utforming av gode byrom, og bidra i stedsutvikling i hele kommunen
 • utstrakt samarbeid med virksomheter i kommunen og andre eksterne aktører og brukere
Kvalifikasjonskrav
 • Relevant høyere utdanning
 • Aktuelle søkere må ha minimum førerkort klasse B
 Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring innen mobilitetsplanlegging, veg, og samferdsel.
 • Kompetanse og erfaring innenfor strategisk planarbeid
 • God generell faglig kompetanse og økonomiforståelse
 • Innsikt i lover og forskrifter, kunnskap i plan- og bygningsloven
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God digital kompetanse
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
Vi søker deg som
 • har god evne til å arbeide selvstendig.
 • har en løsningsorientert tilnærming mot samarbeidspartnere.
 • har god gjennomførings- og beslutningsevne.
 • har godt humør og kan samarbeide med kollegaer, også på tverrfaglig basis.
Vi tilbyr
 • Varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et åpent og inspirerende fagmiljø med stor grad av teamfølelse.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Fleksibel arbeidstid

Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i meget god pensjonsordning gjennom KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Vi vet at vi ber om mye, men om du ikke kan huke av for alle krav/ønsker og er interessert i stillingen så oppfordrer vi deg allikevel til å søke.

Kontaktperson:
Virksomhetsleder Matthias Krügersson
Mobil: 40804021
E-post: mattias.krugersson@holmestrand.kommune.no

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 21.04.2024

Holmestrand kommune har ca. 26 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover. Holmestrand kommune er en næringsoffensiv kommune og i sterk vekst med økende innbyggertall. Holmestrand kommune er porten til Vestfold, og er et attraktivt sted å bo, besøke og drive næringsvirksomhet.